UAB ,,X" pajamų ir sąnaudų apskaita

38 psl. / 8373 žod.

Ištrauka

Dabar įmonės yra priverstos konkuruoti sudėtingomis bei nuolat besikeičiančiomis sąlygomis. Siekdamos išsilaikyti konkurencingoje rinkoje ir užtikrinti veiklos tęstinumą, turi nuolat analizuoti savo veiklos rezultatus. Įmonės ūkinės ir komercinės veiklos rezultatų analizės objektas yra jos visa veikla bei tos veiklos rezultatai, išreiškiami tokiais ekonominiais rodikliais, kaip realizacija ir atsargos, sąnaudos bei išlaidos, pajamos ir pelnas (nuostolis), pelningumas bei darbo našumas ir kt. Visi šie rodikliai apibūdina įvairias ūkinės ir komercinės veiklos puses bei galutinį rezultatą: kai gaunamas pelnas arba kai gaunamas nuostolis. Iš šio rezultato sprendžiama apie įmonės vadovų sugebėjimą uždirbti tokį pinigų kiekį, kad būtų padengtos ne tik visos įmonėje patiriamos sąnaudos, bet dar būtų ir pelnas. Grynasis pelnas yra savininkų nuosavybės padidėjimas iš įmonės veikos, apskaičiuojamas kaip pajamų ir sąnaudų skirtumas, todėl labai svarbu analizuoti ir tirti įmonių pajamas bei sąnaudas. Jei neteisingai pripažįstamos pajamos, sąnaudos ar kitos ūkinės operacijos, tai finansinės analizės duomenys bus netikslūs, vadovai negalės priimti teisingų sprendimų. Taigi svarbiausias analizės tikslas ir yra teikti objektyvią informaciją vartotojams, tokiu būdu siekiant padėti įmonių vadovams didinti veiklos efektyvumą.

Temos aktualumas: Svarbiausias įmonės dėmesys finansinių rodiklių analizė, kuri, parodo ne tik realią įmonės finansinę būklę, bet ir padeda numatyti įmonės ateities perspektyvas. Tačiau kartais įmonės neskiria pakankamai dėmesio, kad išanalizuotu įmonės veiklą.

Darbo problema: dažnai nutinka taip, kad įmonės skiria nepakankamai dėmesio finansinių rodiklių analizei, kuri, parodo ne tik realią įmonės finansinę būklę, bet ir padeda numatyti įmonės ateities perspektyvas.

Darbo objektas: Pajamų ir sąnaudų apskaita įmonėje „Titransa“.

Darbo tikslas: Naudojantis pajamų ir sąnaudų teoriniais aspektais bei įmonės finansinių ataskaitų dokumentais, įvertinti įmonės UAB „Titransa” finansinę būklę bei atlikti pajamų ir sąnaudų analizę.

Darbo uždaviniai:

 1. Atskleisti pajamų ir sąnaudų pripažinimą apskaitoje teoriniu aspektu;
 2. Aptarti įmonės pajamų ir sąnaudų ypatumus;
 3. Atlikti UAB ,,Titransa“ finansinių rodiklių analizę ir veiklos rezultatų įvertinimą.

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. PAJAMŲ ANALIZĖ………………………………………………………………………………4
 • 1.1. Pajamų pripažinimas apskaitoje4
 • 1.2. Paslaugų tiekimo pajamų pripažinimas5
 • 2. SĄNAUDŲ ANALIZĖ9
 • 2.1. Sąnaudų sąvoka ir pripažinimas apskaitoje9
 • 2.2. Įmonės pajamų ir sąnaudų analizės svarba ir rodikliai10
 • 3. VEIKLOS REZULTATŲ VERTINIMAS FINANSINIŲ ATASKAITŲ PAGALBA12
 • 3.1. UAB ,,Titransa" pelno (nuostolių) ataskaitos lyginamoji bei horizantalioji ir vertikalioji analizė12
 • 3.2. UAB „Titransa“ pelningumo rodiklių analizė14
 • IŠVADOS20
 • LITERATŪROS IR INFORMACIJOS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS21
 • PRIEDAI22

Reziumė

Autorius
aida1296
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€9.00
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 18, 2019
Publikuotas
2018 m.
Apimtis
38 psl.

Susiję darbai