UAB “X” reklamos strategijos įgyvendinimas

67 psl. / 15000 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Reklama yra svarbi tiek verslo įmonėms, tiek vartotojams. Gerai sugalvota ir pateikta reklama patraukia daugelio žmonių dėmesį. Įmonės, norėdamos susirasti rinką tarp vartotojų, privalo reklamuotis ir atidžiai suplanuoti reklamos strategiją bei jos įgyvendinimą. Reklama naudinga ir vartotojų požiūriu. Ji palengvina vartotojui išsirinkti prekę,  suteikia kryptingą poveikį atskiriems pirkėjams ir skirtingiems vartotojų sluoksniams. Plačiąja prasme, reklama  padeda formuotis vartotojo interesams, papročiams, požiūriams, įveikti klaidas ir prietarus, tarnauja kultūriniam, politiniam, moraliniam ir estetiniam žmonių auklėjimui. Ji susijusi su visuomeninės nuomonės formavimu. Reklamos strategija yra įmonės marketingo strategijos, o tiksliau – jos rėmimo komplekso strategijos, sudedamoji dalis. Temos aktualumą pabrėžia tai, kad reklamos strategijos įgyvendinimas reikalauja nemažai teorinių žinių ir praktinių įgūdžių. Įgyvendinant strategiją įmonė susiduria su daugybe problemų. Būtina tinkamai pasirinkti  reklamos skleidimo priemones ir optimalias jų kombinacijas, padaryti sprendimus dėl reklamos pasiekiamumo, dažnumo ir poveikio, parengti reklamos strategiją ir ją suderinti tiek su įmonės marketingo tikslais, tiek su galimybėmis. Galiausia reikia įvertinti reklamos strategijos įgyvendinimą.

Tyrimo problema. Sumažėjęs UAB “Grafų baldai” reklamos strategijos efektyvumas ekonominio nuosmukio laikotarpiu.

Darbo objektas – UAB “Grafų baldai” reklamos strategijos įgyvendinimas.

Darbo  tikslas – pateikti siūlymus, kaip UAB “Grafų baldai” efektyviai įgyvendinti reklamos strategiją.

Darbo uždaviniai:

 1. pateikti reklamos strategijos įgyvendinimo ir vertinimo teorinius aspektus;
 2. įvertinti  UAB “Grafų baldai” reklamos strategijos įgyvendinimo procesą;
 3. pateikti UAB “Grafų baldai” siūlymų, susijusių su reklamos strategijos įgyvendinimo proceso efektyvumu, ekonominį įvertinimą.

Darbo tyrimo metodai: antrinių šaltinių (duomenų)  analizė, sisteminimas, palyginamoji analizė, apklausa.

Darbo struktūra ir apimtis. Darbą sudaro įvadas, 3 dalys, išvados, 24 pozicijų literatūros sąrašas. Darbo apimtis be priedų - 55 puslapių.


Turinys

 • ANOTACIJA LIETUVIŲ KALBA2
 • ANOTACIJA UŽSIENIO KALBA3
 • ĮVADAS5
 • 1. REKLAMOS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO VERTINIMO TEORINIAI ASPEKTAI6
 • 1.1. Reklamos strategijos samprata6
 • 1.2. Reklamos strategijos įgyvendinimo procesas9
 • 1.3. Reklamos strategijos įgyvendinimo vertinimo procesas22
 • 2. UAB “GRAFŲ BALDAI” REKLAMOS STRATEGIJOS TYRIMAS…25
 • 2.1. UAB "Grafu baldai" veiklos pristatymas25
 • 2.2. UAB "Grafu baldai" konkurencinės aplinkos analizė26
 • 2.3. UAB "Grafu baldai" reklamos strategijos įgyvendinimo ypatumai30
 • 2.3.1. Vartotojų anketinė apklausa30
 • 2.3.1. Interviu su įmonės marketingo vadybininku44
 • 3. UAB “GRAFŲ BALDAI” REKLAMOS STRATEGIJOS IR ĮGYVENDINIMO TOBULINIMAS ……………………………………………………………………48
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI51
 • LITERATŪRA…53
 • PRIEDAI55
 • 1 priedas. Anketa56
 • 2 priedas. Apklausos rezultatai…61

Reziumė

Autorius
guoba
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€12.12
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 19, 2019
Publikuotas
2010 m.
Apimtis
67 psl.

Susiję darbai

Čiužinių reklamos kampanijos įgyvendinimas

Rinkodara Kursinis darbas 2011 m. guoba
Šiuo metu reklama tampa neatsiejamu mūsų gyvenimo palydovu. Be jos neįsivaizduojame ne tik prekybos, paslaugų teikimo, bet ir apskritai daugelio ekonominių sričių egzistavimo....