Pensijų sistemos reforma Lietuvoje 1990 - 2010 m.

32 psl. / 8953 žod.

Ištrauka

               Socialinė apsauga yra neatsiejama žmogaus gyvenimo dalis. Jos pagrindą sudaro Valstybinio socialinio draudimo sistema, užtikrinanti apdraustiems šalies gyventojams pajamas senatvės, ligos, invalidumo, nedarbo, nelaimingų atsitikimų darbe atvejais.

               Pensinis draudimas apima beveik visus šalies gyventojus: vieni moka socialinio draudimo įmokas būsimai pensijai, kiti gauna pensijas. Suteikdamas žmonėms socialinį saugumą senatvėje, invalidumo bei našlystės atvejais, pensinis draudimas yra svarbus kiekvieno žmogaus gyvenime. Jo reikšmė yra ypatingai didelė rinkos santykiais pagrįstoje visuomenėje, kurioje galioja individualios atsakomybės už save principas, kurio esmė, kad sveikas ir darbingas žmogus turi pasirūpinti ateitimi pats, o nesitikėti paramos iš valstybės. Dabartiniu metu dauguma apdraustų Lietuvos gyventojų senatvėje, invalidumo, našlystės atvejais gauna socialinio draudimo pensijas. Tačiau problema yra ta, kad pensijos dydis toks menkas, kad jo neužtenka užtikrinti minimalius poreikius. Valstybinio socialinio draudimo pensijų sistema, funkcionuojanti einamojo finansavimo principu, nepajėgi užtikrinti žymesnio pensijų augimo.

               Gyventojų senėjimas, tai dar vienas reiškinys, sukeliantis įvairių socialinių ir ekonominių pasekmių. Pasaulyje ieškoma būdų, kaip išvengti dėl gyventojų senėjimo kylančių problemų ir pasinaudoti naujomis galimybėmis, kurias atveria pailgėjęs darbingas gyventojų amžius. Senstanti visuomenė vis labiau dominuoja Europos šalyse. Lietuvoje ketvirtadalis gyventojų yra pagyvenusio ir vyresnio amžiaus dėl ilgėjančios gyvenimo trukmės, mažo gimstamumo bei migracijos. Gyventojų senėjimas Lietuvoje, kaip ir kitose valstybėse, sukelia sudėtingus daugelio sričių socialinius ir ekonominius pokyčius, kuriuos svarbu teisingai įvertinti ir numatyti, kad būtų galima laiku imtis veiksmų, turinčių trumpalaikį, vidutinės trukmės ir ilgalaikį poveikį.

               Todėl objektyvi ir neišvengiama būtinybė tapo esamos pensijų sistemos reforma, galinti užtikrinti būsimiems pensininkams kur kas didesnes pensijas.   

               Kursinio darbo pagrindinis tikslas – susipažįstant su pensijomis ir jų sistema, apžvelgti ir paanalizuoti pensijų sistemos reformas vykdytas nuo 1990 metų iki pat 2010 metų.

           Darbą sudaro penki pagrindiniai skyriai:

           Pirmame darbo skyriuje apžvelgiama pensijų, kaip vienos iš socialinės apsaugos sistemos elementų samprata.

           Antrame - nagrinėjama Lietuvoje veikianti pensijų sistema.

           Trečiame – sistemišai apžvelgiamos šiuo metu Lietuvos pesijų sistemą sudarančios pensijų rūšys.

           Ketvirtame –  analizuojamos priežastys, įtakojusios pensijų sistemos reformos būtinumą.

           Penktame – išsamiai apžvelgiami pagrindiniai pensijų reformos etapai.

                       Darbo metu naudojami metodai: aprašomasis, teisės aktų, knygų bei interneto puslapiuose pateiktos informacijos analizė.  


Turinys

 • Įvadas…3
 • 1. Pensija kaip vienas iš socialinės apsaugos sistemos elementų5
 • 2. Pensijų sistema Lietuvoje5
 • 3. Pensijų rūšys6
 • 3.1. Valstybinės pensijos6
 • 3.2. Šalpos pensijos11
 • 3.3. Valstybinio socialinio draudimo pensijos…13
 • 4. Pensijų sistemos reformos priežastys18
 • 5. Pensijų sistemos reforma20
 • 5.1. pensijų sistemos reforma iki 2003 metų20
 • 5.2. pensijų sistemos reforma nuo 2003 metų24
 • Išvados29
 • Naudotos literatūros sąrašas31

Reziumė

Autorius
laisve
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€9.24
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 9, 2019
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
32 psl.

Susiję darbai

Pensijų sistemos reforma

Viešasis administravimas Referatas 2010 m. edita
Tyrimo tikslas- Išanalizuoti pensijų sistemos reforma Lietuvoje 1990 -2010 metais. Tyrimo uždaviniai: 1. Aptarti pagrindines koncepcijas; 2. Išanalizuoti pagrindines Lietuvos pensijų sistemos reformavimo...

Lietuvos ir Europos viešojo valdymo reforma

Viešasis administravimas Referatas neringusinas
Dažniausiai manoma, kad viešojo valdymo reforma – tai tik priemonė tikslui pasiekti, o ne pats tikslas. Ko gero, turėtume sakyti, kad tai potenciali...

Lietuvos viešojo administravimo sistema

Viešasis administravimas Referatas 2011 m. rezas
puikus darbas padėsiantis suvokti Lietuvos viešojo administravimo sistemą, kuri tikriausiai ne vienam žmogui yra sunkiai suprantama.

Viešojo valdymo reformos strategija Lietuvoje

Viešasis administravimas Referatas sandrjoos
Šiandien visuomenės gyvenimo pokyčius įtakoja įvairūs globalizacijos veiksniai, valstybių politiniai, ekonominiai ir socialiniai konfliktai. Šie globaliniai pokyčiai visuomenėje sukelia netikėtas problemas, kurias norint...

Viešojo valdymo reformos Lietuvoje

Viešasis administravimas Referatas sandrjoos
Kiekvienoje išsivysčiusioje valstybėje vyksta tam tikros reformos. Vienos jų skirtos pagerinti viešojo sektoriaus darbą, kitos priešingai – padeda gerinti visuomenės gyvenimą, ar tam...