Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Lietuvos kultūros įstaigų tipologija, veikla ir teritorinė sklaida

0 atsiliepimų
Autorius:

Kultūra – tai įvairialypis ir daugiakryptis procesas, apjungiantis visuomenės bei individo kūrybinę veiklą, kultūros vartojimą ir dalyvavimą kultūros vyksme, atskleidžiantis įvairiomis kūrybinės raiškos formomis bei būdais. Valstybės vykdoma kultūros politika sudaro atitinkamas sąlygas visuomenės bei individo kultūrinei veiklai, kultūros vertybių kūrimui ir sklaidai, individualios kultūros formavimuisi bei tobulėjimui.

Darbo aktualumas. Šiandieninė Lietuvos visuomenė – dinamiška ir sparčiai modernėjanti. Kultūra kaip žmogaus kuriama vertybių sistema integruoja visuomenės politinės, socialinės, ekonominės raidos procesą, gali pagreitinti krašto socialinę bei ekonominę plėtrą. Vienas iš svarbių vertybių puoselėjimo židinių periferijoje, kuriuose gali būti sudaromos sąlygos bendruomenės nariams prasmingai leisti laisvalaikį, atnaujinti profesines žinias, patenkinti žmoniškąjį smalsumą, yra daugiafunkcinis kultūros centras. Kultūra svarbi ne vien todėl, kad turime išlaikyti savo kalbą, tautinį meną ir įvairialypį kultūros paveldą. Kalbėdami apie kultūrą privalome kalbėti apie esminius tautos gebėjimų išlaikymą. Tie gebėjimai užtikrina, kad sugebėsime ne tik išlaikyti paveldą, bet ir kurti naujoves, naujus reiškinius. Kultūra suvoktina kaip tam tikros visos visuomenės kūrybinių galių raiška ir jų išlaikymas, o visa tai kurti padeda kultūros įstaigos ir visuomenės noras integruotis į šį kultūrinį gyvenimą.

Darbo problema. Kultūros įstaigai šiandien nepakanka tik vadintis svarbia, gerai dirbančia ir tobulėjančia jeigu jos darbuotojai neras bendraminčių bendruomenėje. Lietuvos kultūros centrų asociacijos atstovai sako, kad Lietuvoje veikia per 738 kultūros centrų su filialais, daugelis jų suburia daugybę žmonių, kurie lanko įvairius būrelius, meno kolektyvus, mokyklėles, studijas. Nors kai kada kultūros centrai pavadinami „senais reliktais“, jų atstovai sako, kad tai nėra „užsistovėjęs vanduo“. Šiuo metu yra stipriai pasikeitusi sociokultūrinio darbo įtakos sfera, pasiūlos adresatas. Šiuolaikinės kultūros tyrinėtojai pastebi ne tik visuomenės kultūros formų gausą ir įvairovę, bet atkreipia dėmesį į tai, kad kitokia tapo visuomenės vertybių hierarchija, įvairesnis ir liberalesnis tapo skirtingų žmonių socialinių grupių skonis ir poreikis. Viena iš opiausių kultūros centro problemų šiandien – kaip kokybiškai realizuoti savo funkcija, kokios jos tūrėtų būti, kaip pritraukti bendruomenės narius, plėtojant intelektualinius išteklius, teikiant edukacines paslaugas ir ugdant pilietinę visuomenę.

Šiandien kultūros centrai turi nemažai veiklos turinio, krypties pasirinkimo galimybių. Galime pastebėti, kad kartais jie lieka tik etninės kultūros ir tautinio tapatumo išlikimo garantu arba tampa dinamiškomis įstaigomis, gebančiomis pasitelkti naujausias technologijas, bendruomenės nariams pasiūlyti aktyvų laisvalaikį, pramogas, švietėjišką veiklą, sumaniai ugdyti pilietiškumą, tautos tapatumą pateikti kaip pasididžiavimą, o ne muziejinę relikviją.

Savo kursiniame darbe nagrinėsiu Lietuvos kultūros įstaigų klasifikaciją, kokios įstaigos yra valstybinės, o kurios privačios, aptarsiu šių įstaigų veiklą, ką jos gali pasiūlyti bendruomenės nariams ir taip pat kaip šios visos kultūrinės įstaigos išsidėsčiusios Lietuvos teritorijoje.


Darbo tipas:
Apimtis:
6167 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas3
 • 1.ANKSTESNIŲ TYRIMŲ ANALIZĖ, TYRIMŲ TIKSLAS IR5
 • METODAI5
 • 1.1 Tyrimo tikslas ir uždaviniai5
 • 1.2 Darbo metodai5
 • 1.3 Ankstesnių tyrimų analizė6
 • 1.4 Kultūros įstaigos samprata10
 • 2. LIETUVOS KULTŪROS ĮSTAIGŲ FUNKCIJOS IR VEIKLA13
 • 3. LIETUVOS KULTŪROS ĮSTAIGŲ TIPOLOGIJA18
 • 3.1 Lietuvos kultūros įstaigų tipologija ir jų skaičius Lietuvoje18
 • 4.LIETUVOS KULTŪROS ĮSTAIGŲ TERITORINĖ SKLAIDA22
 • 5. LIETUVOS KULTŪROS ĮSTAIGŲ TENDENCIJOS IR ATEITIES PERSPEKTYVOS28
 • 5.1 Lietuvos kultūros įstaigų tendencijos28
 • 5.2Lietuvos kultūros įstaigų ateities perspektyvos30
 • IŠVADOS32
 • Anotacija34
 • Summary35
 • Literatūros sąrašas36

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Klaipėdos apskrities kultūros įstaigų teritorinis pasiskirstymas ir problemos
Diplominis darbas Klaipėdos apskrities kultūros įstaigų teritorinis pasiskirstymas ir problemos

Kultūra – tai įvairialypis ir daugiakryptis procesas, apjungiantis visuomenės bei individo kūrybinę veiklą, kultūros vartojimą [...]

