Investicinio projekto efektyvumo ir rizikos vertinimas

34 psl. / 8353 žod.

Ištrauka

Ekonomikoje investavimas suprantamas kaip lėšų įdėjimas į realųjį turtą, kuris sukuria naują pridėtinę vertę. Kūrimo prasme būtent kapitalo investicijos ir yra tikrasis ekonomikos variklis. Įmonės sėkmingai investuodamos į verslo plėtra ne tik tikisi vertės prieaugio, bet ir mokėdamos mokesčius valstybei, kurdamos naujas darbo vietas bei diegdamos modernias technologijas prisideda prie visos šalies konkurencingumo didinimo. Racionaliai įvertintų investicinių projektų sprendimų priėmimas bei jų įgyvendinimas yra pagrindinė verslo pelningumo bei ilgaamžiškumo prielaida. Investiciniai projektai pastaruoju metu tapo ne tik verslo galimybių tyrimo ir projektavimo priemone, bet ir šiuolaikinės rinkos ekonomikos ir verslo valdymo priemone. Projektų efektyvumą lemia daugelis finansinių, ekonominių, technologinių, socialinių bei kitų rodiklių. Išsamiai vertinant pagal  rodiklius investicinis projektas pagal vienus gali būti tinkamas, o pagal kitus – priešingai, todėl sunku išrinkti efektyviausius ir mažiausiai rizikos keliančius projektus, kurie galėtų atnešti didžiausią pridedamąją vertę ateityje. Patikimiausia remtis daugiakriteriniais vertinimais, kurie leidžia išsamiai ir kompleksiškai įvertinti investicinius projektus bei pateikti vieną apibendrinamąjį rodiklį, kuris gana objektyviai parodo didžiausią projekto efektyvumą bei mažiausią riziką. Užtikrinti pastovų įmonės vertės kūrimą padeda gerai parengtas investicinis projektas, kuriame yra įvertintos visos įgyvendinimo prielaidos, išsamiai ištirti galimi rizikos veiksniai bei teisingai paskaičiuoti laukiami pinigų srautai.

Tyrimo problema – metodai, kuriais remiantis galima įvertinti ar investicinis projektas duos pridėtinės vertės

Tyrimo objektas – investicinio projekto analizavimas

Tyrimo tikslas – įvertinti investicinio projekto efektyvumą bei galimas rizikas, remiantis tam tinkamais metodais;

Tyrimo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti investicinio projekto vertinimo teorinius aspektus;
 2. Išnagrinėti tiriamojo investicinio projekto uždavinius, finansinius šaltinius bei laukiamus rezultatus;
 3. Atlikti investicinio projekto efektyvumo bei rizikos vertinimą.

Turinys

 • ĮVADAS5
 • 1. INVESTICINIO PROJEKTO TEORINIAI ASPEKTAI6
 • 1.1. Investicijų bei investicinio projekto samprata6
 • 1.2. Investicinio projekto efektyvumo vertinimas9
 • 1.3. Investicinio projekto rizikos vertinimas13
 • 2. ,,PIETINĖS PAKRUOJO DVARO SODYBOS DALIES PASTATŲ REKONSTRAVIMAS IR KOMPLEKSINIS TERITORIJOS SUTVARKYMAS, PRITAIKANT VISUOMENĖS POREIKIAMS” INVESTICINIO PROJEKTO APŽVALGA15
 • 2.1. Projekto tikslai, uždaviniai ir laukiami rezultatai15
 • 2.2. Finansinis projekto vertinimas16
 • 2.2.1. Investicijų nustatymas ir vertinimas16
 • 2.2.2. Investicijų finansavimo šaltinių nustatymas17
 • 2.2.3. Projekto veiklos pajamų ir išlaidų nustatymas18
 • 3. ,,PIETINĖS PAKRUOJO DVARO SODYBOS DALIES PASTATŲ REKONSTRAVIMAS IR KOMPLEKSINIS TERITORIJOS SUTVARKYMAS, PRITAIKANT VISUOMENĖS POREIKIAMS” INVESTICINIO PROJEKTO VERTINIMAS23
 • 3.1. Efektyvumo vertinimas23
 • 3.2. Rizikos vertinimas28
 • IŠVADOS30
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS31

Reziumė

Autorius
norgaile
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€9.00
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 24, 2019
Publikuotas
2017 m.
Apimtis
34 psl.

Susiję darbai

Ekonomikos atvirumo rizikos vertinimas

Ekonomika Prezentacija maiguolida
Uždaviniai ir metodai: Atlikti ekonomikos atvirumo aspektų teorinę analizę. Teorinės analizės pagalba įvertinti ekonomikos atvirumo rizikos veiksnius. Išanalizuoti ekonomikos atvirumo indekso dinamiką Lietuvoje....

Prekinio kredito rizikos vertinimo modelis

Ekonomika Diplominis darbas 2017 m. brigita99
Ilgai ir kruopščiai rašytas darbas apie prekinio kredito vertinimą ir riziką. Pagrindinis darbo tikslas buvo surasti ir sukurti savo modelį, kuris padėtų vertinti...