Socialiniai mokslai / Teisė

Valdžių padalijimo principo sampratos dinamika teisėje

0 atsiliepimų
Autorius:

Daugelis pasaulio teisės tyrinėtojų bei mokslininkų, siekdami kuo tiksliau paaiškinti esmines tezes, susijusias su valstybės valdymu, teisingumo bei darnios pilietiškai atsakingos visuomenės užtikrinimu, neabejotinai susiduria su pagrindiniais teisės principais. Vienas iš jų – valdžių padalijimo principas, kuris laikytinas vienu iš esminių demokratinės valstybės valdžios organizavimo ir jos institucijų sistemos formavimo principų.

Darbo tema aktuali tuo, kad valdžių padalijimo principas bei jo pritaikymas teisėje sulaukia daug ir itin kontraversiškų nuomonių nuo pat jo sukūrimo, kyla daug klausimų dėl jo tolesnio pritaikymo bei efektyvumo, tinkamiausio valdžių padalijimo modelio parinkimo, kuris sugebėtų tiek apginti žmonių turimas teises bei laisves, tiek ir garantuoti sėkmingą bei operatyvią valstybės valdžią įgyvendinančių institucijų veiklą.

Darbo objektu laikomas valdžių padalijimo principo institutas. Vis dėlto, šis principas tapo dinamišku ir nebeišliko lygiai toks pat, koks buvo suvokiamas jo atsiradimo metu, kas lėmė, jog valdžių padalijimo principo pritaikymas kiekvienoje demokratinėje valstybėje taip pat skiriasi.

Darbo tikslas: nagrinėjama tema pasižymi skirtingomis teisės tyrinėtojų bei filosofų nuostatomis, kadangi valdžių padalijimo principas turi gilias istorines šaknis, o jo pritaikymą teisėje ir reikšmingumą atskleidžia įvairių pasaulio valstybių patirtis. Vis dėlto, darbe yra siekiama kuo tiksliau atskleisti valdžių padalijimo principo modifikaciją. Užsibrėžtam tikslui pasiekti, nagrinėjama valdžių padalijimo principo samprata istoriniu aspektu, valdžių sistemą sudarantys elementai, bei jų reikšmė, taip pat tyrinėjamas ir valdžių padalijimo principo įgyvendinimas teisėje.

Tyrimo metodai. Siekiant kuo tiksliau atleisti nagrinėjamą temą buvo remiamasi pagrindiniais – lyginamuoju bei literatūros analizės, tyrimo metodais.Taip pat naudojamasi analitiniu-loginiu metodu, siekiant įvertinti darbe nagrinėjamą informaciją iš įvairių šaltinių bei darbo pabaigoje pateikiant su tuo susijusias išvadas.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
6270 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas3
 • 1. VALDŽIŲ PADALIJIMO PRINCIPO SAMPRATA4
 • 1.1 Valdžių padalijimo principo istorinė raida5
 • 1.2 Valdžių sistema8
 • 1.2.1 Įstatymų leidžiamoji valdžia9
 • 1.2.2 Vykdomoji valdžia10
 • 1.2.3 Teisminė valdžia12
 • 2. VALDŽIŲ PADALIJIMO PRINCIPO ELEMENTAI13
 • 2.1 Valdžių atskyrimas bei savarankiškumas14
 • 2.2 Valdžių sąveika14
 • 2.3 Valdžių pusiausvyra15
 • 2.3.1 Stabdžių ir atsvarų sistema16
 • 3. VALDŽIŲ PADALIJIMO PRINCIPO INSTITUTO ĮGYVENDINIMAS17
 • 3.1 Valdžių padalijimo principo įgyvendinimas Lietuvoje17
 • 3.2 Valdžių padalijimo principo įgyvendinimas užsienio valstybėse18
 • Išvados22
 • Šaltinių sąrašas23

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Valdžių padalijimo principas
Referatas Valdžių padalijimo principas

Vienas pagrindinių pilietinės visuomenės tikslų yra apsaugoti ir garantuoti žmogaus teises. Tauta, budama suvereniteto šaltinis [...]

