Socialiniai mokslai / Teisė

Teisės ir įstatymų analogijos taikymo civiliniame procese taisyklės

0 atsiliepimų
Autorius:
CIVILINIO PROCESO TEISĖ II

TEISĖS IR ĮSTATYMŲ ANALOGIJOS TAIKYMO CIVILINIAME PROCESE TAISYKLĖS
Teisės taikymo praktikoje, dėl įvairių – tiek objektyvių, tiek subjektyvių – priežasčių, gali atsirasti ir atsiranda situacijų, kai tam tikros teisinį pobūdį turinčios aplinkybės, reikšmingos asmens teisių įgyvendinimui, nepatenka į teisinio reguliavimo (įstatymais) sritį. Visuomeninių santykių greita kaita bei intensyvi plėtra, įstatymų leidėjo nesugebėjimas numatyti visų aplinkybių, kurios turi būti sureguliuotos teisės normomis, netobula juridinė technika gali būti įvardijamos kaip priežastys, dėl kurių ir atsiranda vadinamos teisinio reguliavimo spragos, t.y. teisės normos nebuvimas – teisės spraga .
..yra žinomi šie teisės spragų užpildymo būdai : a) įstatymų leidyba; b) teisės aiškinimas – taikytinos teisės normos tikrosios prasmės nustatymas (realizuojamas teisės aiškinimo metodų pagalba: lingvistinis, sisteminis, loginis, teleologinis etc.); c) įstatymo analogija (lot. analogia legis) – pagal turinį panašios teisės normos taikymas, t.y. taikoma norma iš esmės yra skirta kitam (panašiam) teisiniam santykiui sureguliuoti; d) teisės analogija (lot. analogia iuris) – bendrųjų teisinio reguliavimo principų (teisingumo, lygiateisiškumo, sąžiningumo etc.) taikymas, t.y. kai nėra panašios teisės normos ir negalima pritaikyti įstatymo analogijos (matome, kad yra tam tikrų subordinacijos santykių tarp įstatymo ir teisės analogijos).
Dažniausiai teisės spragos užpildomos teismams taikant analogia legis ar analogia iuris , pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato 1998 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. 1 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 7, 71 straipsnių ir Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo taikymo teismų praktikoje nagrinėjant garbės ir orumo gynimo civilines bylas“ 2 punkte „/.../vadovaudamasis Konstitucija, teismas gali užpildyti teisės spragą ar išspręsti įstatymų koliziją/.../“, aiškiai pritarta teismo teisei užpildyti teisės spragas pasitelkiant tiesioginį Konstitucijos taikymą, įstatymo ar teisės analogiją bei teisės aiškinimą , tuo tarpu Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas šiuo klausimu turi priešingą nuomonę . Žinoma, teismo galios užpildyti teisės spragas nėra neribotos, analogijos galimybę pripažįstama tik ius privatum, o viešoji teisė būdo užpildyti spragas taikant analogiją netoleruoja .
Darbo tyrimo objektas: analogijos taikymo taisyklės civiliniame procese (siaurąja prasme).Tyrimo dalykas: mokslinės literatūros, Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų, travaux préparatoires ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sprendimų analizė.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
8107 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Turinys
 • I. TEORINĖ UŽDUOTIS
 • 1. Įvadas3
 • 2. Metodologinės prielaidos5
 • 2.1. A priori5
 • 2.2. A posteriori6
 • 3. Įstatymo ir teisės analogija7
 • 3.1. 1964 m. CPK8
 • 3.2. 2002 m. CPK10
 • 4. Analogija ir teisės principai13
 • 4.1. Teisės principai14
 • 4.2. Praktika15
 • 5. Analogijos taikymo ribojimas16
 • 6. Išvados18
 • Literatūros sąrašas19

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Civilinis ieškinys baudžiamajame kodekse: dviejų procesinių teisės šakų koreliacija
Diplominis darbas Civilinis ieškinys baudžiamajame kodekse: dviejų procesinių teisės šakų koreliacija

Temos aktualumas ir problema. Tarptautiniuose ir regioniniuose teisės aktuose yra įtvirtintos nuostatos, kurios užtikrina valstybės [...]

Civilinio proceso teisės principų įtaka teisingumo vykdymui Lietuvoje
Kursinis darbas Civilinio proceso teisės principų įtaka teisingumo vykdymui Lietuvoje

Temos aktualumas. Lietuvai žengus pirmuosius nepriklausomybės žingsnius, buvo smarkiai pertvarkoma sovietinė sistema į respublikinę. Buvo [...]

