Tikslieji ir gamtos mokslai / Geografija

Trečiųjų šalių imigrantų į Lietuvą integracijos dabartinė situacija ir perspektyvos

0 atsiliepimų
Autorius:

Pasauliui globalėjant keliauti tampa vis paprasčiau. Intensyviau naudojamos transporto priemonės, leidžiančios sumažinti atstumus tarp įvairių pasaulio valstybių, pažangių informacinių technologijų dėka atsiranda vis daugiau komunikacijų galimybių per valstybių sienas, didėja visuomenių atvirumas. Žmonės migruoja dėl įvairiausių priežasčių, įvairiomis kryptimis ir skirtingiems laikotarpiams. Jie neatsitiktinai persikelia gyventi ten, kur, jų nuomone, egzistuoja geresnės gyvenimo sąlygos. Migrantais įprasta vadinti žmones, kurie keičia vieną gyvenamąją vietą į kitą arba iš vieno didelio geografinio vieneto persikelia į kitą (Tarptautinė migracijos organizacija, 2006). Žmogui migracija svarbi kaip žingsnis aukštesnės padėties visuomenėje ir geresnių gyvenimo sąlygų link. Tačiau pati migracija sukelia eilę problemų, kiek siunčiančiai kiek ir priimančiai šalims. Siunčianti šalis praranda žmogiškąjį kapitalą, o priimanti susiduria su atvykstančiųjų integracija į savo visuomenę.


Darbo problema. Pastaraisiais metais Lietuvoje intensyviai vykstant Lietuvos gyventojų emigracijai, pakankamos darbo jėgos užtikrinimas Lietuvoje tapo vienu iš svarbiausių ekonominiu klausimu. Lietuvos politikai daugelį metu į strateginius dokumentus įtraukia tikslą sustabdyti išvykstančius ir pritraukti norinčius grįžti lietuvius, tačiau migracijos tarnybai (Žitkienė, Liakaitė, 2011), tenka pripažinti, kad realių priemonių, nėra. „Lieka didžiulės skylės, kurių nebėra kuo užpildyti. Ir jos linkusios plėstis“,- prastą padėtį konstatuoja Audra Sipavičienė (2010). Viena iš efektyviausių priemonių, galinčių padėti išspręsti kvalifikuotos darbo jėgos trūkumą bei su tuo susijusias darbo rinkos problemas – tai aukštos kvalifikacijos specialistų iš trečiųjų šalių imigracija bei integracija. Pasitelkiant trūkstamą kvalifikuotą darbo jėgą iš trečiųjų šalių, būtų plėtojami ūkio sektoriai, kuriuose sukuriama didžiausia pridėtinė vertė ir kurie gali auginti Lietuvos ekonomiką bei didinti jos konkurencingumą. Emigrantai laikinai arba visam laikui atvykstantys i naująją visuomenę susiduria su būtinybę pažinti naują kultūrą ir įsilieti į naują visuomenę. Problemos su kuriomis susiduria į mūsų šalį gyventi atvykę užsieniečiai tai, kalbos barjeras, tautų kultūros skirtumai, informacijos apie šalies teisinę sistemą, socialinę bei verslo aplinką stygius.