Šeimos teisės samprata, principai, šaltiniai
Referatas Šeimos teisės samprata, principai, šaltiniai

Šeima yra seniausia ir pastoviausia žmonių socialinio ir asmeninio gyvenimo forma, kuri vystėsi tūkstančius metų [...]

Teisės samprata, principai, normos, realizavimas, valstybė
Prezentacija Teisės samprata, principai, normos, realizavimas, valstybė

Teisė - valstybės nustatytų, visiems privalomų, formaliai apibrėžtų elgesio taisyklių (arba normų) visuomeniniams santykiams reguliuoti [...]

Teisės principų samprata
Referatas Teisės principų samprata

Nagrinėjant teisės principus, siekiant nuoseklumo, pradėti nuo tiriamo reiškinio sampratos analizės. Šioje dalyje susisteminamos lietuvių [...]

Valdžių padalijimo principo įgyvendinimas Lietuvoje
Referatas Valdžių padalijimo principo įgyvendinimas Lietuvoje

Teisingumas, atvira, darni pilietinė visuomenė, teisinė valstybė būtų neįmanomi, jeigu visa valstybės valdžia būtų sutelkta [...]

Valdzių padalijimo principai
Referatas Valdzių padalijimo principai

Darbo aktualumas ir problematika. Valdžių padalijimo problematika yra reikšminga ir šių dienų Lietuvos konstitucionalizmo raidai [...]

Mokesčių teisės samprata
Prezentacija Mokesčių teisės samprata

Mokesčių teisė – tai finansų teisės pošakis, teisės normų, reguliuojančių teisinius santykius, susiklostančius mokesčių nustatymo [...]

Viešosios nuosavybės teisės samprata
Prezentacija Viešosios nuosavybės teisės samprata

Tai gėrybių priskyrimas visai tautai, visuomenei, neišskiriant atskirų jos dalių. Valstybės ir savivaldybių nuosavybę apjungianti nuosavybės [...]

Šiuolaikinės teisės samprata
Prezentacija Šiuolaikinės teisės samprata

1. Šiuolaikinės teisės samprata – teisinio pozityvizmo ir „prigimtinės teisės“integracija 2. Teisinio personalizmo [...]

Teisingumo samprata Platono politinėje filosofijoje
Referatas Teisingumo samprata Platono politinėje filosofijoje

Kas nežino visų laikų filosofo Platono? Tai filosofas, gyvenęs dar senovės Graikų laikais (428 – [...]

Tarptautinės privatinės teisės samprata ir šaltiniai
Prezentacija Tarptautinės privatinės teisės samprata ir šaltiniai

Tarptautinės privatinės teisės samprata. Tarptautinės privatinės teisės reguliavimo dalykas ir metodas. Tarptautinės privatinės teisės sistema [...]

Daiktinė teisė. Valdymo gynimas
Referatas Daiktinė teisė. Valdymo gynimas

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir kituose įstatymuose įtvirtinus privačią nuosavybę ir užtikrinus pagrindines asmens teises ir [...]

Norminio administracinio teisės akto samprata, paskirtis ir vieta kitų norminių teisės aktų sistemoje
Referatas Norminio administracinio teisės akto samprata, paskirtis ir vieta kitų norminių teisės aktų sistemoje

       Terminas norminiai aktai daugiausiai vartojamas kontinentinės Europos teisės sistemoje, kad [...]

Pacientų teisių samprata ir klasifikavimas
Referatas Pacientų teisių samprata ir klasifikavimas

Kiekvienas žmogus gyvena tam tikromis socialinėmis ekonominėmis sąlygomis, kuriose svarbią vietą užima jo turtas, pajamos [...]

Viešojo valdymo reforma: samprata ir priežastys
Kursinis darbas Viešojo valdymo reforma: samprata ir priežastys

Temos aktualumas: Vis labiau pasauliui globalėjant, kasdieną jam tampant vis atviresniam įvairių pasaulio šalių įtakai [...]