AB „APRANGA“ finansinio ataskaitų rinkinio parengimas ir pelningumo rodiklių analizė

27 psl. / 7000 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Nei vienos įmonės negalima atskirti nuo apskaitos. Apskaita ir jos vedimas įmonėje labai svarbus norint nustatyti veiklos rezultatus, taip pat apskaita svarbi tam, jog užtikrintų įmonių sąžiningumą, tikslius mokesčių mokėjimus ir sąžiningą konkurenciją. Kiekviena įmonės privalo būti nusistačiusios apskaitos politiką, pagal kurią apskaitininkai tvarko visą įmonės apskaitą, kuri yra prižiūrima auditorių ir sudaroma vadovaujantis bendrųjų apskaitos principų, tarptautinių verslo apskaitos standartų bei valstybiniais įstatymais. Laikytis nustatyto reglamentavimo svarbu tiek pačiai įmonei, tiek valstybei, norint užtikrinti sąžiningumą ir stabilią valstybės ekonomiką. Apskaita susideda iš valdymo apskaitos, kuri turi savo atskiras valdymo ataskaitas ir finansinės apskaitos, kuri susideda iš mokesčių ataskaitų ir finansinių ataskaitų.

Įmonės finansinių ataskaitų rinkinys yra labai svarbi finansinės apskaitos dalis. Tai pačios pagrindinės ataskaitos, kurios nusako informaciją apie įmonės finansinę būklę, jos veiklos rezultatus, pinigų srautus, nuosavo kapitalo pokyčius ir kitą informaciją, kuri yra svarbi įmonei. Todėl norint parengti teisingą ir tikslų finansinių ataskaitų rinkinį, svarbu visus metus fiksuoti ir apskaitoje užregistruoti kiekvieną ūkinį įvykį, reguliariai tikrinti ar nėra įsivėlusių klaidų. Taip pat kiekvienais metais pildomas ir pateikiamas finansinių ataskaitų rinkinys apskaitininkams ir įmonės vadovams padeda nustatyti, ką reikia keisti įmonėje, kad jos veikla būtų efektyvesnė, pelningesnė ir ateityje būtų uždirbamas didesnis grynasis pelnas.

Finansinių ataskaitų rinkinius nevisos įmonės pateikia vienodos apimties ir struktūros. Todėl, kiekviena įmonė finansinių ataskaitų rinkinį gali rengti skirtingai, atsižvelgiant į jos dydį. Vienos įmonės, kurios yra pripažintos vidutinėmis arba didelėmis, turi parengti pilną finansinių ataskaitų rinkinį. Kitos įmonės – mažesnės, gali rengti sutrumpintą finansinių ataskaitų rinkinį, kuris susideda iš sutrupintos balanso formos, sutrumpintos pelno (nuostolių) ataskaitos, aiškinamojo rašto. Taip pat, mažos įmonės gali sudaryti ir pinigų srautų bei nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitas. Ir yra trečia grupė labai mažų įmonių, kurių finansinių ataskaitų rinkinys susideda tik iš sutrumpinto balanso ir sutrumpintos pelno (nuostolių) ataskaitos. Ar įmonė maža, ar vidutinė arba didelė, nustato tam tikri rodikliai, pagal kuriuos ir suskirstamos įmonės.

Kiekviena įmonė privalo puikiai išmanyti finansinių ataskaitų rinkinį ir jos parengimą, nes šis rinkinys privalo būti pateiktas registrų centrui. Taip pat teisingas įmonės finansinių ataskaitų rinkinio parengimas svarbus ir įmonės vadovams, nes jis atskleidžia įmonės finansinius rezultatus, o tai suteikia galimybę lengviau priimti tinkamus sprendimus įmonės vadovams, dėl įmonės tolimesnio klestėjimo.

