Pavojingų krovinių vežimo įmonėje "X" techninė – ekonominė analizė

29 psl. / 7648 žod.

Ištrauka

Dalis pramonės šakų negali apsieiti be pavojingų medžiagų, o daugelis pavojingų medžiagų yra naudojamos kitur nei jų pagaminimo vietose, vadinasi jos yra transportuojamos.  Pavojingų krovinių  grupei priskiriami kroviniai, kurie vežimo arba saugojimo metu gali tapti susirgimų, apsinuodijimų, žmonių ir gyvulių apdegimų, sprogimo, gaisro priežastimi, taip pat sukelti kitų krovinių, riedmenų, statinių ir įrenginių gedimą, užteršti aplinką. Jie apima nuodingas, radioaktyviąsias, ėdžias medžiagas bei pavojingas atliekas.

Daugiausia pavojingųjų krovinių, kaip ir paprastųjų, vežama kelių ir geležinkelių transporto priemonėmis. Lietuvos Respublikoje kelių transportu pavojingos medžiagos vežamos tiek tranzitu, tiek šalies viduje. Kelių transporte pavojingi kroviniai respublikoje sudaro apie 25 procentus viso krovinių kiekio (Europos Komitetas Prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Direktyvos dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių pavojingų krovinių vežimą...).

Šiuo metu daug dėmesio skiriama aplinkos apsaugai ir eismo saugumui, stengiamasi kuo stipriau mažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai. Todėl vienas iš svarbiausių aplinkos apsaugos uždavinių transporte - užtikrinti saugų pavojingų krovinių vežimą, sumažinti avarijų su tokiais kroviniais tikimybę ir riziką iki minimumo.

Tačiau pavojingųjų krovinių transportavimas - viena iš sudėtingiausių ir daugiausia saugos reikalaujanti vežimo sričių. Įvykus avarijai ar riktui, kai išbyra ar išsilieja pavojingas krovinys, jis gali patekti į aplinką ir sukelti sunkius padarinius.

Todėl labais svarbu transportuojant ir saugant pavojingus krovinius laikytis atitinkamų atsargumo priemonių. Kiekviena įmonė, pervežanti pavojingus krovinius, turi  vadovautis Europos Sąjungos sprendimų, direktyvų, taisyklių nuostatomis, tarptautinių organizacijų rekomendacijomis, taikyti jų keliamus reikalavimus ne tik tarptautiniams, bet ir nacionaliniams vežimams.

Darbo objektas: pavojingų krovinių vežimas.

Darbo tikslas: atlikti pavojingų krovinių vežimo techninę ir ekonominę analizę UAB “X” įmonėje.

Darbo tikslui įgyvendinti  keliami tokie darbo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti pavojingų krovinių vežimą kelių transportu teorinius aspektus;
 2. Ištirti UAB “X” pavojingų krovinių vežimo  procesą;
 3. Įvertinti UAB “X” pavojingų krovinių vežimą technologiniu ir  ekonominiu požiūriu.

Darbo tyrimo metodai:

  1. Mokslinės literatūros teorinė analizė;
  2. Empirinis tyrimas;
  3. UAB “X”  duomenų analizė.

Darbo struktūra: darbą sudaro įvadas, x dalys, išvados, x pozicijų literatūros sąrašas. Darbo apimtis be priedų - x puslapiai.

Įgytos profesinės kompetencijos:


Turinys

 • SANTRAUKA LIETUVIŲ KALBA
 • SANTRAUKA ANGLŲ KALBA
 • ĮVADAS
 • 1. PAVOJINGŲ KROVINIŲ VEŽIMO KELIŲ TRANSPORTU TEORINĖ ANALIZĖ
 • 1.1. Pavojingų krovinių ir jų vežimo samprata
 • 1.2. Pavojingų krovinių vežimą reglamentuojantys teisės aktai
 • 1.3. Pagrindiniai techniniai reikalavimai pavojingų krovinių vežimui
 • 1.4. Pavojingų krovinių vežimo ekonominė analizė
 • 2. PAVOJINGŲ KROVINIŲ VEŽIMO KELIŲ TRANSPORTU “X” ĮMONĖJE TYRIMAS
 • 2.1. Tyrimo metodologija
 • 2.2. Pavojingų krovinių vežimo techninė analizė
 • 2.3. Pavojingų krovinių vežimo ekonominė analizė
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
 • LITERATŪRA
 • PRIEDAI
 • 1 priedas. Pavojaus ženklai

Reziumė

Autorius
guoba
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Logistika
Kaina
€8.52
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 19, 2019
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
29 psl.

Susiję darbai

Pavojingų krovinių vežimo ypatumai

Logistika Referatas jolanta
Temos aktualumas. Krovinių gabenimas - plati verslo sritis, reikalaujanti gero rinkos bei skirtingų krovinių savybių išmanymo. Įmonės darbuotojai užsiimantys šia veikla turi ilgametės...

Krovinių vežimo technologijos

Logistika Referatas 2013 m. paniceya
Krovinių vežimo technologijos elementai. Žemės ūkio krovinių vežimas. Greitai gendančių krovinių vežimas.