AB „Smiktynės perkėla“ veiklos analizė pagal finansinių ataskaitų duomenis

32 psl. / 6185 žod.

Ištrauka

„Įmonių veiklos analizė – tai įvairios ekonominės informacijos apie įmonės veiklą rinkimas, visapusis ir objektyvus jos tyrimas ir vertinimas siekiant padėti įmonės vadovybei pasiekti numatytus tikslus“ (1) Gerai atlikta įmonės veiklos analizė, gali atsakyti į daugelį klausimų, pavyzdžiui: kokie rezultatai buvo pasiekti anksčiau, ar lyginant su dabartiniais jie pagerėjo ar suprastėjo, kodėl taip atsitiko, kas turėjo tam įtakos ir t.t. Subalansuota įmonės finansinė būklė yra sėkmingos veiklos rezultatas ir pagrindinė sėkmingos veiklos sąlyga. Nepakankamas dėmesys verslo rizikai ar netinkamas jos valdymas gali pabloginti finansinę būklę ir finansinius rodiklius. Tiesiog gali pritrūkti apyvartinių lėšų paprasčiausiams poreikiams tenkinti. Gali sutrikti sutarčių sąlygų vykdymas, taip suprastės įmonės reputacija, klientų sumažės, vadinasi todėl sumažės ir uždirbamos pajamos.

Todėl tai turėtų būti aktualu kiekvienam įmonės vadovui ir finansininkui, jie turi mokėti analizuoti įmonės rodiklius, kad reikiamu metu galėtų priimti tinkamus sprendimus.

Darbo problema – prasta finansinė būklė.

Darbo tikslas – įvertinti įmonės finansinę būklę ir pateikti pasiūlymus jai gerinti.

Darbo uždavinai:

 • Atlikus balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų horizontaliają ir vertikaliają analizę, išanalizuoti įmonės veiklos rezultatus;
 •  Įvertinti įmonės finansinę būklę pagal pelningumo, veiklos efektyvumo ir mokumo rodiklius;
 •  Įvertinti įmonės bankroto tikimybę;
 •  Pateikti išvadas ir siūlymus esamai situacijai gerinti.

Darbo objektas – AB „Smiltynės perkėla“ 2013-2015 metų finansinės ataskai

 Atliekant analizę naudojami šie metodai – finansinių ataskaitų horizontalioji ir vertikalioji analizė; santykinių rodiklių analizė; bankroto diagnozavimo metodas; turto pelningumo DuPont analizė; SSGG (SWOT) analizė.

 Darbo struktūra – pirmoje darbo dalyje aptariama įmonės veikla ir jos aplinka, antrojoje analitinėje darbo dalyje analizuojamos įmonės finansinės ataskaitos, veiklos rezultatai. Trečioje darbo dalyje pateikiama visų atliktų analizių apibendrinimas ir pateikiami pasiūlymai esamai situacijai gerinti.


Turinys

 • ĮVADAS
 • 1. AB „SMILTYNĖS PERKĖLA“ VEIKLA IR APLINKA
 • 2. AB „SMILTYNĖS PERKĖLA“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ ANALIZĖ
 • 2.1. Balanso ir pelno (nuostolių) horizontalioji ir vertikalioji analizė
 • 2.2. Svarbiausių santykinių rodiklių analizė
 • 2.3. Bankroto tikimybės analizė
 • 2.4. SSGG (SWOT) analizė
 • IŠVADOS IR SIŪLYMAI
 • LITERATŪRA
 • PRIEDAI

Reziumė

Autorius
flicka
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€7.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 11, 2019
Publikuotas
2017 m.
Apimtis
32 psl.

Susiję darbai

Integruotų ataskaitų analizė

Apskaita Tyrimas 2014 m. erikita192
Analizuojamos konsoliduotos ataskaitos, pateikiami apibendirinimai, panašumai ir skirtumai. Įmonės: CLP Holdings Limited, Eskom Holdings SOCT Limited, Terna S.p.A., Enel S.p.A., Repsol, S.A, SASOL,...

Finansinė veiklos analizė UAB "Steidas"

Apskaita Referatas 2012 m. bastarda
Temos aktualumas. Finansinė analizė yra vienas iš objektyviausių būdų tinkamai įvertinti įmonės finansinę informaciją, ji suteikia galimybę tiksliau suvokti įmonėje vykstančius reiškinius ir...