Ekonomika ir verslas / Logistika

Pavojingų krovinių vežimo įmonėje "X" techninė – ekonominė analizė

0 atsiliepimų
Autorius:

Dalis pramonės šakų negali apsieiti be pavojingų medžiagų, o daugelis pavojingų medžiagų yra naudojamos kitur nei jų pagaminimo vietose, vadinasi jos yra transportuojamos.  Pavojingų krovinių  grupei priskiriami kroviniai, kurie vežimo arba saugojimo metu gali tapti susirgimų, apsinuodijimų, žmonių ir gyvulių apdegimų, sprogimo, gaisro priežastimi, taip pat sukelti kitų krovinių, riedmenų, statinių ir įrenginių gedimą, užteršti aplinką. Jie apima nuodingas, radioaktyviąsias, ėdžias medžiagas bei pavojingas atliekas.

Daugiausia pavojingųjų krovinių, kaip ir paprastųjų, vežama kelių ir geležinkelių transporto priemonėmis. Lietuvos Respublikoje kelių transportu pavojingos medžiagos vežamos tiek tranzitu, tiek šalies viduje. Kelių transporte pavojingi kroviniai respublikoje sudaro apie 25 procentus viso krovinių kiekio (Europos Komitetas Prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Direktyvos dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių pavojingų krovinių vežimą...).

Šiuo metu daug dėmesio skiriama aplinkos apsaugai ir eismo saugumui, stengiamasi kuo stipriau mažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai. Todėl vienas iš svarbiausių aplinkos apsaugos uždavinių transporte - užtikrinti saugų pavojingų krovinių vežimą, sumažinti avarijų su tokiais kroviniais tikimybę ir riziką iki minimumo.

Tačiau pavojingųjų krovinių transportavimas - viena iš sudėtingiausių ir daugiausia saugos reikalaujanti vežimo sričių. Įvykus avarijai ar riktui, kai išbyra ar išsilieja pavojingas krovinys, jis gali patekti į aplinką ir sukelti sunkius padarinius.

Todėl labais svarbu transportuojant ir saugant pavojingus krovinius laikytis atitinkamų atsargumo priemonių. Kiekviena įmonė, pervežanti pavojingus krovinius, turi  vadovautis Europos Sąjungos sprendimų, direktyvų, taisyklių nuostatomis, tarptautinių organizacijų rekomendacijomis, taikyti jų keliamus reikalavimus ne tik tarptautiniams, bet ir nacionaliniams vežimams.

Darbo objektas: pavojingų krovinių vežimas.

Darbo tikslas: atlikti pavojingų krovinių vežimo techninę ir ekonominę analizę UAB “X” įmonėje.

Darbo tikslui įgyvendinti  keliami tokie darbo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti pavojingų krovinių vežimą kelių transportu teorinius aspektus;
 2. Ištirti UAB “X” pavojingų krovinių vežimo  procesą;
 3. Įvertinti UAB “X” pavojingų krovinių vežimą technologiniu ir  ekonominiu požiūriu.

Darbo tyrimo metodai:

  1. Mokslinės literatūros teorinė analizė;
  2. Empirinis tyrimas;
  3. UAB “X”  duomenų analizė.

Darbo struktūra: darbą sudaro įvadas, x dalys, išvados, x pozicijų literatūros sąrašas. Darbo apimtis be priedų - x puslapiai.

Įgytos profesinės kompetencijos:

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
7648 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • SANTRAUKA LIETUVIŲ KALBA
 • SANTRAUKA ANGLŲ KALBA
 • ĮVADAS
 • 1. PAVOJINGŲ KROVINIŲ VEŽIMO KELIŲ TRANSPORTU TEORINĖ ANALIZĖ
 • 1.1. Pavojingų krovinių ir jų vežimo samprata
 • 1.2. Pavojingų krovinių vežimą reglamentuojantys teisės aktai
 • 1.3. Pagrindiniai techniniai reikalavimai pavojingų krovinių vežimui
 • 1.4. Pavojingų krovinių vežimo ekonominė analizė
 • 2. PAVOJINGŲ KROVINIŲ VEŽIMO KELIŲ TRANSPORTU “X” ĮMONĖJE TYRIMAS
 • 2.1. Tyrimo metodologija
 • 2.2. Pavojingų krovinių vežimo techninė analizė
 • 2.3. Pavojingų krovinių vežimo ekonominė analizė
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
 • LITERATŪRA
 • PRIEDAI
 • 1 priedas. Pavojaus ženklai

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Krovinių pervežimo įmonės krovinių vežimo veiklos analizė
Kursinis darbas Krovinių pervežimo įmonės krovinių vežimo veiklos analizė

  „Traոsporto sistemą suԁaro trys pagriոԁiոės ԁalys: traոsporto priemoոės, traոsporto iոfrastruktūra ir valԁymas, vežimo objektai (keleiviai [...]

