Automobilių detalių gamykla Kaune: statybos reglamentavimo ir teisės sąlygos, architektūrinė, konstrukcinė, technologinė, organizacinė ir ekonominė, darbų sauga ir aplinkosauga.

66 psl. / 8000 žod.

Ištrauka

Bakalauro baigiamasis darbas sudarytas iš šių dalių: statybos reglamentavimo ir teisės sąlygos, architektūrinė, konstrukcinė, technologinė, organizacinė ir ekonominė, darbų sauga ir aplinkosauga.

Projektuojama automobilių detalių gamykla Kaune. Pagal naudojimo paskirtį statinys priskiriamas negyvenamųjų pastatų grupei (gamybos ir pramonės paskirties pastatai), pagal gaisro grėsmę statinys priskiriamas P.5.1 statinių grupei (gamybos ir pramonės pastatai), pagal kategoriją statinys priskiriamas prie ypatingų statinių (didelių atstumų tarp atramų statiniai kai atstumas tarp atramų 12m ir daugiau).

Statybos reglamentavimo ir teisės sąlygų dalyje vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir statybos techniniais reglamentais aprašyta statybos leidimų statyti ir griauti statinius išdavimo tvarka, statinio projektavimas, statinių pripažinimas tinkamais naudoti, statinio statybos techninė priežiūra, statybos vadovo ir specialiųjų darbų vadovo veikla.

                      Architektūrinėje dalyje aprašyti statinio architektūros sprendimai, statinio statybai naudojamos konstrukcijos ir statybiniai gaminiai.

Konstrukcinėje dalyje suprojektuotos ir paskaičiuotos pastato laikančiosios konstrukcijos (metalinė ir medinė santvaros, gelžbetonio kolona). Šioms konstrukcijoms sudarytos skaičiuojamosios schemos, nustatytos apkrovos, apskaičiuotos veikiančios įrąžos, parinkti skerspjūviai, konstruojami mazgai.

Technologinėje, organizacinėje ir ekonominėje dalyje aprašomas metalinių santvarų montavimo procesas, kompiuterine sąmatų skaičiavimo programa “Sistela” atliktas variantinis dviejų santvarų (medinės ir metalinės) palyginimas.

Darbo saugos ir apsaugos dalyje vadovaujantis statybos techniniais reglamentais aprašomi būtini šilumos, apšvietimo, oro kokybės, oro drėgnumo, bei gaisro ir triukšmo reikalavimai, nurodomi geriamo ir buitinio vandens tiekimo šaltiniai, nuotekų šalinimo būdai, kietųjų atliekų šalinimo, išorės aplinkos tvarkymo ir gamtos apsaugos reikalavimai.


Turinys

 • ĮVADAS9
 • I. STATYBOS REGLAMENTAVIMO IR TEISĖS SĄLYGOS10
 • 1.1 Statinio projektavimas10
 • 1.2 Statybos leidimų statyti ir griauti statinius išdavimo tvarka11
 • 1.3 Statinių pripažinimas tinkamais naudoti12
 • 1.4 Statinio statybos techninė priežiūra12
 • 1.5 Statybos vadovo ir specialiųjų darbų vadovo veikla13
 • II. ARCHITEKTŪRINĖ DALIS14
 • 2.1 Bendrieji duomenys14
 • 2.2 Architektūriniai sprendimai14
 • 2.3 Konstrukciniai sprendimai14
 • 2.4 Stogo šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas16
 • III KONSTRUKCINĖ DALIS18
 • 3.1 Konstrukcijos parinkimas18
 • 3.2 Apkrovų skaičiavimas19
 • 3.2.1 Stogo denginio apkrovų skaičiavimas19
 • 3.2.2 Sniego apkrovos skaičiavimas20
 • 3.2.3 Vėjo apkrovos skaičiavimas20
 • 3.3 Metalinės santvaros projektavimas21
 • 3.3.1 Apatinės juostos skerspjūvio skaičiavimas21
 • 3.3.2 Viršutinės juostos skerspjūvio skaičiavimas22
 • 3.3.3 Santvaros tinklelio skaičiavimas25
 • 3.3.4 Santvaros mazgų projektavimas27
 • 3.3.4.1 Spyrinio mazgo projektavimas28
 • 3.3.4.2 Flanšinės jungties projektavimas35
 • 3.3.4.3 Atraminio mazgo skaičiavimas39
 • 3.4 Medinės santvaros projektavimas42
 • 3.4.1 Viršutinės juostos skaičiavimas43
 • 3.4.2 Apatines juostos skaičiavimas45
 • 3.4.3 Santvaros tinklelio skaičiavimas45
 • 3.5 Gelžbetonio kolonos skaičiavimas48
 • 3.5.1 Skerspjūvio skaičiavimas48
 • 3.5.2 Skersinės armatūros parinkimas51
 • 3.5.3 Gembės skaičiavimas52
 • IV. TECHNOLOGINĖ, ORGANIZACINĖ IR EKONOMINĖ DALIS54
 • 4.1 Santvarų montavimo ekonominis palyginimas54
 • 4.2 Metalinių santvarų montavimo technologinė kortelė56
 • 4.2.1 Kokybės kontrolė59
 • 4.3 Pagrindiniai statinio statybos darbų organizavimo principai60
 • 4.3.1 Kalendorinio grafiko sudarymo principai60
 • 4.3.2 Darbininkų poreikio grafiko sudarymo principai61
 • 4.3.3 Statybvietės plano sudarymo principai61
 • V. DARBO SAUGA IR APLINKOSAUGA62
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS66
 • PRIEDAI67

Reziumė

Autorius
vaida89
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Statyba
Kaina
€8.76
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 24, 2018
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
66 psl.

Susiję darbai

Vėdinimo įrangos projektavimas 3 aukštų pastatui

Statyba Kursinis darbas modestaaa
Šio kursinio projekto tikslas – susipažinti su vėdinimo projektavimu (reikalingais skaičiavimais, brėžinių įforminimu, sudėtinėmis projekto dalimis). Tai labai svarbu, nes, kaip knygoje „Pramonės...

Miesto nuotekų valymo įrenginių projektavimas

Statyba Referatas jonkutė
Buityje ar pramonėje panaudotas vanduo tampa nuotekomis. Paprastai nuotekos įsivaizduojamos kaip nešvarus, panaudotas vanduo, kuriuo būtina atsikratyti kaip galima greičiau. Ši filosofija...