UAB "X" darbuotojų lojalumo didinimo galimybių analizė

51 psl. / 11822 žod.

Ištrauka

 Lojalus asmuo apibūdinamas kaip asmuo, kuris laikosi savo žodžio, garbės ir sąžiningumo principų; asmuo, kuris yra ištikimas teisėtai valdžiai, santvarkai, bendram reikalui, šeimai ir pan. Lojalumą galima apibūdinti kaip ištikimybę ir atsidavimą asmeniui, bendrai veiklai, institucijai (organizacijai), šaliai. Visuose lojalumo apibūdinimuose išsiskiria du elementai: ištikimybė ir atsidavimas. Tai yra pagrindiniai lojalumo komponentai.

Darbo ir organizacijų psichologai jau beveik tris dešimtmečius tiria darbuotojų lojalumą  įmonei. Domėjimasis šia tema vis didėja. Ji tampa vis populiaresnė ir tarp praktikų, pirmiausia dėl to, kad tai lemia organizacijų inovatyvumą ir produktyvumą. Dažniausia vadovai darbuotojų lojalumo didinimą sieja su atlyginimo darbuotojui kėlimu. Tačiau atlikti tyrimai rodo, kad tai toli gražu ne viskas, ką reikia padaryti, kad darbuotojai nesvarstytų galimybės išeiti iš bendrovės ir būtų lojalūs savo darbovietei. Būtina didinti darbuotojų pasitenkinimą, kurį sukelia daugelis veiksnių, motyvuoti darbuotojus.

Darbo uždaviniai:

 1. Pateikti darbuotojų lojalumo sampratą ir įtakojančius veiksnius;
 2. Išanalizuoti darbuotojų lojalumo didinimo instrumentus;
 3. Ištirti  UAB „Uteniškis” darbuotojų lojalumo galimybes ir pateikti pasiūlymus lojalumo didinimui.

Darbo metodologija:

 1. Literatūros šaltinių analizė;
 2. Anketinė apklausa;
 3. Pirminių duomenų sisteminimas ir analizė.

Turinys

 • SANTRAUKA……………………………………………………………………….……………2
 • SUMMARY…………………………………………………………………………………………3
 • ĮVADAS……………………………………………………………………………………………6
 • 1. DARBUOTOJŲ LOJALUMO PERSONALO VADYBOJE TEORINĖ ANALIZĖ………9
 • 1.1. Darbuotojų lojalumo samprata ir svarba………………………….…………………….9
 • 1.2. Darbuotojų lojalumą įtakojantys veiksniai……………………………………………11
 • 1.3. Darbuotojų lojalumo didinimo instrumentų analizė……………………………………16
 • 1.3.1. Teisinga darbo vertinimo ir apmokėjimo sistema……………………………16
 • 1.3.2. Darbuotojų pasitenkinimo darbu didinimas…………………………………18
 • 1.3.3. Darbuotojų motyvavimo sistemos stiprinimas……………………………….21
 • 1.3.4. „Gerovės paketo” sistemos diegimas………………………………………23
 • 2. ĮMONĖS „UTENIŠKIS” DARBUOTOJŲ LOJALUMO GALIMYBIŲ TYRIMAS….…27
 • 2.1. Įmonės charakteristika………………………………………………………………….27
 • 2.2. Tyrimo metodika……………………………………………………………………….29
 • 2.3. Tyrimo rezultatų analizė………………………………………………………………31
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS……………………………………………… …….……39
 • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI………………………………………………………….……….41
 • PRIEDAI………………………………………………………………………………….…….….43
 • 1 Priedas. Anketa………………………………………………………………………….………44
 • 2 Priedas. Apklausos rezultatai……………………………………………………………………48
 • PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS
 • 1 pav. Priklausomybė tarp pasitenkinimo darbu ir kadrų kaitos bei pravaikštų……….….………13
 • 2 pav. Maslow poreikių hierarchija……………………………………………………….………14
 • 3 pav. Žmogaus poreikiai, valdymo metodai ir konkretūs poreikiai …………………….…… …22
 • 4 pav. UAB „Uteniškis” valdymo struktūra………………………………………………………28
 • 5 pav. Priežastys lėmusios darbo pasirinkimą UAB „Uteniškis”……………………………… …31
 • 6 pav. Darbuotojų pasitenkinimą darbu UAB „Uteniškis”…………………………………….…31
 • 7 pav. Kolegų motyvacija…………………………………………………………………………35
 • 8 pav. Priemonės, kurias UAB „Uteniškis” suteikia darbuotojams………………………………35
 • 9 pav. Veiksniai, nuo kurių priklauso UAB „Uteniškis” darbuotojų atlyginimas…………………36
 • 10 pav. Ar respondentai rekomenduotų UAB „Uteniškis” savo draugams ir pažįstamiems……….36
 • 11 pav. UAB „Uteniškis” konkurencingumo vertinimas…………………………………………37
 • LENTELIŲ SĄRAŠAS
 • 1 lentelė. Vidinė motyvacija priklauso nuo darbuotojų vertybių supratimo………………………15
 • 2 lentelė. Materialinis atlyginimas………………………………………………………………….17
 • 3 lentelė. Pasitenkinimą sukeliančių veiksnių vertinimas…………………………………………32
 • 4 lentelė. Kas didina respondentų lojalumą………………………………………………………32
 • 5 lentelė. Kokios motyvacijos priemonės labiausia didina darbuotojų lojalumą……………….…34

Reziumė

Autorius
guoba
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€10.68
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 19, 2019
Publikuotas
2009 m.
Apimtis
51 psl.

Susiję darbai

Lojalumo programos analizė

Vadyba Tyrimas 2011 m. giedrese
Darbe pristatoma "lojalumo" samprata ir svarba. Kartu pristatomas "Camelia" vaistinių tinklas bei jų lojalumo programa ir šios programos analizė.

Transporto įmonės plėtros galimybių analizė

Vadyba Kursinis darbas 2015 m. studentas2015
Transporto paslaugų įmonės yra labai reikšmingos tiek valstybei, tiek visuomenei. Transporto paslaugos užtikrina prekybos egzistavimą ir klestėjimą, nes jų dėka gamybos procese...

Įmonės "X" pardavimų didinimo analizė

Vadyba Kursinis darbas sandra30
Temos aktualumas. Įmonių, užsiimančių pramogų verslu, tikslas yra kuo pelningiau, mažesnėmis sąnaudomis parduoti prekes, plėsti rinką. Įmonė privalo nuolatos sekti rinkos pokyčius, ją...

Motyvacijos vaidmuo X įmonės darbuotojų lojalumui

Vadyba Referatas 2016 m. ingrida.kazakeviciute
ar kitokios organizacijos nariais, organizacijos, kurioje du ar daugiau žmonių, dirbdami tam tikroje struktūroje, siekia užsibrėžtų tikslų. Nuolat keičiantis bei tobulėjant verslo pasauliui...