Valdžių padalijimo principo sampratos dinamika teisėje

23 psl. / 6270 žod.

Ištrauka

Daugelis pasaulio teisės tyrinėtojų bei mokslininkų, siekdami kuo tiksliau paaiškinti esmines tezes, susijusias su valstybės valdymu, teisingumo bei darnios pilietiškai atsakingos visuomenės užtikrinimu, neabejotinai susiduria su pagrindiniais teisės principais. Vienas iš jų – valdžių padalijimo principas, kuris laikytinas vienu iš esminių demokratinės valstybės valdžios organizavimo ir jos institucijų sistemos formavimo principų.

Darbo tema aktuali tuo, kad valdžių padalijimo principas bei jo pritaikymas teisėje sulaukia daug ir itin kontraversiškų nuomonių nuo pat jo sukūrimo, kyla daug klausimų dėl jo tolesnio pritaikymo bei efektyvumo, tinkamiausio valdžių padalijimo modelio parinkimo, kuris sugebėtų tiek apginti žmonių turimas teises bei laisves, tiek ir garantuoti sėkmingą bei operatyvią valstybės valdžią įgyvendinančių institucijų veiklą.

Darbo objektu laikomas valdžių padalijimo principo institutas. Vis dėlto, šis principas tapo dinamišku ir nebeišliko lygiai toks pat, koks buvo suvokiamas jo atsiradimo metu, kas lėmė, jog valdžių padalijimo principo pritaikymas kiekvienoje demokratinėje valstybėje taip pat skiriasi.

Darbo tikslas: nagrinėjama tema pasižymi skirtingomis teisės tyrinėtojų bei filosofų nuostatomis, kadangi valdžių padalijimo principas turi gilias istorines šaknis, o jo pritaikymą teisėje ir reikšmingumą atskleidžia įvairių pasaulio valstybių patirtis. Vis dėlto, darbe yra siekiama kuo tiksliau atskleisti valdžių padalijimo principo modifikaciją. Užsibrėžtam tikslui pasiekti, nagrinėjama valdžių padalijimo principo samprata istoriniu aspektu, valdžių sistemą sudarantys elementai, bei jų reikšmė, taip pat tyrinėjamas ir valdžių padalijimo principo įgyvendinimas teisėje.

Tyrimo metodai. Siekiant kuo tiksliau atleisti nagrinėjamą temą buvo remiamasi pagrindiniais – lyginamuoju bei literatūros analizės, tyrimo metodais.Taip pat naudojamasi analitiniu-loginiu metodu, siekiant įvertinti darbe nagrinėjamą informaciją iš įvairių šaltinių bei darbo pabaigoje pateikiant su tuo susijusias išvadas.


Turinys

 • Įvadas3
 • 1. VALDŽIŲ PADALIJIMO PRINCIPO SAMPRATA4
 • 1.1 Valdžių padalijimo principo istorinė raida5
 • 1.2 Valdžių sistema8
 • 1.2.1 Įstatymų leidžiamoji valdžia9
 • 1.2.2 Vykdomoji valdžia10
 • 1.2.3 Teisminė valdžia12
 • 2. VALDŽIŲ PADALIJIMO PRINCIPO ELEMENTAI13
 • 2.1 Valdžių atskyrimas bei savarankiškumas14
 • 2.2 Valdžių sąveika14
 • 2.3 Valdžių pusiausvyra15
 • 2.3.1 Stabdžių ir atsvarų sistema16
 • 3. VALDŽIŲ PADALIJIMO PRINCIPO INSTITUTO ĮGYVENDINIMAS17
 • 3.1 Valdžių padalijimo principo įgyvendinimas Lietuvoje17
 • 3.2 Valdžių padalijimo principo įgyvendinimas užsienio valstybėse18
 • Išvados22
 • Šaltinių sąrašas23

Reziumė

Autorius
ge-reda
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Teisė
Kaina
€8.04
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 7, 2018
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
23 psl.

Susiję darbai

Teisės principų samprata

Teisė Referatas 2014 m. atide
Nagrinėjant teisės principus, siekiant nuoseklumo, pradėti nuo tiriamo reiškinio sampratos analizės. Šioje dalyje susisteminamos lietuvių teisės mokslininkų pateikiamos teisės principų sąvokos ir taip...

Šeimos teisės samprata, principai, šaltiniai

Teisė Referatas 2011 m. pekauskaite
Šeima yra seniausia ir pastoviausia žmonių socialinio ir asmeninio gyvenimo forma, kuri vystėsi tūkstančius metų, išgyvenusi daugelį ekonominių, istorinių ir politinių pokyčių. Priešistorėje...