Architektūros inžinerijos pobūdžio organizacijos valdymo praktika ir jos gerinimas

16 psl. / 3573 žod.

Ištrauka

Nagrinėjimui pasirinkta jauna įmonė ,,A kubu“. Tai projektavimo paslaugas teikianti organizacija, turinti 5 metų patirtį. Įmonė siūlo ne tik tradicines gyvenamųjų ir kitos paskirties pastatų, interjerų projektavimo paslaugas, bet ir skydinių namų projektavimą bei jau esančių projektų pritaikymą skydams. Tai inovatyvi paslauga Lietuvos kontekste, skydinių namų projektavimo lauke įmonė turi nedidelę konkurenciją.

Rašto darbe bus nagrinėjama įmonės valdymo praktika, jos stipriosios ir silpnosios pusės, bus pateikti problemų sprendimų siūlymai. Darbe bus siekiama įrodyti, jog netinkamas įmonės tikslų parinkimas, klaidingas prioritetų paskirstymas gali užkirsti kelią sėkmingam įmonės augimui ateityje. Darbo tikslas – išanalizavus organizacijos valdymo praktiką susipažinti su realios, egzistuojančios įmonės tikromis problemomis, išmokti pastebėti neakivaizdžias kliūtis, besiremiant vadybos teorija bei asmenine patirtimi pasiūlyti logišką sprendimą; taip pat pastebėti, kur slypi organizacijos potencialas ir kaip jį galima išnaudoti. Ruošiant šį darbą bus pasiremta skirtingo pobūdžio ir apimties literatūriniais šaltiniais, kurių daugumą parašė Lietuvos autoriai, taip pat bus pasiremta įmonės darbuotojų patirtimi ir įžvalgomis. Tikimasi, kad šio darbo ruošimo metu sukaupta patirtis bus naudinga ateityje, dirbant architektūros paslaugas teikiančioje įmonėje.


Turinys

 • Turinys
 • Įvadas3
 • Architektūros inžinerijos pobūdžio organizacijos valdymas: teorija4
 • Organizacijos valdymas: samprata ir esmė4
 • Tikslai4
 • Principai4
 • Procesas5
 • Šiuolaikiniai valdymo metodai5
 • Pasirinktos architektūros inžinerijos pobūdžio organizacijos, kaip valdymo
 • objekto, ypatybės.7
 • Trumpas organizacijos pristatymas pagal pagrindinius požymius7
 • Valdomumo normos nustatymas organizacijoje7
 • Trumpa organizacijos veiklos rezultato (produkto) charakteristika7
 • Trumpa organizacijos produktui sukurti reikalingų gavinių
 • charakteristika8
 • Trumpas organizacijos darbo produkto kūrimo technologijos
 • apibūdinimas8
 • Trumpa organizacijos produktui sukurti reikalingos darbo priemonių
 • charakteristika8
 • Korporacinės kultūros organizacijoje apibūdinimas9
 • Apibendrinimas9
 • Pasirinktos architektūros inžinerijos pobūdžio organizacijos aplinkos tyrimas10
 • Bendroji aplinka10
 • Specialioji aplinka10
 • Realių galimybių ir grėsmių analizė11
 • Architektūros inžinerijos pobūdžio organizacijos valdymo praktikos analizė12
 • Organizacijos tikslų sistema12
 • Organizacijos valdymo modelis, siekiant tikslų/tikslo12
 • Organizacijos valdymo modelio trūkumai ir jų nulemtos veiklos
 • problemos13
 • Architektūros inžinerijos pobūdžio organizacijos valdymo gerinimas14
 • Valdymo sistemos nulemtos problemos nesprendimo padariniai
 • organizacijoje14
 • Organizacijos valdymo modelio gerinimo siūlymai14
 • Apibendrinimas15
 • Literatūros šaltinių sąrašas16

Reziumė

Autorius
sibelija
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 24, 2019
Publikuotas
2019 m.
Apimtis
16 psl.

Susiję darbai

Operatyvus organizacijos veiklos valdymas

Vadyba Referatas 2011 m. kunigaikstisalgirdas
Organizacija (sen. gr. organizō 'surengiu, sutvarkau') – žmonių kolektyvas, susidaręs arba sudarytas tam tikrai veiklai ar darbui. Organizacija dažniausiai turi atskirą turtą bei...

Organizacijos valdymo analizė

Vadyba Kursinis darbas ingridux4
Jau daug šimtmečių žmonės kuria ir iš naujo perkuria organizacijas. Peržvelgus pasaulio istoriją galima rasti pasakojimų apie žmones, dirbusius formaliose organizacijose. Viso pasaulio...

Inovacijų valdymas "Twitch" organizacijoje

Vadyba Referatas 2019 m. grazigrazi
Inovacija - tai “atnaujinimas” arba “naujo pavidalo suteikimas esančiam daiktui. Gyvenant kompiuterizacijos pasaulyje, ypač svarbu suvokti, kad keičiasi ne tik daiktai, bet ir...