Taip pat, įmonės privalo žinoti visus rodiklius, kurie reikalingi atliekant įmonės veiklos analizę, kuri yra svarbi kiekvienai įmonei, norint užtikrinti geresnį jos veiklos rezultatą ateityje. O norint tai padaryti reikia apskaičiuoti įvairius rodiklius, kurių vieni iš svarbiausių yra pelningumo rodikliai, kurie leidžia išsiaiškinti kuri įmonės veikla yra mažiausiai pelninga, ar koks turtas panaudojamas neefektyviai.

Darbo objektas – Akcinės prekybos bendrovės „ Apranga“ finansinių ataskaitų rinkinys.

Darbo tikslas – išanalizuoti pilną finansinių ataskaitų rinkinio parengimą ir Akcinės prekybos bendrovės „Apranga“ finansinius 5 metų finansinių ataskaitų rinkinių pelningumo rodiklius .

Darbo uždaviniai:

 1. Apibrėžti finansinio rinkinio pagrindinę esmę, parengimą, sandarą.
 2. Aptarti pagrindinius pelningumo rodiklius ir jų skaičiavimo metodiką. reikšmes.
 3. Akcinės prekybos bendrovės „Apranga“ veiklos charakteristika
 4. Įvertinti Akcinės prekybos įmonės „ Apranga“ pelningumą naudojantis finansinių ataskaitų rinkiniais.

Darbo metodai.

 1. Mokslinės teorinės literatūros.
 2. Lietuvos Respublikos įstatymų.
 3. Verslo apskaitos standartų nagrinėjimas.
 4. Teorinių žinių taikymas.
 5. Praktinių žinių taikymas.

Darbo struktūra. Darbą sudaro 2 pagrindinės dalys. 1-oji dalis susideda iš dviejų teorinių skyrių, praktinę dalį sudaro 3 skyrius. Pirmajame skyriuje aprašoma finansinių ataskaitų rinkinio esmė ir svarba, bei finansinio ataskaitų rinkinio parengimas ir pateikimas ir reglamentavimas. Taip pat, pateikiama informacija apie finansinių ataskaitų rinkinio sudėtį ir aprašoma kiekviena ataskaita ir apibūdinamos jos sudedamos dalys ir 2016 metų pakeitimai.  Antrajame  skyriuje išnagrinėjami pelningumo rodiklių metodologija, jų rūšys bei jų svarba ir reikšmė analizėje ir įmonės tolimesniame valdyme. Ketvirtame skyriuje pateikiama Akcinės prekybos  bendrovės „Apranga“ apskaitos politika, įmonės charakteristika ir analizuojami apskaičiuoti pelningumo rodikliai naudojantis 5 metų įmonės finansiniais ataskaitų rinkiniais.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. FINANSINIS RINKINYS, JO PARENGIMAS IR SUDĖTIS5
 • 1.1. Finansinio rinkinio esmė ir svarba5
 • 1.2. Finansinio rinkinio parengimas ir teisiniai reikalavimai7
 • 1.3. Finansinio rinkinio sandara11
 • 1.4. Pelningumo rodiklių metodologija22
 • LITERATŪRA25

Reziumė

Autorius
rasa1995
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€8.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 28, 2018
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
27 psl.

Susiję darbai

Pelno ir pelningumo rodiklių analizė UAB "X"

Apskaita Referatas 2015 m. didla
Šiandieniniame pasaulyje nuolat aštrėja konkurencinė kova tarp įmonių. Įmonės yra priverstos konkuruoti, to priežastis yra globalizacija, naujų technologijų plėtra, žinių tobulinimas ir kt....

AB "Apranga" įmonės finansinių rodiklių analizė

Apskaita Referatas 2019 m. studentas geras
Įmonės finаnsinėse аtаskаitose pаteikiаmа dаug skаičių. Kаd jie virstų informаcijа, kuri būtinа priimаnt sprendimus, reikiа suprаsti, kаip sudаrytos finаnsinės аtаskаitos ir kuri iš...