Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Lietuvos Respublikos biudžeto politika

0 atsiliepimų
Autorius:

Valstybės biudžetas – tai tam tikro laikotarpio pajamų ir išlaidų planas.  Lietuvos Respublikos vyriausybės kompetencija yra parengti ir realizuoti priemonių planą, kuriuo stengiamasi per biudžeto pajamų ir išlaidų santykį reguliuoti makroekono­minius procesus, t.y. vykdyti biudžeto (iždo, fiskalinę) politiką.

Temos aktualumas. Biudžeto politika iš esmės priklauso nuo valstybės socialinės - ekonominės politikos, ji rodo ne tik tam tikrą valstybės politinę orientaciją, bet ir yra viena iš reikšmingiausių veiksnių vienokiam ar kitokiam politiniam kryptingumui gilinti. Efektyvi valstybės biudžeto politika  ne tik padeda pasiekti valstybės tikslus, bet ir leidžia tai padaryti su mažiausiomis sąnaudomis, išvengti neproduktyvių išlaidų. Prasidėjus ekonominei krizei 2008 m., Lietuvos Respublikos biudžeto deficitas stipriai išaugo sukeldamas fiskalines problemas. Tai kelia neapibrėžtumų dėl Lietuvos biudžeto  politikos pokyčių, finansų sektoriaus stabilumo ir ekonomikos augimo. Todėl yra aktualu nagrinėti Lietuvos Respublikos biudžeto politiką bei ieškoti jos  tobulinimo galimybių.

Darbo objektas: Lietuvos Respublikos biudžeto politika.

Darbo tikslas: praktiniu ir teoriniu požiūriu išnagrinėti Lietuvos Respublikos biudžeto politiką.

Darbo uždaviniai:

 1. Aptarti valstybės biudžeto politika teorinius aspektus;
 2. Išanalizuoti Lietuvos Respublikos biudžeto politikos esamą situaciją;
 3. Pateikti Lietuvos Respublikos biudžeto politikos tobulinimo gaires.

Darbo struktūra: darbą sudaro įvadas, 3  dalys, išvados, 25 pozicijų literatūros šaltinių sąrašas, 32 psl. be priedų.

 

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
8273 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. VALSTYBĖS BIUDŽETO POLITIKOS TEORINIS POŽIŪRIS4
 • 1.1. Biudžeto politikos samprata ir reikšmė valstybei4
 • 1.2. Biudžeto balansavimas6
 • 1.3. Biudžeto pajamų politika10
 • 1.4. Biudžeto išlaidų politika12
 • 2. LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETO POLITIKA15
 • 2.1. Valstybės biudžeto balansas15
 • 2.2. Valstybės biudžeto politikos raida17
 • 2.3. Biudžeto pajamų ir išlaidų politika23
 • 3. LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETO POLITIKOS TOBULINIMAS28
 • IŠVADOS30
 • LITERATŪRA31

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Lietuvos Respublikoje, Alytaus apskrityje ir jos savivaldybėse biudžetų pajamos pagal prekių ir paslaugų mokesčius, 2004 – 2012 metais statistinis tyrimas
Tyrimas Lietuvos Respublikoje, Alytaus apskrityje ir jos savivaldybėse biudžetų pajamos pagal prekių ir paslaugų mokesčius, 2004 – 2012 metais statistinis tyrimas

               Statistika – tai metodologinis taikomasis mokslas, tiriantis skaitmeninių duomenų rinkimo, sisteminimo, analizės ir interpretacijos [...]

Lietuvos Respublikos biudžeto sudarymas ir vykdymas
Kursinis darbas Lietuvos Respublikos biudžeto sudarymas ir vykdymas

     Temos aktualumas: Visų pasaulio valstybių politika remiasi finansiniais ištekliais. Tam, kad valstybė būtų finansiniu [...]

Lietuvos Respublikos biudžeto sudarymas ir vykdymas.
Referatas Lietuvos Respublikos biudžeto sudarymas ir vykdymas.