Darbo aktualumas. Statistikos departamento duomenimis 2010 iš Lietuvos emigravo 83,2 tūkst. šalies gyventojų, o imigravo 6487 asmenys iš jų 1405 trečiųjų šalių piliečiai. Dėl emigruojančiųjų ne tik mažėja gyventojų skaičius, bet ir susidaro demografinės struktūros disproporcijos, o kai kuriuose ekonomikos sektoriuose net ir krizės sąlygomis ima stigti darbo jėgos ypač aukštos kvalifikacijos specialistų. Taigi, kaip Audra Sipavičienė (2010), teigia, reikia pradėti trečiųjų šalių piliečių imigraciją Lietuvoje. Pagal Sipavičiene, visuomenės požiūris turi keistis – tuos, kurie atneša šaliai inovacijas, reikia vilioti, užuot stabdžius jų atvykimą ir sudarius kliūtis. Šiandien visos šalys suvokia, kad be imigrantų neišsivers, ne išimtis ir Lietuva (Sipavičienė,2010).
Trečiųjų šalių piliečiai, dar vadinami naujakuriais, norėdami sėkmingai integruotis į Lietuvos visuomenę, dalis šių piliečių susiduria su išankstiniais stereotipais, neigiamomis nuostatomis, Lietuvos visuomenė priešinasi jų atvykimui, tapatindami juos su grėsme saugumui ir tautiniu identitetu, kadangi savo kultūra ir išvaizda gali skirtis nuo vietos gyventojų.
Imigrantai ne tik susiduria su visuomenės nepakankamu tolerantiškumu, bet ir su profesinėmis sąjungomis, kurios prieštarauja trečiųjų valstybių piliečių atvykimu dirbti į Lietuvą. Kadangi Lietuvai imigracija kelia įstatymines, darbo rinkos, daugiakultūriškumo (kalbų ir kultūrų skirtumų), socialinės pagalbos ir kitus klausimus. Kaip teigia profesorius Ruškus (2009), Lietuvai tai naujas iššūkis, kadangi šiuolaikinė Lietuva visada pasižymėjo demografiškai išreikštu tautiniu grynumu, stipriu tautinio tapatumo suvokimu, todėl globalizacija šaliai tampa vis didesniu iššūkiu ,tiek demografiniais, tiek kultūriniais, socialiniais bei švietimo aspektais.
Trečiųjų šalių imigracijos procesai Lietuvoje neišvengiami. Savo darbe nagrinėjama šių piliečių įsidarbinimo, apsigyvendinimo, studijų galimybes, kokios sudaromos sąlygos jų integracijai į visuomenę, ką Lietuva jiems gali pasiūlyti ir kokias perspektyvas trečiųjų šalių piliečiai gali įžvelgti Lietuvoje.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
8040 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas3
 • 1. ANKSTESNIŲ TYRIMŲ ANALIZĖ, TYRIMŲ TIKSLAS IR METODAI5
 • 1.1 Tyrimo tikslas ir uždaviniai5
 • 1.2 Darbo metodai5
 • 1.3 Ankstesnių tyrimų analizė6
 • 2. TREČIŲJŲ ŠALIŲ EMIGRANTŲ CHARAKTERISTIKOS11
 • 2.1 Migracija ir jos priežastys11
 • 2.2 Imigracija į Lietuvą ir jo priežastys13
 • 2.3 Tarptautinės migracijos srautai Lietuvoje14
 • 3. TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ GALIMYBĖS GYVENTI, DIRBTI, STUDIJUOTI LIETUVOJE19
 • 3.1 Trečiųjų šalių piliečių laikinai ir nuolat gyventi galimybės Lietuvoje, jų skaičius19
 • 3.2 Trečiųjų šalių piliečių darbo jėgos imigracijos politika ir darbo imigrantų skaičius Lietuvoje22
 • 3.3 Trečiųjų šalių piliečiai studijuojantys Lietuvoje28
 • 4. TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ INTEGRACIJA IR PERSPEKTYVOS LIETUVOJE30
 • 4.1 Imigrantų integracija Lietuvoje30
 • 4.2 Trečiųjų šalių piliečių perspektyvos Lietuvoje34
 • IŠVADOS36
 • Anotacija37
 • Summary38
 • Literatūros sąrašas39

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Imigrantų iš trečiųjų šalių integracijos politikos analizė Belgijos atveju
Referatas Imigrantų iš trečiųjų šalių integracijos politikos analizė Belgijos atveju

Temos aktualumas: Belgijoje į darbo rinką integruota labai mažai trečiųjų šalių piliečių, palyginti su kitomis [...]

Dabartinė ekonominė situacija Lietuvoje
Referatas Dabartinė ekonominė situacija Lietuvoje

Lietuvos ekonomika – tai pagrindinių ūkio veikėjų (namų ūkių, įmonių ir vyriausybės) visuma, bei jų [...]

Lietuvos ir ES šalių darbo rinkų analizė: vystymosi tendencjos, prognozės, perspektyvos
Diplominis darbas Lietuvos ir ES šalių darbo rinkų analizė: vystymosi tendencjos, prognozės, perspektyvos

Paprastai darbo rinka suvokiama kaip politikos sritis, apsprendžiama konkrečiais socialiniais ir visuomeniniais – politiniais sprendimais [...]

