Taikomieji mokslai / Inžinerija

Vandenruoša. Miesto vandens paėmimo ir ruošimo įrenginių projektavimas

0 atsiliepimų
Autorius:

Nuo vandens kokybės priklauso žmogaus sveikata, sanitarinės – higieninės gyvenimo sąlygos, pramonės ir verslo įmonių  produkcijos kokybė, savikaina, technologinių procesų veiksmingumas ir kt. Kiekvienas vandens vartotojas reikalauja, kad jam būtų tiekiamas toks vanduo, kurio savybės geriausiai atitiktu jo interesus. Be maisto žmogus gali išgyventi keliasdešimt dienų, o be vandens – vos keletą dienų. Vanduo kaip ir oras, yra pagrindinis gyvybės ir geros sveikatos šaltinis, taip pat nepakeičiamas maisto produktas.

Vandens kokybei keliami vartotojų reikalavimai yra pagrindinis veiksnys, kuriuo vadovaujasi sudarant atitinkamą vandens ruošimo technologinę schemą, o kartais jis yra lemiantis parenkant vandens šaltinį.

Geriamasis vanduo yra saugus ir sveikas vartoti, kai jame nera mikroorganizmų ir medžiagų koncentracijų galinčių kelti pavojų žmonių sveikatai.

Geriamojo vandens, kaip ir bet kurio kito komercinio produkto, kokybės reikalavimai paprastai pateikiami tam tikrame teisiniame dokumente – direktyvoje, standare. Mūsų šalyje vandens kokybę nustato Lietuvos higienos normas HN 24: 2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“.

Vandentiekiu tiekiamas geriamasis vanduo gyvenantiems namams ir pramonei. Siekiant užtikrinti kokybišką žmonių gyvenseną svarbu plėsti vandentiekio tinklus. Reikia, kad kuo daugiau žmonių pasiektu kokybiškas vanduo.

 

Tikslas : Suprojektuoti vandens paėmimo ir vandenruošos įrenginius.

Uždaviniai:

 1. Apskaičiuoti požeminio vandens surinkimo gręžinių skaičių ir išgaunamą debitą.
 2. Parinkti geležies šalinimo iš vandens būdą ir technologinę įrangą.
 3. Apskaičiuoti atvirųjų greitųjų koštuvų skaičių ir nustatyti jų matmenis.
 4. Numatyti švaraus vandens rezervuaro tūrį, matmenis ir pirmojo kėlimo siublinės slėgio aukštį.
 5. Parinkti vandens dezinfekacijos būdą ir apskaičiuoti natrio hipochlorito kiekius reikalingus vandens dezinfekavimui.
 6. Nubraižyti vandens tekėjimo aukščių schemą vandens ruošykloje.

 

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4895 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • 1. Įvadas3
 • 2. Vandens imtuvų skaičiavimas4
 • 3. Vandens gerinimo įrenginių komplekso skaičiuojamojo našumo nustatymas10
 • 4. Vandens gerinimo įrenginių komplekso technologinės schemos pasirinkimas12
 • 5. Greitųjų koštuvų skaičiavimas14
 • 6. Greitųjų koštuvų gaivinimas19
 • 7. Greitųjų koštuvų eksploatavimas22
 • 8. Švaraus vandens rezervuarai23
 • 9. Siurblinės slėgio aukščio nustatymas25
 • 10. Vandens dezinfekavimas28
 • 11. Vandens gerinimo įrenginių aukščių schemos sudarymas32
 • 12. Išvados33
 • 13. Literatūros sąrašas34

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Vandens paėmimo ir ruošimo įrenginių projektavimas
Kursinis darbas Vandens paėmimo ir ruošimo įrenginių projektavimas

Tikslas: Pagal turimą vandens kiekį reikia suprojektuoti vandens paėmimo įrenginius ir vandens ruošyklą. Uždaviniai: 1)      Apskaičiuoti gręžinių [...]

Vandens kokybės gerinimo įrenginių technologinės dalies projektavimas
Kursinis darbas Vandens kokybės gerinimo įrenginių technologinės dalies projektavimas

Kursinio darbo užduotis - suprojektuoti vandens kokybės gerinimo įrenginius vandenvietei, kurie iki geriamojo vandens saugos [...]