Valstybės finansai yra labai svarbi visos šalies finansinės sistemos sfera. Jų tikslas – aprūpinti valstybę [...]

Europos Sąjungos biudžeto politikos įtaka Lietuvos biudžetui
Tyrimas Europos Sąjungos biudžeto politikos įtaka Lietuvos biudžetui

Krizės bei pokriziniu laikotarpiu Lietuvoje įpatingai didelę svarbą įgavo biudžeto klausimas. Kaip jis surenkamas, kaip [...]

Dotacijų įtaka Lietuvos savivaldybių biudžetams
Referatas Dotacijų įtaka Lietuvos savivaldybių biudžetams

Temos aktualumas - Vyriausybės ir savivaldybių santykiai yra dažna diskusijų tema. Populiariausi tokių diskusijų objektai [...]

Investavimo politika Lietuvoje
Referatas Investavimo politika Lietuvoje

Gerėjant žmonių pragyvenimo lygiui, atsiranda vis daugiau „laisvų“ lėšų, kurios nepanaudojamos tenkinant būtinuosius poreikius. Šias [...]

Antimonopolinė politika Lietuvoje
Referatas Antimonopolinė politika Lietuvoje

Vienas kraštutinis rinkos struktūros atvejis ir visiška priešingybė tobulai konkurencijai – monopolija. Tai toks rinkos [...]

Es šalių - narių tarpusavio prekybos politika ir jos įtaka Lietuvos prekybai su ES narėmis
Kursinis darbas Es šalių - narių tarpusavio prekybos politika ir jos įtaka Lietuvos prekybai su ES narėmis

Lietuva yra maža atviros ekonomikos šalis, kurios ekonomikai didelę įtaką turi užsienio prekyba. Lietuvai tapus [...]

Lietuvos užimtumo politika ir įdarbinimas
Referatas Lietuvos užimtumo politika ir įdarbinimas

Visiškas užimtumas – tai bet kurios šalies ekonominės politikos tikslas. Taigi apie nedarbą tenka kalbėti [...]

Fiskalinė politika, jos principai, įgyvendinimas ir vertinimas Lietuvoje
Kursinis darbas Fiskalinė politika, jos principai, įgyvendinimas ir vertinimas Lietuvoje

Valstybės fiskalinė politika – tai valstybės valdymo, kurį galima apibrėžti kaip valdžios įtaką valstybės piliečių [...]

Euro zonos pinigų politika ir Lietuvos ekonomika
Kursinis darbas Euro zonos pinigų politika ir Lietuvos ekonomika

Euro zonos pinigų politikos analizės būtinumas kyla dėl Lietuvos prisijungimo prie Eurosistemos šalių grupės bei [...]

Lietuvos Respublikos Vyriausybės taupymo lakštai
Referatas Lietuvos Respublikos Vyriausybės taupymo lakštai

Kompensavus rublinius indėlius, kad nekiltų infliacijos banga 1999 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybė išleido pirmuosius taupymo [...]

Lietuvos Respublikos 2005 – 2009 m. mokėjimų balanso analizė
Referatas Lietuvos Respublikos 2005 – 2009 m. mokėjimų balanso analizė

Skirtingų šalių dalyvavimo aktyvumas, integracijos laipsnis pasauliniame ūkyje yra skirtingas, tačiau nėra pasaulyje tokios šalies [...]

Lietuvos Respublikos vertybinių popierių pardavimas
Referatas Lietuvos Respublikos vertybinių popierių pardavimas

Valstybė, kaip politinė visuomenės organizacija, tam, kad galėtų įgyvendinti visuomenės jai pavestas funkcijas, turi gauti [...]

Lietuvos ir Vokietijos biudžeto pajamų ir išlaidų 2009 - 2011m. palyginamoji analizė
Referatas Lietuvos ir Vokietijos biudžeto pajamų ir išlaidų 2009 - 2011m. palyginamoji analizė

Kiekvienam iš mūsų tenka susidurti su asmeninio biudžeto planavimo procesu, tad atitinkamai ir kiekviena valstybė [...]