Ekonomika ir verslas / Pramonė ir gamyba

UAB "Baltic mills“ gamybos technologinė analizė

0 atsiliepimų
Autorius:
Šiame kursiniame darbe aprašysiu gamybos organizavimo sampratą , tame tarpe ir audinių iš vilnos gamybos technologiją uždaroje akcinėje bendrovėje ”Baltic Mills”. Pagrindiniai mano kursinio darbo uždaviniai ir tikslai yra:
• Įtvirtinti gamybos technologijų ir organizavimo teorines žinias;
• Išspręsti pagrindinius audinių iš vilos gamybos technologijos projektavimo klausimus;
• Padaryti atitinkamas išvadas ir pateikti mano manymu tinkamus pasiūlymus;

Norėdama įgyvendinti prieš tai išvardintus tikslus remsiuosi šiais uždaviniais:
• Apžvelgti UAB ”BalticMills” įkūrimą, statusą, vystymąsi, veiklos pobūdį, naudojamus išteklius, darbo jėgos imlumą, technologijos reikšmę.
• Apžvelgti įmonės gaminamų gaminių nomenklatūrą, naudojamas medžiagas;
• Aptarti Gamybos tipus, fazes, procesus ir operacijas projektuojamoje technologijoje;
• Aptarti įmonės gamyboje naudojamus įrenginius, taip pat darbininkų kvalifikaciją ir pan.;
• Aptarti produkcijos realizavimo klausimus; Suprasti Gamybos procesą, kaip visumą, išsiaiškinti kaip atskira operacija įtakoja galutinį produktą;
Darbo tipas:
Apimtis:
3277 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS4
 • 1. Įmonės gamybos apžvalga5
 • 1.1. Įmonės įkūrimas, statusas, veiklos pobūdis, pasiekimai5
 • 1.2. Gaminių nomenklatūra, naudojamos žaliavos, jų tiekėjai.6
 • 1.3. Naudojami įrengimai8
 • 1.4. Darbuotoju kvalifikacija10
 • 1.5. Vartotojai10
 • 1.6. Pagrindinis Konkurentas11
 • 2. Produkto gamybos technologija11
 • 2.1. Gamybos tipas, procesai, fazės11
 • 2.2. Technologinė gamybos schema13
 • 2.3. Procesų ir operacijų detalizavimas.16
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI19
 • Literatūra20