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos veikla
Referatas Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos veikla

Valstybinės įstaigos atlieka svarbų vaidmenį kiekvieno iš mūsų gyvenime. Su vienomis iš jų susiduriame dažniau [...]

Viešųjų ir privačių interesų sanglauda Lietuvos viešųjų pirkimų įstatyme
Diplominis darbas Viešųjų ir privačių interesų sanglauda Lietuvos viešųjų pirkimų įstatyme

Darbas aisku ir struktūruotas, buvo įvertintas 8. Atlikta analize parodo realią situaciją kiap yra sprendžiami konfliktai [...]

Politinė kultūra Lietuvoje
Kursinis darbas Politinė kultūra Lietuvoje

Turbūt visi išgirdę žodį kultūra žino apie ką bus kalbama. Tačiau kultūros sričių yra daug.

Lietuvos kredito įstaigos ir jų veikla 2010-2012 m.
Referatas Lietuvos kredito įstaigos ir jų veikla 2010-2012 m.

Kredito įstaiga – įmonė ar įstaiga arba šalyje [...]

Politinė kultūra Lietuvoje
Referatas Politinė kultūra Lietuvoje

Politika – tai žmonių veiklos sritis, atspindinti santykius dėl valdžios ar atskirų jos institucijų. Politikos [...]

Socialinės globos rūpybos istorinė veikla Lietuvoje
Referatas Socialinės globos rūpybos istorinė veikla Lietuvoje

Pirmiausia vaiko globą galima apibūdinti kaip socialinį- istorinį reiškinį, kurį istorijos procese kuria žmogus. Vargu [...]

Kaltinėnų seniūnijos veikla ir vieta Lietuvos viešojo administravimo sistemoje
Referatas Kaltinėnų seniūnijos veikla ir vieta Lietuvos viešojo administravimo sistemoje

„Tradiciškai viešasis administravimas suprantamas kaip valstybės tarnybos veikla, kaip studijų sritis ir kaip profesija“ (A.

El. valdžios sklaida Lietuvoje ir pasaulyje
Kursinis darbas El. valdžios sklaida Lietuvoje ir pasaulyje

Žvelgiant į el. valdžios sklaidą pasaulyje, matyti, kad vyksta spartūs pokyčiai, kuriuos lemia informacinių ir [...]

Lietuvos advokatūros veikla ir teisinis reglamentavimas
Kursinis darbas Lietuvos advokatūros veikla ir teisinis reglamentavimas

Šiuolaikinės Lietuvos teisės sistemoje Advokatūra kaip teisėsaugos institucija pradėjo formuotis po Nepriklausomybės atkūrimo. Šiandien Lietuvos advokatūra [...]

Kauno teritorinės darbo biržos veikla jaunimo nedarbo mažinimo srityje
Tyrimas Kauno teritorinės darbo biržos veikla jaunimo nedarbo mažinimo srityje

Atlikti interviu su darbo biržos specialiste nutariau todėl, kad jaunimo nedarbo problema visada išlieka aktuali.

Švietimo organizacijų vadovų veikla skatinant daugiakalbystės kultūrą (projektinės veiklos aspektu)
Kursinis darbas Švietimo organizacijų vadovų veikla skatinant daugiakalbystės kultūrą (projektinės veiklos aspektu)

Tyrimo aktualumas. Per pastaruosius du dešimtmečius švietimo politika smarkiai pasikeitė. Įgyvendinant naujas reikšmingas švietimo naujoves [...]

Privačios teisėsaugos įstaigos Lietuvoje
Referatas Privačios teisėsaugos įstaigos Lietuvoje

Teisėtvarka – tai visuomeninių santykių padėtis, kuriai esant užtikrinama teisė bei įstatymų vykdymas. Teisėtvarka – [...]

Krikščionybės įtaka Lietuvai ir jos kultūrai
Referatas Krikščionybės įtaka Lietuvai ir jos kultūrai

Krikščionybės įtaka labai aktuali Lietuvos kultūrai, iš esmės krikščionybės perduotos kultūrinės normos stipriai pakeitė iki [...]

Lietuvos gamtiniai ir kultūriniai turizmo ištekliai: Rytų Aukštaitijos regiono atvejis
Diplominis darbas Lietuvos gamtiniai ir kultūriniai turizmo ištekliai: Rytų Aukštaitijos regiono atvejis

  Temos aktualumas ir problema. Rytų Aukštaitijos regionas laikomas didžiausiu šalies etnografiniu regionu, patraukliu savitais gamtiniais [...]