Vandens kokybė gerinimo įrenginių technologinės dalies projektavimas
Kursinis darbas Vandens kokybė gerinimo įrenginių technologinės dalies projektavimas

  Šio kursinio užduotis yra suprojektuoti vandens kokybės gerinimo įrenginius vandenvietei, kurie pakeistų žalio vandens [...]

Miesto nuotekų valymo įrenginių projektavimas
Referatas Miesto nuotekų valymo įrenginių projektavimas

           Buityje ar pramonėje panaudotas vanduo tampa nuotekomis. Paprastai nuotekos įsivaizduojamos kaip nešvarus, panaudotas vanduo [...]

Vandens tiekimo sistemos projektavimas
Laboratorinis darbas Vandens tiekimo sistemos projektavimas

Pagal pateiktus duomenis, suprojektuoti vandens tiekimo sistemą. Projektuojant reikia atlikti tokius darbus: • Savo rankomis nubraižyti originalią [...]

Vandentvarkos sistemų projektavimas
Kursinis darbas Vandentvarkos sistemų projektavimas

Gyvenamajame vienbučiame name projektuojami vandentiekio, buitinių nuotekų ir lietaus nuotekų šalintuvo tinklai. Gyvenamasis namas statomas [...]

Plastiko ruošinių cecho 0,4 kV vidaus elektros tinklo projektavimas
Diplominis darbas Plastiko ruošinių cecho 0,4 kV vidaus elektros tinklo projektavimas

Baigiamojo darbo tema yra naujai rengiamo plastiko ruošinių cecho vidaus elektros tinklo projektavimas. Tai užsienio [...]

„EŠ“ miesto buitinių nuotekų valyklos technologinės dalies projektavimas
Kursinis darbas „EŠ“ miesto buitinių nuotekų valyklos technologinės dalies projektavimas

Didėjant urbanizacijai, plečiantis ir kuriantis naujiems miestams, didėja vandens išteklių panaudojimas bei susidarantys nuotekų kiekiai.

Automobilių šviesų įjungimo įrenginio projektavimas
Diplominis darbas Automobilių šviesų įjungimo įrenginio projektavimas

Šiais naujųjų komunikacijų, elektronikos ir automatizavimo laikais, technologijų lygiai sparčiai kyla aukštyn ir vis labiau [...]

Vandenruoša konspektas
Konspektas Vandenruoša konspektas

Vanduo neturi skonio, kvapo, mažai laidus elektrai, yra universalus tirpiklis.             Vanduo užima 70,8 % Žemės [...]

Vandenruošos ir vandenvalos technologijos praktika
Praktikos ataskaita Vandenruošos ir vandenvalos technologijos praktika

Vanduo – viena svarbiausių gyvybės žemėje egzistavimo sąlygų, vanduo naudojamas praktiškai visose gyvenimo srityse. Panaudotas [...]

Vandentiekio tinklų projektavimas mike Urban ir ArcGIS programinėmis įrangomis
Referatas Vandentiekio tinklų projektavimas mike Urban ir ArcGIS programinėmis įrangomis

Savarankiško darbo užduotis: pagal X miesto (rajono) rastrinį sluoksnį suprojektuoti vandentiekio tinklus MIKE URBAN ir [...]

Rokiškio miesto nuotekų valymo įrenginių efektyvumo analizė
Diplominis darbas Rokiškio miesto nuotekų valymo įrenginių efektyvumo analizė

Iki nepriklausomybės Lietuvoje, pagal tada galiojusius nuotekų išvalymo reikalavimus, valyta tik labai maža dalis surenkamų [...]

Nuotekų valymo įrenginių projektavimas
Kursinis darbas Nuotekų valymo įrenginių projektavimas

Trims ketvirtadaliams žmonijos aprūpinimas vandeniu bei jo kokykė tebėra aktuali problema. Vartojamojo vandens resursų išsaugojimas [...]

Vandens gerinimo įrenginių komplekso ekonominis pagrindimas
Referatas Vandens gerinimo įrenginių komplekso ekonominis pagrindimas

Gyvenvietėje gyvena 12000 gyventojų, kurie buities ir maisto reikmėms naudoja šachtinių šulinių vandenį. Pagal vandens [...]