Taikomieji mokslai / Statyba

Krovinių iškrovimas iš automašinos kėbulo savaeigiu strėliniu kranu elektros perdavimo linijų apsauginėje zonoje

0 atsiliepimų
Autorius:

Kėlimo įrenginiai buvo pradėti naudoti dar žiloje senovėje. Galime tik spėti, kad jie buvo naudojami statant Egipto piramides. Ko gero plačiausiai kėlimo įrenginius naudoti, kartu ir tobulinti pradėjo antikinėje Graikijoje. Iš pradžių kėlimo įrenginiai buvo naudojami pakelti krovinius statant aukštas statybines konstrukcijas, po to atradus, kad skriemulių pagalba galima laimėti jėgą, buvo pradėti kelti sunkesni kroviniai. Pirmieji kėlimo įrenginiai buvo elementarios konstrukcijos panaudojant virves ir keletą skriemulių. Tokia konstrukcija tenkino tam tikrą laiką. Viduramžiais išplėtojus laivybą ir vykstant aktyviai prekybai tarp šalių bei žemynų, kėlimo įrenginiai buvo tobulinami, panaudojant gyvulių varomąją jėgą. XVII a. Anglijoje išradus garo mašiną ir prasidėjus techninei revoliucijai, tobulėjo ne tik kėlimo įrenginių konstrukcija, bet didėjo ir jų keliamoji galia.

              Kaip buvo minėta aukščiau, kėlimo mechanizmuose buvo panaudota garo mašinos kaip pirmoji mechaninė galia. Šiuo metu kėlimo įrenginiams yra naudojama vidaus degimo variklių, elektros variklių arba hidraulinių įrenginių kinetinė energija. Tačiau net ir šiuolaikiniame visuotinės mechanizacijos amžiuje vis dar naudojamos rankinės jėgos varomos kėlimo mašinos. Jos naudojamos ten, kur techniškai arba ekonomiškai neįmanoma, arba netikslinga įrengti mechanine jėga varomų įrenginių.

              Tiltinių kranų istorija prasidėjo 1876 m., kai vokiečių mechanikas Rafaelis Stalas (Rafael Stahl) įkūrė mechanizmų dirbtuves „STAHL UND WEINECK“, kur jis su savo sūnumis, o vėliau, po jo mirties, jo sūnūs gamino kėlimo įrangą. Jau 1903 metais sūnūs pagamino pirmąją elektrinę talę. Nuo 1921 metų pradėta gaminti sprogiai aplinkai skirta elektrinė kėlimo įranga.

              Tik įvykus techninei revoliucijai ir sparčiai vystantis mokslams, taip pat ir fizikai, buvo pradėti bandymai skaičiuoti kėlimo įrenginių atskirų dalių atsparumai apkrovai. Iki tol dirbant nors ir su primityviais bei nedidelės keliamosios galios įrenginiais įvykdavo daug nelaimingų ir mirtinų įvykių. Vystantis bei tobulėjant kėlimo įrenginiams, kartu buvo kuriamos ir saugaus jų naudojimo instrukcijos. Iš pradžių šios instrukcijos buvo perduodamos žodžiu iš lūpų į lūpas, o vėliau pradėtos rašyti ir nuolat tobulinamos.

              Šiuolaikiniame transporto ir statybų sektoriuje, kur yra aukštas mechanizacijos lygis, pagrindinę krovinių pakrovimo, iškrovimo ir perkėlimo dalį atliekama naudojant kėlimo įtaisus, kurie žymiai palengvina bei pagreitina šiuos darbus. Kėlimo įrenginiai naudojami ne tik sunkiems kroviniams pakrauti, iškrauti ar perkelti, bet ir dideliam kiekiui mažų ar birių krovinių kėlimui naudojant tam tikrą tarą. Dėl to žymiai sutrumpėja pakrovimo, iškrovimo ar perkėlimo operacijų laikas, tačiau kylant mechanizacijos lygiui, didėja ir pavojus darbuotojų saugai ir sveikatai. Todėl labai aktualu šiais laikais tinkamai naudoti potencialiai pavojingus įrenginius. Jų naudojimą, priežiūrą ir remontą reglamentuoja visa eilė norminių aktų, kurių privalu laikytis siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų darbe.

 

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
7067 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. KĖLIMO ĮRENGINIAI IR JŲ PAGRINDINĖS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS4
 • 2. KĖLIMO ĮRENGINIUS REGLAMENTUOJANTYS NORMINIAI TEISĖS AKTAI8
 • 3. KRANŲ REGISTRAVIMAS, PRIEŽIŪRA, PATIKROS IR REMONTAS9
 • 4. KROVINIŲ IŠKROVIMAS IŠ AUTOMAŠINOS KĖBULO SAVAEIGIU STRĖLINIU KRANU ELEKTROS PERDAVIMO LINIJŲ APSAUGINĖJE ZONOJE15
 • 5. KĖLIMO KRANŲ NUOLATINĖS PRIEŽIŪROS KONTROLĖS METODINĖS REKOMENDACIJOS19
 • 5.1. Nuomojamų kėlimo kranų, kranų krautuvų užtikrinant jų saugų naudojimą, kontrolė19
 • 5.2. Kranų nuolatinės priežiūros kontrolė19
 • 5.3. Naudojimo ir priežiūros dokumentų tvarkymo kontrolė20
 • 5.4. Krano techninės būklės tikrinimo kontrolė20
 • 5.5. Kranų naudojimo atitikties teisės aktų reikalavimams kontrolė20
 • NAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS22