Valstybės valdymo samprata pagal Hanfeizi (III a.pr.Kr.)

25 psl. / 7225 žod.

Ištrauka

Išdavikų valdymo menas

Skyrius “Shui yi” aptaria kelia išdavikų rūšis bei būdus, kaip su kiekvienu iš jų kovoti. Vadinamieji “penki išdavikai” (wu jian) yra :

 1. Kyšininkautojai. Jie stengiasi papirkinėti ministrus, valdininkus, kad gautu gerą vardą ir aukštą postą.
 2. Padlaižiautojai. Siekia prisigretinti prie žmonių.
 3. Savanaudžiai sukčiautojai.
 4. Negailestingieji.
 5. Klastingieji veidmainiai.

Jie skirstomi pagal elgesį. Kiti aštuoni aptariami skyriuje “Ba jian”. Šie skirstomi pagal veikimo būdą.

 1. Veikiantys per valdovo artimiausius asmenis;
 2. veikiantys per kitus valdininkus;
 3. tie, kurių veikimo būdai kinta priklausomai nuo situacijos;
 4. paperkantys didžiules žmonių mases;
 5. savarankiškai atliekantys juodus darbus;
 6. organizuojantys sąmokslus valdovo rūmuose;
 7. apgaudinėjantys valdovą;
 8. veikiantys netikėtai, staiga.

Yra aprašomi būdai, kaip kovoti su kiekvienu iš jų.

 1. kad ir kaip valdovas mylėtų savo artimuosius, vis tiek negali remtis jų nuomone ar prašyti pagalbos;
 2. pavaldinių žodžiai ir darbai turi sutapti. Būtinai tai stebėti;
 3. būtina pavaldinius perspėti apie galimą bausmę, taip jie jaus atsakomybę už savo žodžius ir nedrįs duoti lengvabūdiškų neapgalvotų patarimų;
 4. būtina sekti pavienius pavaldinius;
 5. valdovas pats privalo duoti įsakymus dėl įvairių didžiajai liaudies daliai skirtų dovanų (turto dalijimo, maisto tiekimo ar kt.), negalima to patikėti tarnams;
 6. valdovas atidžiai turi ištirti, ar gerą vardą turintis žmogus tikrai yra pareigingas, doras ir pajėgus, nereikia leisti žmonėms patikėti apsišaukėliais;
 7. drąsaus karžygio nevalia perdėm liaupsinti už jo nuopelnus;
 8. reikia nuolat stebėti, idant galia (zhi) neišslystų iš rankų.

Visa tai yra išdavikų valdymo menas.


Turinys

 • Įžanga
 • I. Valstybės valdymo menas
 • II. Pagrindinės „Han Fei Zi“ veikalo sąvokos : įstatymas (fa), menas (shu) ir galia (shi).Teisinis valdymas
 • III. Pavaldinių atrankos ir valdymo menas
 • IV. Valstybės ir visuomenės saugumas ir stabilumas. Bausmės ir apdovanojimai
 • Išvados
 • Literatūros sąrašas

Reziumė

Autorius
vartotojas88
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€8.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 14, 2019
Publikuotas
2005 m.
Apimtis
25 psl.

Susiję darbai

Valstybės tarnybos žmogiškųjų išteklių valdymas

Viešasis administravimas Referatas 2013 m. raimonda1988
Kiekviena šalis turi valstybės tarnyboje dirbančius darbuotojus ir kiekvienos šalies valstybės tarnautojai turi išskirtinę teisinę padėtį joje. Valstybės tarnyba yra neatskiriama nuo pačios...

Valstybės samprata

Viešasis administravimas Referatas 2012 m. ausrytuuukas
Valstybė yra pagrindinis politinės sistemos institutas, jos ekonominė ir socialinė struktūra. Valstybė - tai įvairių institutų kompleksas, kur kiekvienas vykdo savo specifines įstatymų...

Valstybės valdymo formos

Viešasis administravimas Referatas 2015 m. switie
Valstybės sąvoka apibrėžiama labai įvairiai. Pasak Jūratės Novagrockienės (2001), valstybė - ,,teritorinis darinys, aukščiausiųjų valdžios institutų visuma, prievartos ir priespaudos instrumentas, filosofinė...