Teisės ir įstatymų analogijos taikymo civiliniame procese taisyklės

23 psl. / 8107 žod.

Ištrauka

CIVILINIO PROCESO TEISĖ II

TEISĖS IR ĮSTATYMŲ ANALOGIJOS TAIKYMO CIVILINIAME PROCESE TAISYKLĖS
Teisės taikymo praktikoje, dėl įvairių – tiek objektyvių, tiek subjektyvių – priežasčių, gali atsirasti ir atsiranda situacijų, kai tam tikros teisinį pobūdį turinčios aplinkybės, reikšmingos asmens teisių įgyvendinimui, nepatenka į teisinio reguliavimo (įstatymais) sritį. Visuomeninių santykių greita kaita bei intensyvi plėtra, įstatymų leidėjo nesugebėjimas numatyti visų aplinkybių, kurios turi būti sureguliuotos teisės normomis, netobula juridinė technika gali būti įvardijamos kaip priežastys, dėl kurių ir atsiranda vadinamos teisinio reguliavimo spragos, t.y. teisės normos nebuvimas – teisės spraga .
..yra žinomi šie teisės spragų užpildymo būdai : a) įstatymų leidyba; b) teisės aiškinimas – taikytinos teisės normos tikrosios prasmės nustatymas (realizuojamas teisės aiškinimo metodų pagalba: lingvistinis, sisteminis, loginis, teleologinis etc.); c) įstatymo analogija (lot. analogia legis) – pagal turinį panašios teisės normos taikymas, t.y. taikoma norma iš esmės yra skirta kitam (panašiam) teisiniam santykiui sureguliuoti; d) teisės analogija (lot. analogia iuris) – bendrųjų teisinio reguliavimo principų (teisingumo, lygiateisiškumo, sąžiningumo etc.) taikymas, t.y. kai nėra panašios teisės normos ir negalima pritaikyti įstatymo analogijos (matome, kad yra tam tikrų subordinacijos santykių tarp įstatymo ir teisės analogijos).
Dažniausiai teisės spragos užpildomos teismams taikant analogia legis ar analogia iuris , pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato 1998 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. 1 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 7, 71 straipsnių ir Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo taikymo teismų praktikoje nagrinėjant garbės ir orumo gynimo civilines bylas“ 2 punkte „/.../vadovaudamasis Konstitucija, teismas gali užpildyti teisės spragą ar išspręsti įstatymų koliziją/.../“, aiškiai pritarta teismo teisei užpildyti teisės spragas pasitelkiant tiesioginį Konstitucijos taikymą, įstatymo ar teisės analogiją bei teisės aiškinimą , tuo tarpu Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas šiuo klausimu turi priešingą nuomonę . Žinoma, teismo galios užpildyti teisės spragas nėra neribotos, analogijos galimybę pripažįstama tik ius privatum, o viešoji teisė būdo užpildyti spragas taikant analogiją netoleruoja .
Darbo tyrimo objektas: analogijos taikymo taisyklės civiliniame procese (siaurąja prasme).Tyrimo dalykas: mokslinės literatūros, Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų, travaux préparatoires ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sprendimų analizė.


Turinys

 • Turinys
 • I. TEORINĖ UŽDUOTIS
 • 1. Įvadas3
 • 2. Metodologinės prielaidos5
 • 2.1. A priori5
 • 2.2. A posteriori6
 • 3. Įstatymo ir teisės analogija7
 • 3.1. 1964 m. CPK8
 • 3.2. 2002 m. CPK10
 • 4. Analogija ir teisės principai13
 • 4.1. Teisės principai14
 • 4.2. Praktika15
 • 5. Analogijos taikymo ribojimas16
 • 6. Išvados18
 • Literatūros sąrašas19

Reziumė

Autorius
dalia777
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Teisė
Kaina
€8.76
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 30, 2012
Publikuotas
2008 m.
Apimtis
23 psl.

Susiję darbai

Taikos sutartys civiliniame procese

Teisė Diplominis darbas 2013 m. brigita.77
Nė vienoje visuomenėje, deja, neįmanoma išvengti ginčų, kylančių tarp asmenų dėl pažeistų subjektinių teisių ir įstatymų saugomų interesų. Tačiau įstatymų leidėjai,...

Civilinio proceso teisės konspektas

Teisė Konspektas 2013 m. ausra1590
Civilinio proceso teisė – tai procesinė teisės šaka. Jos normos reguliuoja santykius, kurieatsiranda teismams nagrinėjant bylas, kylančias iš civilinių, darbo, šeimos, intelektinės nuosavybės, ...