Socialiniai mokslai / Teisė

Tarptautinė privatinė teisė – savarankiška teisės šaka Lietuvos teisės sistemoje?

0 atsiliepimų
Autorius:

Šiandieninis pasaulis labai įvarialypis, jame egzistuoja daugybė valstybių, dar daugiau skirtingų kultūrų ir pasaulėžiūrų, o tai lemia, kad susiformavusių teisės sistemų taip pat yra ne viena. Priešinga situacija vargu ar iš vis galėtų egzistuoti ar susiformuoti net ir bėgant laikui, sparčiai tobulėjant technologijoms, plečiantis infrastruktūrai ir vykstant įvairiems žmoniją veikiantiems reiškiniams, nebelieka nuostabos, kada skirtingų valstybių piliečiai, o taip pat ir juridiniai asmenys bendradarbiauja ir kuria tarptautinę bendruomenę, neapsiribodami savo valstybės teritorija. Besiplečiančios bei tobulėjančios sritys lemia ir tai, kad teisinė sistema turi būti pasirengusi spręsti sprecifinio pobūdžio ginčus – tuos, kurie skirtingose valstybėse reguliuojamas skirtingai ir turi atitinkamą užsienio elementą, kas reiškia, jog šis ginčas susijęs ne tik su viena valstybe, o su dviem ar net keliomis. 

Tarptautinė privatinė teisė bėgant laikui tampa vis reikšmingesne, tačiau šis dalykas pasižymi ir savo sudėtingumu, daugelis su ja susijusių klausimų vis dar kelia neaiškumų ar lieka neatsakyti, kadangi tarptautinė privatinė teisė palyginti naujas dalykas ir Lietuvos teisės praktika bei doktrina nėra tokia išsami, palyginus su kitomis teisės šakomis ar institutais. Tik bėgant laikui Lietuva pradėjo vis aktyviau bendrauti su užsienio valstybėmis, kurti ir palaikyti tarpusavio santykius, tapo tarptautinių organizacijų dalyve, sudarė nemažai dvišalių bei daugiašalių sutarčių, tad atsirado poreikis tinkamai reglamentuoti privačius santykius, kurie turi užsienio elementą, taip užtikrinant, kad vienoje valstybėje įgytos teisės bus vienodai vertinamos ir kitose, užsienio šalių valstybėse. Kilus ginčui, turinčiam tarptautinį elementą, tampa svarbu teisingai nustatyti kurios valstybės teismas bus tas, į kurį reikės kreiptis, tuo tarpu teismas atitinkamai nustatys kurios valstybės teisė labiausiai tinkanti tokiam ginčui. Šiuo atveju kyla kolizija tarp skirtingų valstybių teisės sistemų, kuri turės būti išsprendžiama pasiremiant tarptautinės privatinės teisės normomis. Vienas iš esminių klausimų į kurį siekiama atsakyti yra tai, kokią vietą tarptautinė privatinė teisė užima Lietuvos teisės sistemoje. Ar tai yra tarptautinės viešosios teisės dalis,  o gal ją galima laikyti atskira, savarankiška teisės šaka Lietuvos teisės sistemoje?

Šio darbo objektu galima laikyti tarptautinės privatinės teisės institutą, kaip Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalį, kuris tampa vis reikšmingesnis tiek nacionalinės, tiek tarptautinės viešosios teisės požiūriu, kadangi kintantys santykiai, neapsiribojantys vienos valstybės teritorija bei teisine sistema su laiku, žvelgiant istoriškai, tampa vis aktualesni, reikalaujantys vis daugiau žinių, o Lietuvos teismuose daugėja tokio pobūdžio bylų.

Šio darbo tikslas – išsiaiškinti tarptautinės privatinės teisės specifiką, ją išskiriančius požymius, įvertinti tarptautinės privatinės teisės reikšmę bei vietą Lietuvos teisės sistemoje.

Tyrimo metodai – siekiant kuo detaliau bei tiksliau atskleisti nagrinėjamą temą buvo remiamasi pagrindiniais tyrimo metodais, tokiais kaip lyginamasis, literatūros analizės. Be šių metodų darbe vartojamas ir analitinis – loginis tyrimo metodas, kurio pagalba vertinama skirtinguose šaltiniuose rinkta informacija, taip pat šis metodas reikšmingas temos išvadų pateikimui.

 

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5994 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas3
 • 1. TARPTAUTINĖS PRIVATINĖS TEISĖS SAMPRATA, SISTEMA, REGULIAVIMO DALYKAS, METODAI IR ŠALTINIAI4
 • 1.1 TARPTAUTINĖS PRIVATINĖS TEISĖS SAMPRATA4
 • 1.2 SISTEMA6
 • 1.3 REGULIAVIMO DALYKAS IR METODAI6
 • 1.4 TARPTAUTINĖS PRIVATINĖS TEISĖS ŠALTINIAI8
 • 1.4.1 Rūšys ir požymiai8
 • 1.4.2 Reikšmė11
 • 2. TARPTAUTINĖS PRIVATINĖS TEISĖS UNIFIKVIMAS IR KODIFIKAVIMAS11
 • 2.1 Samprata11
 • 2.2 Rūšys12
 • 2.3 Svarbiausios institucijos13
 • 3. TARPTAUTINĖS PRIVATINĖS TEISĖS VIETA IR REIKŠMĖ LIETUVOS TEISINĖJE SISTEMOJE14
 • Išvados15
 • Santrauka16
 • Šaltinių sąrašas17

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Tarptautinių darbo teisės normų, reguliuojančių darbo užmokestį, nuostatų taikymas Lietuvos teisėje
Diplominis darbas Tarptautinių darbo teisės normų, reguliuojančių darbo užmokestį, nuostatų taikymas Lietuvos teisėje

Temos aktualumas. Darbo užmokestis – viena populiariausių šiandieninės visuomenės temų. Rūpinimasis teisingu ir tinkamu darbo [...]

