Lietuvos Respublikos biudžeto politika

32 psl. / 8273 žod.

Ištrauka

Valstybės biudžetas – tai tam tikro laikotarpio pajamų ir išlaidų planas.  Lietuvos Respublikos vyriausybės kompetencija yra parengti ir realizuoti priemonių planą, kuriuo stengiamasi per biudžeto pajamų ir išlaidų santykį reguliuoti makroekono­minius procesus, t.y. vykdyti biudžeto (iždo, fiskalinę) politiką.

Temos aktualumas. Biudžeto politika iš esmės priklauso nuo valstybės socialinės - ekonominės politikos, ji rodo ne tik tam tikrą valstybės politinę orientaciją, bet ir yra viena iš reikšmingiausių veiksnių vienokiam ar kitokiam politiniam kryptingumui gilinti. Efektyvi valstybės biudžeto politika  ne tik padeda pasiekti valstybės tikslus, bet ir leidžia tai padaryti su mažiausiomis sąnaudomis, išvengti neproduktyvių išlaidų. Prasidėjus ekonominei krizei 2008 m., Lietuvos Respublikos biudžeto deficitas stipriai išaugo sukeldamas fiskalines problemas. Tai kelia neapibrėžtumų dėl Lietuvos biudžeto  politikos pokyčių, finansų sektoriaus stabilumo ir ekonomikos augimo. Todėl yra aktualu nagrinėti Lietuvos Respublikos biudžeto politiką bei ieškoti jos  tobulinimo galimybių.

Darbo objektas: Lietuvos Respublikos biudžeto politika.

Darbo tikslas: praktiniu ir teoriniu požiūriu išnagrinėti Lietuvos Respublikos biudžeto politiką.

Darbo uždaviniai:

 1. Aptarti valstybės biudžeto politika teorinius aspektus;
 2. Išanalizuoti Lietuvos Respublikos biudžeto politikos esamą situaciją;
 3. Pateikti Lietuvos Respublikos biudžeto politikos tobulinimo gaires.

Darbo struktūra: darbą sudaro įvadas, 3  dalys, išvados, 25 pozicijų literatūros šaltinių sąrašas, 32 psl. be priedų.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. VALSTYBĖS BIUDŽETO POLITIKOS TEORINIS POŽIŪRIS4
 • 1.1. Biudžeto politikos samprata ir reikšmė valstybei4
 • 1.2. Biudžeto balansavimas6
 • 1.3. Biudžeto pajamų politika10
 • 1.4. Biudžeto išlaidų politika12
 • 2. LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETO POLITIKA15
 • 2.1. Valstybės biudžeto balansas15
 • 2.2. Valstybės biudžeto politikos raida17
 • 2.3. Biudžeto pajamų ir išlaidų politika23
 • 3. LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETO POLITIKOS TOBULINIMAS28
 • IŠVADOS30
 • LITERATŪRA31

Reziumė

Autorius
guoba
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€9.00
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 19, 2019
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
32 psl.

Susiję darbai

Lietuvos Respublikos biudžeto sudarymas ir vykdymas

Ekonomika Kursinis darbas 2012 m. dvaras007
Temos aktualumas: Visų pasaulio valstybių politika remiasi finansiniais ištekliais. Tam, kad valstybė būtų finansiniu aspektu stipri, jei reikia sudaryti biudžetą. Kiekviena šalis...