Tikslieji ir gamtos mokslai / Ekologija

Aplinkosauginių ir vadybinių problemų sprendimas, diegiant kompostavimo technologiją Klaipėdos regione

0 atsiliepimų
Autorius:

Lietuvoje kasmet susidaro apie 1 mln. tonų mišrių buitinių atliekų: didžiuosiuose miestuose – 300 kg vienam gyventojui per metus, kaimo vietovėse – apie 70 kg. Planuojama, kad šių atliekų kiekis 2020 metais išaugs iki 640 kg gyventojui per metus.

Siekiant efektyviai išspręsti aplinkosaugines problemas bei užtikrinti atliekų tvarkymo paslaugų įperkamumą ir jų visuotinumą vartotojams, Lietuvoje numatoma skirti didelę finansinę paramą infrastruktūros plėtrai bei pertvarkyti atliekų tvarkymo sektorių, sukuriant regionines komunalinių atliekų tvarkymo sistemas. Pirmas žingsnis, reorganizuojant komunalinių atliekų tvarkymą, buvo regioninių atliekų tvarkymo centrų įsteigimas. Antra, vietoje dabar Lietuvoje veikiančių 800 sąvartynų įrengiama 10 modernių regioninių sąvartynų.

Klaipėdos apskrities savivaldybės dalyvauja valstybinės reikšmės aplinkosauginiame projekte, kurį įgyvendinus, regione iš esmės pasikeis visa komunalinių atliekų tvarkymo sistema. Projekto įgyvendinimas pavestas UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ (KRATC), kurio akcininkės yra visos septynios apskrities savivaldybės.

Pagal šį aplinkosauginį projektą, prie Klaipėdos, Dumpių kaime įrengtas Europos Sąjungos reikalavimus atitinkantis regioninis sąvartynas. Į jį vežamos komunalinės, perdirbimui netinkamos atliekos iš visos apskrities. Pradėjus veikti naujajam regioniniam sąvartynui, uždarytas Glaudėnų sąvartynas, į kurį buvo metu vežamos buitinės atliekos iš Klaipėdos miesto. Taip pat uždaryta dar 40 aplinką teršiančių sąvartynų visoje apskrityje, o kiekvienos savivaldybės teritorijoje bus įrengtos komunalinių atliekų priėmimo bei žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės.

Ši sistema apjungia Klaipėdos, Palangos, Neringos miestų, Klaipėdos, Kretingos, Šilutės, Skuodo rajonų savivaldybių komunalinių atliekų tvarkymo sistemas. Septynios apskrities savivaldybės pasirašė bendrą sutartį, kurioje numatyti bendros komunalinių atliekų tvarkymo sistemos apskrityje organizavimo principai, būtini tam, kad ši sistema galėtų normaliai funkcionuoti.

Augant ekonomikai ir vartojimui, komunalinių atliekų susidarymas kasmet didėja. 2006 m. surinktų komunalinių atliekų kiekis, palyginti su 2005 m., Klaipėdos apskrityje išaugo 47 %. 2006 m., palyginti su 2005 m., surinktų komunalinių atliekų kiekis, tenkantis vienam gyventojui, Klaipėdos apskrityje padidėjo 47 % ir sudarė 717 kg. Klaipėdos apskrities savivaldybių atliekos 2006 m. buvo tvarkomos tiek tose pačiose savivaldybėse, kur jos susidarė – Skuodo ir Šilutės rajonų, Neringos savivaldybėse, tuo tarpu Palangos miesto savivaldybės atliekos ir Klaipėdos miesto komunalinės atliekos buvo tvarkomos daugiausia Klaipėdos ir Kretingos rajonų savivaldybėse. Regione atliekų tvarkymo sistema dar nebuvo įdiegta.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
8782 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Aplinkosauginių ir vadybinių problemų sprendimas diegiant kompostavimo technologiją Klaipėdos regione
Diplominis darbas Aplinkosauginių ir vadybinių problemų sprendimas diegiant kompostavimo technologiją Klaipėdos regione

Atliekų susidarymas ir tvarkymas – viena svarbiausių aplinkos apsaugos problemų, atsiradusi vos įsikūrus pirmosioms gyvenvietėms [...]

Efektyviausios kompostavimo technologijos Klaipėdos regione parinkimas
Kursinis darbas Efektyviausios kompostavimo technologijos Klaipėdos regione parinkimas

Problema. Viena didžiausių aplinkosauginių problemų, kurios kelia grėsmę ne tik aplinkai bet ir žmogui, tai [...]

Aplinkosauginių problemų sprendimas UAB „Kuršėnų vandenys
Prezentacija Aplinkosauginių problemų sprendimas UAB „Kuršėnų vandenys"

       Darbo tikslas – susipažinti su įmonės ūkinės veiklos gamybiniais procesais ir pažangių aplinkos apsaugos [...]

Aplinkosauginių problemų sprendimas UAB „Kuršėnų vandenys
Praktikos ataskaita Aplinkosauginių problemų sprendimas UAB „Kuršėnų vandenys" įmonėje

Šioje praktikos ataskaitoje aš apžvelgsiu UAB „Kuršėnų vandenys" įmonėje įgytas žinias ir praktinio darbo įgūdžius.

Regionų socialinės ir ekonominės plėtros problemos Klaipėdos apskrityje
Tyrimas Regionų socialinės ir ekonominės plėtros problemos Klaipėdos apskrityje

PRAKTINĖ UŽDUOTIS „REGIONŲ SOCIALINĖS IR EKONOMINĖS PLĖTROS PROBLEMOS" lentelė. Gyventojų skaičiaus dinamika Klaipėdos apskrityje 1 diagrama. Gyventojų [...]