Kapitalo rinkos rodiklių analizė

24 psl. / 4558 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas: Kapitalo rinkos rodiklių analizė atlieka labai svarbią funkciją įmonei. Kiekviena įmonė stengiasi didinti savo kapitalą. Tai padaryti nėra lengva, tačiau įmonėms atsiranda ir laisvų išteklių, kuriuos jos norėtų naudingai investuoti. Taip ir susidaro kapitalo rinką, kurią ekonominėje litaratūroje autoriai apibūdina labai įvairiai.

Įmonių kapitalo rinkos rodiklių analizė yra viena iš kertinių priemonių dabartinei įmonių situacijai įvertinti, bei galimiems jos pokyčiams ateityje numatyti. Įvairūs autoriai labai skirtingai išskiria kapitalo rinkos rodiklius, todėl šiame darbe bus aiškiai pateikti svarbiausieji rodikliai, jų skaičiavimas, bei vertinimas.


Turinys

 • Santrauka3
 • Įvadas5
 • 1 Darbo objekto, informacijos šaltinių ir tyrimo metodikos apžvalga6
 • 2 Kapitalo rinkos rodiklių analizė7
 • 2.1 Kapitalo rinka7
 • 2.2 Kapitalo rinkos rodiklių skaičiavimas ir vertinimas9
 • 3 AB „Limarko laivininkystės kompanijos“ kapitalo rinkos rodiklių analizė15
 • 3.1 Kapitalo rinkos rodiklių analizė15
 • 3.2 Kapitalo rinkos rodiklių apibendrinimas19
 • Išvados ir pasiūlymai20
 • Terminų ir sąvokų žodynas21
 • Literatūros sąrašas22
 • Priedų sąrašas:

Reziumė

Autorius
vilda
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 30, 2019
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
24 psl.

Susiję darbai

Pelno ir pelningumo rodiklių analizė UAB "X"

Apskaita Referatas 2015 m. didla
Šiandieniniame pasaulyje nuolat aštrėja konkurencinė kova tarp įmonių. Įmonės yra priverstos konkuruoti, to priežastis yra globalizacija, naujų technologijų plėtra, žinių tobulinimas ir kt....

AB „BALTASIS PYRAGAS“ ekonominiai rodikliai

Apskaita Referatas 2013 m. dess1
Ekonomika (gr. oikonomike – ūkininkavimo menas) – tai socialinis mokslas, nagrinėjantis ūkio, regiono, šakos ir įmonės raidos dėsningumus, efektyviausio bei racionaliausio ūkininkavimo būdus...

AB "Apranga" įmonės finansinių rodiklių analizė

Apskaita Referatas 2019 m. studentas geras
Įmonės finаnsinėse аtаskаitose pаteikiаmа dаug skаičių. Kаd jie virstų informаcijа, kuri būtinа priimаnt sprendimus, reikiа suprаsti, kаip sudаrytos finаnsinės аtаskаitos ir kuri iš...