Civilinio proceso teisės konspektas
Konspektas Civilinio proceso teisės konspektas

Civilinio proceso teisė – tai procesinė teisės šaka. Jos normos reguliuoja santykius, kurieatsiranda teismams nagrinėjant bylas, kylančias iš [...]

Lietuvos Respublikos civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymas (2008m) ir jo reikšmė mediacijos praktikai
Kursinis darbas Lietuvos Respublikos civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymas (2008m) ir jo reikšmė mediacijos praktikai

Mediacija Lietuvoje žengia tik pirmuosius, dar visai netvirtus žingsnius. Teisės ir psichologijos mokslai rimčiau domėtis [...]

Taikos sutartys civiliniame procese
Diplominis darbas Taikos sutartys civiliniame procese

  Nė vienoje visuomenėje, deja, neįmanoma išvengti ginčų, kylančių tarp asmenų dėl pažeistų subjektinių teisių ir [...]

Konstitucija ir įstatymai kaip administracinės teisės šaltiniai
Referatas Konstitucija ir įstatymai kaip administracinės teisės šaltiniai

Administracinės teisės turinys skiriamas į formalųjį ir neformalųjį. Neformalusis turinys išreiškiamas per bendruosius teisės principus [...]

Asmeninės neturtinės vertybės ir teisės, kaip civilinių teisių objektas
Referatas Asmeninės neturtinės vertybės ir teisės, kaip civilinių teisių objektas

Norėdami patenkinti savo poreikius asmenys dalyvauja įvairiuose visuomeniniuose santykiuose. Jeigu šiuos santykius reguliuoja teisės normos [...]

Tarptautinių darbo teisės normų, reguliuojančių darbo užmokestį, nuostatų taikymas Lietuvos teisėje
Diplominis darbas Tarptautinių darbo teisės normų, reguliuojančių darbo užmokestį, nuostatų taikymas Lietuvos teisėje

Temos aktualumas. Darbo užmokestis – viena populiariausių šiandieninės visuomenės temų. Rūpinimasis teisingu ir tinkamu darbo [...]

Administracinio proceso teisės konspektas VU egzaminui
Konspektas Administracinio proceso teisės konspektas VU egzaminui

Tema Administracinio proceso samprata Administracinis procesas, jo sampratos plačiąją ir siaurąja prasme. Administracinis procesas plačiąja prasme [...]

Europos ieškinių dėl nedidelių sumų procedūros taikymo problematika
Diplominis darbas Europos ieškinių dėl nedidelių sumų procedūros taikymo problematika

Temos aktualumas. Teisės mokslas yra pagrįstas tam tikrų normų kūrimu ir taikymu. Proceso teisė reguliuoja [...]

Civilinio proceso konspektas
Konspektas Civilinio proceso konspektas

Teisės į teisminę gynybą turinys labai platus. Ji įtvirtinta tiek nacionaliniuose tiek tarptautiniuose teisės aktuose. Konstitucijos [...]

Baudžiamosios teisės principai, jų įtvirtinimas baudžiamajame įstatyme ir teorinis aiškinimas bei reikšmė baudžiamosiose bylose
Kursinis darbas Baudžiamosios teisės principai, jų įtvirtinimas baudžiamajame įstatyme ir teorinis aiškinimas bei reikšmė baudžiamosiose bylose

Šiuo metu galiojantis Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas numato tam tikras nuostatas dar vadinamas principais, kurie [...]

Civilinio proceso konspektas
Konspektas Civilinio proceso konspektas

I tema. Civilinio proceso teisės samprata, dalykas ir metodas 1.1. Civilinis procesas: kitos subjektnių teisių ir [...]

Civilinės teisės samprata
Konspektas Civilinės teisės samprata

 Civilinės teisės sąvoka Žmonių bendruomenėje egzistuojantys santykiai tarp žmonių - visuomeniniai santykiai. Tie visuomeniniai santykiai [...]

Kreditorių teisės, jų reikalavimų tvirtinimas ir patenkinimas bankroto procese
Kursinis darbas Kreditorių teisės, jų reikalavimų tvirtinimas ir patenkinimas bankroto procese

Šio darbo tema – „Kreditorių teisės, jų reikalavimų tvirtinimas ir patenkinimas bankroto procese“. Finansinės krizės [...]