Pelningumas ir jo didinimas UAB "X"

60 psl. / 13000 žod.

Ištrauka

Ekonominis sunkmetis verčia siekti, kad kiekvienas įmonės ūkinis ir finansinis veiksmas būtų efektyvus. Tai, savo ruožtu, reikalauja gana įvairių, o neretai ir sudėtingų žinių apie įvairių ūkinių ir finansinių sandorių ir įsigyjamo materialaus ar finansinio turto, efektyvumą.

Finansinės analizės metu yra apskaičiuojami įvairūs absoliutūs ir santykiniai rodikliai, kurių pagrindu yra sprendžiama apie įmonės pelningumą, likvidumą, mokumą, apyvartumą ir pan.

Nė viena finansinė analizė neapsieina be finansinių koeficientų arba santykinių rodiklių panaudojimo. Tai grindžiama tuo, kad koeficientai parodo santykį tarp tam tikrų dydžių, ko negali parodyti absoliutūs rodikliai.

Rinkos ekonomikos sąlygomis tiek praktikai, tiek mokslininkai ypatingą dėmesį skiria pelningumo rodiklių analizei, nes šie geriau parodo ūkio subjekto veiklos efektyvumą nei absoliuti jo pelno suma. Net ir pelningam ūkio subjektui reikia nuolat analizuoti pelningumo rodiklius bei šio reiškinio dėsningumus, kiekybiškai įvertinant svarbiausius veiksnius.

Darbo temos naujumas ir aktualumas.   Pelningumo rodiklių analizė šiuo metu yra aktuali dėl pastaruosius metus besitęsiančios ekonominės krizės Lietuvoje. Stipriai sumažėjusi gyvetojų perkamoji galia, augantys mokesčiai ir kiti neigiami ekonominės-socialinės aplinkos veiksniai, verčia įmones optimaliai sumažinti įmonės sąnaudas ir kiek galima daugiau padidinti pelningumo rodiklius. Tik taip galima  išlaikyti pelningą įmonės veiklą.

Problema. Kaip padidinti padidinti UAB „Alantas“ pelningumą?

Šio darbo objektas: UAB „Alantas“ pelningumas. Pelningumui kaip bene dažniausiai versle, o ypač finansinėje veikloje naudojamai efektyvumo matavimo priemonei tenka ypatingai daug dėmesio.

Siekiant išspręsti šią problemą yra identifikuojamas darbo tikslas  – išanalizuoti UAB „Alantas“ pelningumą bei jo didinimo galimybes.

Tikslui pasiekti, keliami uždaviniai:

  1. Išanalizuoti pelningumo ir jo didinimo veiksnius teoriniu aspektu;
  2. Išanalizuoti UAB „Alantas“ pelningumo rodiklius;
  3. Išsiaiškinti UAB „Alantas“ veiklos trūkumus, lemiančius  pelningumo mažėjimą;
  4. Nustatyti UAB „Alantas“ pelningumo didinimo galimybes.

Tyrimo metodai:

  1. Mokslinės literatūros analizė. Išanaliuzota įvairių autorių literatūra pelningumo didinimo tematika;
  2. Duomenų analizė. Išanalizuotos UAB „Alantas” finansinės atsaskaitos už 2008-2009 m.;
  3. Empirinis tyrimas. Interviu su UAB „Alantas” marketingo generaliniu direktoriumi. vadybininku;
  4. Lyginamoji analizė. Palyginti UAB „Alantas” 2008-2009 m. pelningumo rodikliai tarpusavyje bei su kitų įmonių vidutiniais pelningumo rodikliais.

Baigiamasis darbas didžiausią praktinę vertę suteikia nagrinėjamai įmonei, nes bus išanalizuota paskutinių  metų pelningumo rodikliai bei pateikti pasiūlymai, kaip juos gerinti. Tačiau darbas turi praktinę vertę ir bet kuriai kitai panašiai įmonei dėl jame pritaikytų įvairių teorinių metodų, atliktos analizės bei teikiamų rekomendacijų. Darbe atliekamus metodus galima taikyti bet kurios kitos įmonės pelningumo didinimo galimybių paieškai.

Darbo struktūra ir apimtis. Darbą sudarytas iš 23 literatūros šaltinių. Darbo apimtis be priedų - 52 puslapiai.


Reziumė

Autorius
guoba
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€11.16
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 19, 2019
Publikuotas
2010 m.
Apimtis
60 psl.

Susiję darbai

Įmonės "X" pardavimų didinimo analizė

Vadyba Kursinis darbas sandra30
Temos aktualumas. Įmonių, užsiimančių pramogų verslu, tikslas yra kuo pelningiau, mažesnėmis sąnaudomis parduoti prekes, plėsti rinką. Įmonė privalo nuolatos sekti rinkos pokyčius, ją...

"X" baro žinomumo didinimas

Vadyba Kursinis darbas 2012 m. guoba
Įmonės žinomumas yra potencialaus pirkėjo gebėjimas atpa­žinti ar prisiminti įmonės pavadinimą arba prekės ženklą. Taip įmonė gali išsiskirti  iš konkuruojančių įmonių  visumos, todėl...