UAB „Palink“ darbuotojų motyvacijos sistema

33 psl. / 6880 žod.

Ištrauka

Tyrimo problema – motyvavimo sistemos trūkumai.

Tyrimo tikslas – identifikuoti problemas ir rasti jų sprendimą UAB „Palink“ darbuotojų motyvacijos modelyje.

Šiam tikslui iškelti uždaviniai:

 • Išnagrinėti literatūroje pateikiamus motyvavimo būdus;
 • Išanalizuoti nagrinėjamos įmonės veiklą;
 • Atlikti įmonės darbuotojų darbo stebėjimą;
 • Atlikus darbuotojų kiekybinę anketinę apklausą nustatyti, kaip dabartinę motyvacijos sistemą vertina darbuotojai;
 • Sukūrus kelias įmonės darbuotojų diskusijų grupes, palyginti darbuotojų požiūrius į skirtingus motyvavimo būdus;
 • Išanalizavus įmonės dokumentus, kurie apibrėžia darbuotojų motyvavimo sistemą, nustatyti jų atitikimą su realiai įmonėje vykdomomis motyvacijos priemonėmis;
 • Parengus pusiau struktūruotą interviu su įmonės personalo darbuotojais įvertinti įmonės galimybes atnaujinti ir pertvarkyti motyvavimo sistemą, pagal darbuotojų poreikius;
 • Įvykdžius kvazieksperimentą, ištirti kas iš dviejų pasirinktų motyvavimo būdų daro didesnę įtaką darbuotojų atliekamam darbui;
 • Pagal gautas išvadas, pateikti įmonei tinkančius pasiūlymus, kurie leis pagerinti įmonės motyvacijos sistemą.

Tyrimo objektas – darbuotojų motyvacijos sistema.

Tyrime naudojami metodai – siekiant įgyvendinti užsibrėžtus tikslus ir uždavinius, buvo atlikti šešių tyrimų metodų galimybių įmonėje analizė – stebėjimas, kiekybinė anketinė apklausa, Focus grupė, dokumentų analizė, pusiau struktūruotas interviu, kvazieksperimentas.

Darbo struktūra – siekiant pasiekti tikslus darbas yra suskirstytas į penkias dalis. Pirmojoje dalyje aptariama literatūra analizuojanti piniginius ir nepiniginius motyvacijos būdus. Antroje darbo dalyje pristatoma įmonė –UAB „Palink“– kokia jos veikla, klientai, darbuotojai. Trečioje darbo dalyje pateikiama šešių tyrimų metodų taikymo įmonėje analizė ir rezultatai. Ketvirtoje dalyje pateikiama kiekybinio anketinio tyrimo metu gautų duomenų analizė. Penktoje pateikiamos išvados ir pasiūlymai problemai spręsti.


Turinys

 • ĮVADAS
 • 1. MOTYVACIJOS SAMPRATA
 • 1.1. Motyvacijos teorijos
 • 1.2. Motyvacijos faktoriai
 • 1.3. Materiali ir nemateriali motyvacija
 • 2. ĮMONĖS VEIKLOS ANALIZĖ
 • 3. TYRIMO METODAI
 • 3.1. Sąvokų konceptualizacija ir operacionalizacija
 • 3.2. Stebėjimas
 • 3.3. Kiekybinė anketinė apklausa
 • 3.4. Diskusijų/Focus grupė
 • 3.5. Dokumentų analizė
 • 3.6. Interviu
 • 3.7. Eksperimentas
 • 4. KIEKYBINIO ANKETINIO TYRIMO METU GAUTŲ DUOMENŲ ANALIZĖ
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
 • LITERATŪRA
 • PRIEDAI

Reziumė

Autorius
flicka
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€8.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 11, 2019
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
33 psl.

Susiję darbai

Darbuotojų skatinimas ir motyvacija

Vadyba Kursinis darbas linmat
Didžioji dalis gaunamų pajamų iš verslo priklauso nuo to, kaip įmonės darbuotojai atlieka savo pareigas. Įmonės savininkas, norėdamas, kad jo verslas klestėtų, turi...

Darbuotojų motyvacijos tyrimas

Vadyba Tyrimas velniasx
Šiuolaikiniame pasaulyje atliekama gausybė įvairiausių rūšių tyrimų. Vieni jų – moksliškai sudėtingi, kiti – paprastesni, labiau sietini su kasdieniniu gyvenimu. Tačiau nepaisant tyrimo...

Motyvacijos vaidmuo X įmonės darbuotojų lojalumui

Vadyba Referatas 2016 m. ingrida.kazakeviciute
ar kitokios organizacijos nariais, organizacijos, kurioje du ar daugiau žmonių, dirbdami tam tikroje struktūroje, siekia užsibrėžtų tikslų. Nuolat keičiantis bei tobulėjant verslo pasauliui...