Tarptautinė privatinė teisė – savarankiška teisės šaka Lietuvos teisės sistemoje?

23 psl. / 5994 žod.

Ištrauka

Šiandieninis pasaulis labai įvarialypis, jame egzistuoja daugybė valstybių, dar daugiau skirtingų kultūrų ir pasaulėžiūrų, o tai lemia, kad susiformavusių teisės sistemų taip pat yra ne viena. Priešinga situacija vargu ar iš vis galėtų egzistuoti ar susiformuoti net ir bėgant laikui, sparčiai tobulėjant technologijoms, plečiantis infrastruktūrai ir vykstant įvairiems žmoniją veikiantiems reiškiniams, nebelieka nuostabos, kada skirtingų valstybių piliečiai, o taip pat ir juridiniai asmenys bendradarbiauja ir kuria tarptautinę bendruomenę, neapsiribodami savo valstybės teritorija. Besiplečiančios bei tobulėjančios sritys lemia ir tai, kad teisinė sistema turi būti pasirengusi spręsti sprecifinio pobūdžio ginčus – tuos, kurie skirtingose valstybėse reguliuojamas skirtingai ir turi atitinkamą užsienio elementą, kas reiškia, jog šis ginčas susijęs ne tik su viena valstybe, o su dviem ar net keliomis. 

Tarptautinė privatinė teisė bėgant laikui tampa vis reikšmingesne, tačiau šis dalykas pasižymi ir savo sudėtingumu, daugelis su ja susijusių klausimų vis dar kelia neaiškumų ar lieka neatsakyti, kadangi tarptautinė privatinė teisė palyginti naujas dalykas ir Lietuvos teisės praktika bei doktrina nėra tokia išsami, palyginus su kitomis teisės šakomis ar institutais. Tik bėgant laikui Lietuva pradėjo vis aktyviau bendrauti su užsienio valstybėmis, kurti ir palaikyti tarpusavio santykius, tapo tarptautinių organizacijų dalyve, sudarė nemažai dvišalių bei daugiašalių sutarčių, tad atsirado poreikis tinkamai reglamentuoti privačius santykius, kurie turi užsienio elementą, taip užtikrinant, kad vienoje valstybėje įgytos teisės bus vienodai vertinamos ir kitose, užsienio šalių valstybėse. Kilus ginčui, turinčiam tarptautinį elementą, tampa svarbu teisingai nustatyti kurios valstybės teismas bus tas, į kurį reikės kreiptis, tuo tarpu teismas atitinkamai nustatys kurios valstybės teisė labiausiai tinkanti tokiam ginčui. Šiuo atveju kyla kolizija tarp skirtingų valstybių teisės sistemų, kuri turės būti išsprendžiama pasiremiant tarptautinės privatinės teisės normomis. Vienas iš esminių klausimų į kurį siekiama atsakyti yra tai, kokią vietą tarptautinė privatinė teisė užima Lietuvos teisės sistemoje. Ar tai yra tarptautinės viešosios teisės dalis,  o gal ją galima laikyti atskira, savarankiška teisės šaka Lietuvos teisės sistemoje?

Šio darbo objektu galima laikyti tarptautinės privatinės teisės institutą, kaip Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalį, kuris tampa vis reikšmingesnis tiek nacionalinės, tiek tarptautinės viešosios teisės požiūriu, kadangi kintantys santykiai, neapsiribojantys vienos valstybės teritorija bei teisine sistema su laiku, žvelgiant istoriškai, tampa vis aktualesni, reikalaujantys vis daugiau žinių, o Lietuvos teismuose daugėja tokio pobūdžio bylų.

Šio darbo tikslas – išsiaiškinti tarptautinės privatinės teisės specifiką, ją išskiriančius požymius, įvertinti tarptautinės privatinės teisės reikšmę bei vietą Lietuvos teisės sistemoje.

Tyrimo metodai – siekiant kuo detaliau bei tiksliau atskleisti nagrinėjamą temą buvo remiamasi pagrindiniais tyrimo metodais, tokiais kaip lyginamasis, literatūros analizės. Be šių metodų darbe vartojamas ir analitinis – loginis tyrimo metodas, kurio pagalba vertinama skirtinguose šaltiniuose rinkta informacija, taip pat šis metodas reikšmingas temos išvadų pateikimui.


Turinys

 • Įvadas3
 • 1. TARPTAUTINĖS PRIVATINĖS TEISĖS SAMPRATA, SISTEMA, REGULIAVIMO DALYKAS, METODAI IR ŠALTINIAI4
 • 1.1 TARPTAUTINĖS PRIVATINĖS TEISĖS SAMPRATA4
 • 1.2 SISTEMA6
 • 1.3 REGULIAVIMO DALYKAS IR METODAI6
 • 1.4 TARPTAUTINĖS PRIVATINĖS TEISĖS ŠALTINIAI8
 • 1.4.1 Rūšys ir požymiai8
 • 1.4.2 Reikšmė11
 • 2. TARPTAUTINĖS PRIVATINĖS TEISĖS UNIFIKVIMAS IR KODIFIKAVIMAS11
 • 2.1 Samprata11
 • 2.2 Rūšys12
 • 2.3 Svarbiausios institucijos13
 • 3. TARPTAUTINĖS PRIVATINĖS TEISĖS VIETA IR REIKŠMĖ LIETUVOS TEISINĖJE SISTEMOJE14
 • Išvados15
 • Santrauka16
 • Šaltinių sąrašas17

Reziumė

Autorius
ge-reda
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Teisė
Kaina
€7.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 7, 2018
Publikuotas
2018 m.
Apimtis
23 psl.

Susiję darbai

Teisminės valdžios sistema Lietuvoje

Teisė Referatas elderx
1990 m. kovo 11 d. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę teisėsaugos sistemos reforma buvo ir tebėra vykdoma intensyviai, todėl neretai skubotai ir nėra baigta. Juk,...

Renvoi institutas tarptautinėje privatinėje teisėje

Teisė Kursinis darbas jurgute
Po Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo Lietuva tapo tarptautinės bendrijos nare bei tarptautinių sutarčių tarptautinės privatinės teisės srityse dalyve, grindžiančia savo santykius su užsienio...