"X" baro žinomumo didinimas

63 psl. / 13000 žod.

Ištrauka

Įmonės žinomumas yra potencialaus pirkėjo gebėjimas atpa­žinti ar prisiminti įmonės pavadinimą arba prekės ženklą. Taip įmonė gali išsiskirti  iš konkuruojančių įmonių  visumos, todėl įmonės žinomumas – geriausias įmonės ilgalaikės sėkmės garantas. 

Temos aktualumas. Šiuolaikinės verslo organizacijos susiduria su dinamiškais ir neišvengiamais ekonominės aplinkos pokyčiais. Įmonės  konkuruoja dėl egzistuojančių rinkos dalių išlaikymo ir naujų užkariavimo. Tema yra aktuali,  nes didele dalimi šioje kovoje laimi tos įmonės, kurių žinomumas rinkoje yra didesnis. Dėl to didėja rinkodaros komunikacijos reikšmė - potencialus vartotojas gali nutarti pirkti paslaugą tik tada, kai jis turi pakankanti žinių apie ją.

Tačiau padidinti įmonės žinomumą nėra paprasta. J. Eriksson ir A. Hjalmsson (2000) teigimu, nuo XX a. 8–9 dešimtmečio pradėjo sparčiai augti tradicinių masinės komunikacijos priemonių kaina ir sumažėjo efektyvumas. Didėjant reklamos sąlygotam triukšmui komunikacijos priemonėse, pasidarė sunkiau pasiekti tikslines grupes per spaudą, televiziją, radiją, o pastaraisiais metais ir internetu.

Įmonės ar prekės ženklo žinomumo reikšmę akcentuoja daug autorių.  R. Clifton ir kt. (2011) teigia, kad egzistuoja bendra tendencija, sąlygoms esant lygioms, pasirinkti tai, ką mes geriausiai žinome, pripažįstame.   J. Pupkevičienė (2006) remdamasi atliktais tyrimais nurodo, kad  pirkėjai už prekę su žinomu ženklu yra pasirengę sumokėti daugiau pinigų, nei sumokėtų už bevardę, tačiau visiškai tokią pačią prekę. Anot T. Gustafson ir B Chabot (2007), kuo  didesnis bus prekės ženklo žinomumas, tuo labiau tikėtina, kad vartotojai taps tos įmonės klientais. A. Saviko (2001) teigimu, prekės ženklo žinomumas yra turtas, kurį verta išsaugoti. Tuo tarpu  R. Urbanskienė ir R. Vaitkienė (2006) nurodo, kad  prekės ženklo žinomumo kūrimas ir didinimas - vienas iš svarbiau­sių rinkodaros  sprendimų.

Todėl įmonės turi taupiai, patogiai ir efektyviai informuoti rinką apie save, stiprinti savo įvaizdį ir prekės ženklą ir taip didinti įmonės žinomumą rinkoje. N. Navicko ir A. Malakauskaitės (2006) teigimu, įvairūs moksliniai tyrimai rodo, kad įmonės ar prekės ženklo žinomumą didina rėmimo veiksmai. Pvz., VISA prekės ženklo žinomumas per 1988–1996 m. laikotarpį išaugo apie 23 proc. Šio teigiamo pokyčio priežastis - Olimpinių žaidynių rėmimas.

Problema: mažas „Lounge” baro žinomumas.

Darbo objektas: „Lounge” baro žinomumas.

Darbo tikslas: parengti  „Lounge” baro žinomumo didinimo planą.

Darbo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti mokslinę literatūra įmonės žinomumo didinimo klausimais;
 2. Ištirti „Lounge” baro žinomumą rinkoje;
 3. Pateikti pasiūlymus „Lounge” baro žinomumo didinimui.

Darbo tyrimo metodai:

 1. Mokslinės literatūros teorinė analizė;
 2. Anketinė apklausa;
 3. „Lounge” baro duomenų analizė.

Darbo struktūra: darbą sudaro įvadas, 3 dalys, išvados, 30 pozicijų literatūros sąrašas. Darbo apimtis be priedų - 54 puslapiai.

Įgytos profesinės kompetencijos:

 1. Įvertinti bendruosius ir specialiuosius reikalavimus reklamai;
 2. Rinkti, sisteminti, analizuoti ir vertinti prekės (paslaugos) rinkos tyrimo duomenis;
 3. Analizuoti reklamos verslo aplinką;
 4. Numatyti prekės (paslaugos) reklamos strategiją ir taktiką;
 5. Numatyti prekės (paslaugos) reklamos išteklius ir biudžetą;
 6. Parengti prekės (paslaugos) reklamos ir reklamos kampanijos planą;
 7. Vertinti reklamos veiksmingumą ir komercinę riziką;
 8. Prognozuoti reklamos perspektyvą.

Turinys

 • ĮVADAS5
 • 1. PREKĖS ŽENKLO ŽINOMUMO DIDINIMAS TEORINIU ASPEKTU7
 • 1.1. Prekės ženklo žinomumas7
 • 1.2. Maitinimo įmonių paslaugos ir įvaizdis10
 • 1.3. Rėmimo kompleksas, kaip įmonės žinomumo didinimo priemonė14
 • 1.3.1. Reklama15
 • 1.3.2. Pardavimo skatinimas18
 • 1.3.3. Ryšiai su visuomene ir rėmimo renginiai20
 • 1.3.4. Asmeninis pardavimas21
 • 1.4. Rėmimo ir komunikavimo veiksmų planavimas23
 • 2. „LOUNGE” BARO ŽINOMUMO TYRIMAS27
 • 2.1. „Lounge” baro charakteristika27
 • 2.2. Tyrimo metodika ir organizavimas29
 • 2.3. „Lounge” baro žinomumo analizė32
 • 3. „LOUNGE” BARO ŽINOMUMO DIDINIMO PLANAS46
 • IŠVADOS IR SIŪLYMAI51
 • LITERATŪRA53
 • PRIEDAI55
 • 1 priedas. Anketa56
 • 2 priedas. Apklausos rezultatai60

Reziumė

Autorius
guoba
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€11.16
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 19, 2019
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
63 psl.

Susiję darbai

Autoremonto baro rekonstrukcija

Vadyba Verslo planas 2013 m. vaivai
Šiomis dienomis dauguma iš mūsų nebeįsivaizduoja gyvenimo be transporto priemonių. Tačiau, atsižvelgiant į pragyvenimo lygį bei atlyginimus, galima pastebėti, jog gatvėmis važinėja nebenauji...

Kavinės - baro paslaugų kokybės vertinimas

Vadyba Kursinis darbas 2014 m. nijole40
Temos aktualumas. Didžiuliu greičiu besikeičiančios rinkos sąlygos verčia įvairaus mąsto organizacijas ieškoti vis naujų būdų, kaip galima įgyti konkurencinį pranašumą. Vienu geriausiu to...

Komunikacijos barjerai organizacijoje

Vadyba Referatas 2015 m. grazinab
Verslo aplinka nuolat kinta, todėl norint, kad organizacija sėkmingai funkcionuotų, yra būtini teisingi komunikacijos procesai. Labai dažnai organizacijoje valdymo problemos organizacijoje pasitaiko dėl...

Pelningumas ir jo didinimas UAB "X"

Vadyba Kursinis darbas 2010 m. guoba
Ekonominis sunkmetis verčia siekti, kad kiekvienas įmonės ūkinis ir finansinis veiksmas būtų efektyvus. Tai, savo ruožtu, reikalauja gana įvairių, o neretai ir sudėtingų...