Integracijos ekonomika: „Lietuvos ekonominė ir politinė situacija iki ir po stojimo į ES “
Referatas Integracijos ekonomika: „Lietuvos ekonominė ir politinė situacija iki ir po stojimo į ES “

Europos Sąjunga– dvidešimt septynių valstybių ekonominė bei politinė bendrija. Jos pirmtakė yra 1957 m. Romos [...]

Klimato kaita, jos priežastys ir sprendimo būdai. Lietuvos ekologinė situacija
Prezentacija Klimato kaita, jos priežastys ir sprendimo būdai. Lietuvos ekologinė situacija

Klimato kaita - žymus, neįprastas tam tikro regiono klimato pokytis.Į šią sąvoką gali įeiti vidutinės temperatūros, kritulių kiekio, vėjuotumo pokyčiai. Klimato kaita [...]

Dabartinė Lietuvos ekonomikos buklė ir jos perspektyvos
Referatas Dabartinė Lietuvos ekonomikos buklė ir jos perspektyvos

Temos aktualumas – tema yra aktuali , nes ekonomiką studijuoti ir ją išmanyti svarbu kiekvienam [...]

Lietuvos - Baltarusijos santykių būklė: dabartis ir perspektyvos
Referatas Lietuvos - Baltarusijos santykių būklė: dabartis ir perspektyvos

Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, geri kaimyniniai santykiai su Baltarusija tapo dar svarbesni. Lietuva įsipareigojo [...]

Lietuvos valstybės istorijos archyvo raidos analizė: praeitis, dabartis, ateities perspektyvos
Referatas Lietuvos valstybės istorijos archyvo raidos analizė: praeitis, dabartis, ateities perspektyvos

Dokumentų kaupimas Lietuvoje turi senas tradicijas. Dokumentų saugojimo klausimais rašoma jau III Lietuvos statute (1588m.).

Stiklo pramonė Lietuvoje: žaliavos, produkcija, perspektyvos
Prezentacija Stiklo pramonė Lietuvoje: žaliavos, produkcija, perspektyvos

 Dar neseniai itin „šalta“ medžiaga laikytas stiklas biurų interjeruose tapo kasdienybe. Šiandien jo transformacijos žengia [...]

Energetinių gluosnių plantacijų auginimas Lietuvoje: esama padėtis ir panaudojimo biokurui perspektyvos
Referatas Energetinių gluosnių plantacijų auginimas Lietuvoje: esama padėtis ir panaudojimo biokurui perspektyvos

Lietuvoje jau dabar veikia 300 stambių šilumą gaminančių katilinių, kurios naudoja medžio kurą ir ateityje [...]

Ekstremalios situacijos Lietuvoje
Prezentacija Ekstremalios situacijos Lietuvoje

20 skaidrių. [...]

Imigracijos į Lietuvą 2008 - 2012m. dinaminė analizė
Referatas Imigracijos į Lietuvą 2008 - 2012m. dinaminė analizė

Lietuva- valstybė pirmaujanti emigracijos mastais Europos Sąjungoje. Vien oficialiais Statistikos departamento duomenimis, 2012 metais iš [...]

Masonizmas: ištakos, istorija ir situacija šiandien pasaulyje ir Lietuvoje
Referatas Masonizmas: ištakos, istorija ir situacija šiandien pasaulyje ir Lietuvoje

Šio referato tikslas – susipažinti su Lietuvos ir pasaulio masonų istorija, veikla, tradicijomis, ritualais. Taip [...]

Tobula ir netobula konkurencija. Situacija Lietuvoje
Referatas Tobula ir netobula konkurencija. Situacija Lietuvoje

KTU, 2009, 5 kursas, Intelektinė nuosavybė, referatas [...]

Okultizmas: situacija pasaulyje ir Lietuvoje
Referatas Okultizmas: situacija pasaulyje ir Lietuvoje

Šio referato tikslas – trumpai apžvelgti, kas yra okultizmas bei išsiaiškinti, kaip plačiai okultizmas paplitęs [...]