Probacijos įgyvendinimo problemos Lietuvos baudžiamosios teisės sistemoje
Referatas Probacijos įgyvendinimo problemos Lietuvos baudžiamosios teisės sistemoje

           Žmonijai visuose pasaulio istorijos raidos etapuose teko nemenkas iššūkis susidurti kovoje su tokiu reiškiniu [...]

Tarptautinės privatinės teisės samprata ir šaltiniai
Prezentacija Tarptautinės privatinės teisės samprata ir šaltiniai

Tarptautinės privatinės teisės samprata. Tarptautinės privatinės teisės reguliavimo dalykas ir metodas. Tarptautinės privatinės teisės sistema [...]

Pagrindiniai teisės šaltiniai Lietuvos tesinėje sistemoje
Referatas Pagrindiniai teisės šaltiniai Lietuvos tesinėje sistemoje

Siekiant išsiaiškinti, kokia yra teisės paskirtis, daugeliui į galvą ateitų tokia mintis: teisė skirta tam [...]

Tarptautinės privatinės teisės konspektas
Konspektas Tarptautinės privatinės teisės konspektas

Bendrosios TPT nuostatos TPT samprata             TPT yra (nacionalinės) privatinės teisės dalis, reguliuojanti privatinius teisinius [...]

Tarptautinės privatinės teisės uždavinys
Laboratorinis darbas Tarptautinės privatinės teisės uždavinys

3 uždavinys Užsienio valstybės ambasada priėmė Lietuvos pilietį dirbti kiemsargiu. Praėjus 6 mėnesiams jam buvo pranešta [...]

Humanitarinės teisės ir žmogaus teisių santykis. Lietuvos dalyvavimas tarptautinėje humanitarinėje veikloje
Prezentacija Humanitarinės teisės ir žmogaus teisių santykis. Lietuvos dalyvavimas tarptautinėje humanitarinėje veikloje

Humanitarinės teisės ir žmogaus teisių santykis. Lietuvos dalyvavimas tarptautinėje humanitarinėje veikloje .Tarptautinės humanitarinės kryptis, principai. [...]

Tarptautinės privatinės teisės uždavinys
Tyrimas Tarptautinės privatinės teisės uždavinys

Lenkijoje registruota įmonė sudarė prekių pirkimo-pardavimo sutartį su Lietuvoje registruota įmone. Pagal šią sutartį Lenkijos [...]

Tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisės santykis
Diplominis darbas Tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisės santykis

Temos aktualumas. Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės santykio problema, kaip pažymima tarptautinės teisės literatūroje, yra [...]

Tarptautinės teisės uždavinių analizė
Referatas Tarptautinės teisės uždavinių analizė

Tarptautinė teisė, kaip normatyvinė [...]

Civilinio proceso teisės principų įtaka teisingumo vykdymui Lietuvoje
Kursinis darbas Civilinio proceso teisės principų įtaka teisingumo vykdymui Lietuvoje

Temos aktualumas. Lietuvai žengus pirmuosius nepriklausomybės žingsnius, buvo smarkiai pertvarkoma sovietinė sistema į respublikinę. Buvo [...]

Žmogaus teisės ir jų įtvirtinimas lietuvos respublikos konstitucinėje teisėje
Kursinis darbas Žmogaus teisės ir jų įtvirtinimas lietuvos respublikos konstitucinėje teisėje

Žmogaus teisės – tai šiuolaikinės valstybės konstitucionalizmo pagrindas. Konstitucijos viena iš pagrindinių funkcijų yra [...]

Tarptautinės verslo teisės konspektas
Konspektas Tarptautinės verslo teisės konspektas

Labai išsamus tarptautinės verslo teisės konspektas, paremtas klausimo - atsakymo principu. Klausimų pavyzdžiai: Kaip nustatomas užsienio [...]

Lietuvos Respublikos konstitucinės teisės šaltiniai
Kursinis darbas Lietuvos Respublikos konstitucinės teisės šaltiniai

Konstitucinė teisė pati savaime yra sudėtingas, neeilinis, išskirtinis reiškinys teisėje. Pagal savo normų prigimtį konstitucinė [...]

Norminio administracinio teisės akto samprata, paskirtis ir vieta kitų norminių teisės aktų sistemoje
Referatas Norminio administracinio teisės akto samprata, paskirtis ir vieta kitų norminių teisės aktų sistemoje

       Terminas norminiai aktai daugiausiai vartojamas kontinentinės Europos teisės sistemoje, kad [...]