Krovinių vežimo technologijos
Referatas Krovinių vežimo technologijos

1.2.1 Grūdų vežimas Grūdai vežami be taros. Jų vežimą galima organizuoti pagal tokias schemas: Kombainas – grūdų [...]

Pavojingų krovinių vežimo ypatumai
Referatas Pavojingų krovinių vežimo ypatumai

Temos aktualumas. Krovinių gabenimas - plati verslo sritis, reikalaujanti gero rinkos bei skirtingų krovinių savybių [...]

Krovinių vežimo technologija. Maršrutas: Kaunas - Turinas
Kursinis darbas Krovinių vežimo technologija. Maršrutas: Kaunas - Turinas

Nėra jokių abejonių, jog transportas šiandien - neatsiejama mūsų gyvenimo dalis. Transporto pagalba galime patys [...]

Krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais organizavimas ir ekonominis vertinimas
Kursinis darbas Krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais organizavimas ir ekonominis vertinimas

„Transporto sistemą sudaro trys pagrindinės dalys: transporto priemonės, transporto infrastruktūra ir valdymas, vežimo objektai (keleiviai [...]

X įmonės krovinių transportavimo analizė
Referatas X įmonės krovinių transportavimo analizė

Temos aktualumas. Krovinių transportavimas yra neatsiejama šiuolaikinio verslo sistemos dalis. Kroviniai sudaro logistinės tiekimo grandinės [...]

Transporto įmonės ekonominių rodiklių skaičiavimas ir analizė
Referatas Transporto įmonės ekonominių rodiklių skaičiavimas ir analizė

Transportas – neatsiejama XXIa dalis, turinti didelę paklausą, tačiau kiekvienos logistikos įmonės tikslas gauti kuo [...]

Lieetuvos PEST (politinė, ekonominė, socialinė ir technologinė) analizė
Referatas Lieetuvos PEST (politinė, ekonominė, socialinė ir technologinė) analizė

PEST analizėje pateikiamos visos priežastys, kas daro įtaką kiekvienai tiriamai sričiai. Pateikiama daugiau nei 10 [...]

Krovininių automobilių ir autobusų techninės priežiūros ir remonto įmonių technologinio projektavimo kursinis projektas
Kursinis darbas Krovininių automobilių ir autobusų techninės priežiūros ir remonto įmonių technologinio projektavimo kursinis projektas

Kasmet automobilių parkas, gerėja jų eksploatacinės savybės, todėl būtina gerinti automobilių techninio aptarnavimo ir remonto [...]

Transporto įmonės ekonominių rodiklių skaičiavimas, analizė
Kursinis darbas Transporto įmonės ekonominių rodiklių skaičiavimas, analizė

Temos aktualumas. Efektyvi ekonominė šalies raida bei gamybinių ir prekybinių įmonių verslo sėkmė neįmanoma be [...]

UAB „EASTING EXPRESS“ įmonės krovinio vežimas maršrutais Barselona - Vilnius ir Vilnius - Talinas analizė
Kursinis darbas UAB „EASTING EXPRESS“ įmonės krovinio vežimas maršrutais Barselona - Vilnius ir Vilnius - Talinas analizė

Temos aktualumas. Krovinių vežimas plačiai paplitęs procesas, apibrėžiantis dauguma pirkimo-pardavimo procesų, kurie atliekami nuo produkcijos [...]

Ekonomikos teorijos kūrėjų analizė
Referatas Ekonomikos teorijos kūrėjų analizė

Ekonominė teorija – tai susisteminta visuma ekonominių minčių, kategorijų, dėsnių, teiginių ar hipotezių apie ekonominę [...]

 AB
Kursinis darbas AB "Lietuvos geležinkeliai" krovinių vežimo perspektyvos

Transportas yra svarbi Lietuvos Respublikos ekonominės ir socialinės infrastruktūros dalis, turinti tiesioginės įtakos šalies ekonominiam [...]

Statybos įmonių finansinė analizė ir kreditingumo vertinimas remiantis Lietuvos komercinių bankų praktika
Diplominis darbas Statybos įmonių finansinė analizė ir kreditingumo vertinimas remiantis Lietuvos komercinių bankų praktika

Magistrinis Darbas Temos aktualumas. Finansinės būklės ir kreditavimo analizės nėra nežinomos ar naujos temos tiek mokslininkams [...]

Pavojingi kroviniai: rūšys, savybės
Referatas Pavojingi kroviniai: rūšys, savybės

Krovinių gabenimo būdai nuo senų laikų buvo aktualus klausimas. Gabenant didelius krovinius, reikalaujami galingi ir [...]