Finansinio turto apskaita

23 psl. / 4506 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas: Finansinis turtas yra ypatingos rūšies turtas, susijęs su įmonės teisėmis į kitas įmones. Tai sudaro pinigai ir jų ekvivalentai, sutartinė teisė gauti pinigus ar kitą finansinį turtą iš kitos šalies, kitos  įmonės ir kitos įmonės išleisti vertybiniai popieriai. Finansinis turtas atspindinti tam tikras įmonės teises bei privilegijas, kurios atsiranda įmonių veiklos sąveikoje ir panašiomis aplinkybėmis.

Problematika: Esminiai finansinio turto apskaitos aspektai.

Darbo objektas: Klaipėdos miesto savivaldybė.

Darbo tikslas: Išsiaiškinti įstaigos finansinio turto apskaitą.

Darbo uždaviniai:

 1. Išnagrinėti finansinį turtą.
 2. Apibūdinti finansinio turto skirstymą, riziką bei vertinimą.
 3. Išanalizuoti ir pateikti įstaigos finansinio turto apskaitą.

Darbo metodai: Mokslinės literatūros analizė, palyginamoji įmonės analizė.


Turinys

 • Santrauka3
 • Įvadas5
 • 1. DARBO OBJEKTO, INFORMACIJOS ŠALTINIŲ IR TYRIMO METODIKOS APŽVALGA6
 • 2. FINANSINIO TURTO APSKAITA7
 • 2.1.Finansinio turto skirstymas7
 • 2.2.Finansinio turto pripažinimo kriterijai10
 • 2.3.Vertinimo būdai ir įstaigos rizika dėl finansinio turto12
 • 3. FINANSINIS TURTAS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖJE14
 • 3.1.Finansinio turto apskaita Klaipėdos miesto savivaldybėje16
 • Išvados ir pasiūlymai19
 • Terminų ir sąvokų žodynas20
 • Literatūros šaltiniai21
 • Priedų sąrašas
 • 1 priedas. Klaipėdos miesto savivaldybės 2012 m. finansinės būklės ataskaita.

Reziumė

Autorius
vilda
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 30, 2019
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
23 psl.

Susiję darbai

Ilgalaikio finansinio turto apskaita

Apskaita Referatas 2007 m. mexxy
Finansiniu turtu laikomas turtas, atspindintis tam tikras įmonės teises bei privilegijas, kurios atsiranda jai dalyvaujant kitų įmonių veikloje. Tai investicijos, paskolos, įmonės anksčiau...

AB “Rokiškio sūris” trumpalaikio turto apskaita

Apskaita Diplominis darbas 2014 m. arjurgita
Temos aktualumas. Trumpalaikis turtas yra būtinas kiekvienos įmonės veiklai vykdyti. Trumpalaikis turtas yra vienas iš pagrindinių (santykine prasme) finansinių ataskaitų elementų, kas parodo...

Nematerialiojo turto apskaitos tvarkos aprašas

Apskaita Referatas 2015 m. blooming
Temos aktualumas. Kiekviena įmonė, įstaiga ar organizacija siekia, kad jos vykdoma veikla būtų kuo sėkmingesnė ir pelningesnė. Biudžetinės įstaigos pagrindinis tikslas yra dirbti...

Įmonės 'X" trumpalaikio turto apskaita

Apskaita Diplominis darbas 2020 m. simonadauk
Baigiamąjį darbą sudaro dvi dalys. Pirmoje darbo dalyje yra pateikiamos skirtingų autorių interpretacijos trumpalaikio turto sampratos klausimu. Šioje dalyje taip pat aptariamas trumpalaikio...