Antagonistinis mikromicetų, asociuotų su maurabragūnais (chara) poveikis organizmams

19 psl. / 3381 žod.

Ištrauka

Dumbliai yra puikūs  vandens kokybės indikatoriai. Vienas iš jų – maurabragūnai (charophyta), švarių vandens telkinių indikatoriai,  kurių augimas vandens telkinyje, rodo gerą vandens kokybę. Jie labai jautrūs aplinkos sąlygų pasikeitimui, todėl jei maurabragūnų  (charophyta) populiacija ima mažėti, tikėtina, kad vandenį pateko teršalų.

                      Vienas iš taršos būdų – mikrobiologinė tarša. Jos įvertinimui naudojami rodikliai, pavyzdžiui E.coli,  rodo kad į vandenį patenka mikroorganizmų , galinčių kelti pavojų  vandens telkinio florai ir faunai, ar net šį vandenį naudojančių žmonių sveikatai.

                      Visų rūšių dumbliai, taip pat ir maurabragūnai (charophyta), yra puikus substratas mikroorganizmų kolonijoms augti. Tiriant , mikroorganizmų, asociuotų su dumbliais, kolonijas, galima teigti, kad su šievmikroorganizmai yra labai įvairūs ir turtingi išskirtinės molekulinės struktūros bioaktyvių junginių šaltiniai. Šių junginių išgavimas iš asociuotų mikrobinių bendruomenių padidėjo, kai buvo išsiaiškinta , jog jie gali būti plačiai panaudojami kaip antimikrobiniai preparatai, pasižymintys antibakteriniu, antigrybeliniu, antivirusiniu, antipirmuoniniu, antiparazitiniu ir antinavikiniu poveikiu ( Singh, Kumari, Reddy, 2014 ).

 Kadangi, mikroorganizmai vienaip ar kitaip saveikauja tarpusavyje, šie chemikalai ne tik apasugo šeimininką nuo kitų mikroorganizmų  poveikio, bet taip pat ir yra naudojami  antagonistinių  santykių, kurie  formuojasi dėl maisto trūkumo ar aplinkos salygių pasiketimo, kai viena rūšis išskiria medžiagas lemiančias kitos mikroorganizmų rūšies augimo sustabdymą arba žūtį, metu ( Amrazaitienė, 2014).

                      Tyrimo tikslas: nustatyti antagonistinį mikromicetų, asocijuotų su maurabragūnais (charophyta) poveikį mikroorganizmams.

                      Tyrimo uždaviniai:

                      1.  Susipažinti su maurabragūnų (charophyta) ekologija, paplitimu Kuršių mariose .

                      2.  Susipažinti su maurabragūnais (charophyta).

                      3.  Aptarti atganonistinius santykius tarp E. coli  ir mikromicetų.

                      4.  Išsiaiškinti, kokią įtaką vandens kokybei daro antagonistiniai santykiai tarp E. coli  ir mikromicetų, asociuotų su maurabragūnais (charophyta).


Turinys

 • ĮVADAS1
 • I. LITERATŪROS APŽVALGA2
 • 1.1. Maurabragūnai( Chara) kaip vandens kokybės indikatoriai: ekologija ir paplitimas Kuršių mariose4
 • 1.2. Su makrodumbliais asocijuotų mikroorganizmų įvairovė ir funkcinė svarba4
 • 1.2.1. Su Chara asocijuotų mikroorganizmų įvairovė5
 • 1.2.2. Mikroorganizmų antagonistinės sąveikos6
 • 1.3. Maudyklų vandens mikrobiologinė tarša ir jų rodikliai3
 • 1.3.1. E. coli kaip maudyklų vandens indikatorius3
 • II. MEDŽIAGA IR METODAI2
 • III. TYRIMŲ REZULTATAI IR JŲ ANALIZĖ2
 • 3.1. Su Chara asocijuotų mikromicetų įvairovė.6
 • 3.2. Mikromicetų poveikis žarninėms lazdelėms3
 • IV. IŠVADOS2
 • SANTRAUKA2
 • SUMMARY2
 • LITERATŪRA2

Reziumė

Autorius
karolina551
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Biologija
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 22, 2020
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
19 psl.

Susiję darbai

Kraujo sudėtis ir funkcijos

Biologija Prezentacija 2014 m. theonlyeternal
Prezentacija apie kraujo sudėtį ir funkcijas, trumpai ir aiškiai su iliustracijomis, padėsianti pasiruošti jūsų prezentacijai arba pagilinti žinias.

Organizmų mitybos būdai ir lygmenys

Biologija Konspektas dompativa
Gamintojai – tai visi žalieji augalai, dumbliai, fotosintezę vykdančios bakterijos (pavyzdžiui, melsvabakterės). Gamintojai dar vadinami autotrofais, nes šie organizmai iš neorganinių junginių patys sau pasigamina...