Reklamos vaidmuo folkloro renginių populiarinimui

25 psl. / 5464 žod.

Ištrauka

Šiais aktyviais laikais, kai žmonės tarpusavyje bendrauja ne vien gyvai, bet ir virtualiai, naudojant mobiliuosius tinklus, socialinius tinklus ar internetą, reklama yra viena svarbiausių populiarinimo elementų. Nors ir reklama mūsų gyvenimuose yra seniai, bet šiais technologijų kupinais laikais, reklamos poveikis ir populiarumas stipriai išaugo. Jos galime rasti visur ir visokia forma, reklama yra vienas iš faktorių skatinančių pirkti, veikti, važiuoti ar rinktis. Tam net yra skirti atskiri mokslai, kurie moko, kaip sukurti gerą ir veikiančią reklamą, kokia reklama kokią auditoriją veikia ir kaip reklama veikia.

Reklama yra neišvengiama ir reklamuojant folkloro renginius. Kadangi apie reklamą daug kalbama, nes ji viena svarbiausių informacijos skleidimo priemonių, yra daromi tyrimai, kurie padeda suprasti reklamos poreikį, bei būtinumą. Tyrimų apie folkloro renginiams naudojamą reklamą nėra labai daug, arba iš viso nėra, todėl tyrimas kuris bus atliekamas šiame darbe yra labai svarbus. Siekis sužinoti ar folkloro reklama turi įtakos renginių populiarumui yra labai reikšmingas ateities reklamos planams, o taip pat būsimiems folkloro renginiams, bei jų kokybiškam pateikimui visuomenei.

Folkloro renginių, kiekvienais metais vysta tikrai ne vienas, o keli šimtai. Dabar, su šiuolaikine reklama, galima pasiekti ir informuoti žymiai didesnį kiekį žmonių, nei anksčiau, tad labai svarbu, kokio tipo reklama yra efektyviausia ir ar reklamos yra pakankamai.

Darbo problema: Kurie reklamos kanalai yra veiksmingiausi viešinant folkloro renginius?

Darbo objektas: Reklamos poveikis folkloro renginių populiarinimo kontekste ir kaip šį poveikį galima sustiprinti?

Darbo tikslas: Nustatyti ar reklama turi poveikį folkloro renginių populiarumui.

Hipotezė: Folkloro renginių populiarumas priklauso nuo reklamos kiekio ir kokybės.

Darbo uždaviniai:

 1. Abstrahuoti literatūrinę informaciją apie reklamą ir jos tipus.
 2. Apibendrinti ir susisteminti folkloro renginius.
 3. Atlikti apklausą ir išsiaiškinti folkloro atstovų nuomonę apie reklamą.
 4. Palyginti apklausos rezultatus ir apibendrinti galimus problemos sprendimo būdus.

Darbo tyrimo metodai :

 • Teoriniai: literatūros apie reklamą ir jos rūšis analizė.
 • Empiriniai: anketinė apklausa.
 • Statistiniai: kiekybinis tyrimų rezultatų apdorojimas.

Turinys

 • TURINYS2
 • ĮVADAS4
 • VARTOJAMŲ SĄVOKŲ SĄRAŠAS.6
 • 1. REKLAMA — RŪŠIŲ ĮVAIROVĖ IR PRITAIKYMO GALIMYBĖS7
 • 1.1. REKLAMOS SĄVOKA.7
 • 1.2. ŠIUOLAIKINĖS REKLAMOS RŪŠYS IR ĮVAIROVĖ.8
 • 2. FOLKLORO RENGINIAI IR REKLAMA.10
 • 2.1. FOLKLORO RENGINIAI — GAUSA, TIPAI IR RŪŠYS.10
 • 2.2. REKLAMA NAUDOJAMA FOLKLORO RENGINIŲ POPULIARINIMUI.13
 • 3. ANKETINĖ APKLAUSA — REZULTATŲ ABSTRAKCIJA, LYGINIMAS IR ANALAZIVAIMAS.15
 • 3.1. EMPIRINIO TYRIMO METODOLOGIJA15
 • 3.2.TYRIMO KLAUSIMYNAS16
 • 3.3. TYRIMO REZULTATŲ ANALIZĖ18
 • 3.4. FOLKLORO REKLAMOS ATEITIES PERSPEKTYVOS.21
 • IŠVADOS24
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS25

Reziumė

Autorius
augiux
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€7.56
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Bal 4, 2020
Apimtis
25 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Reklamos vaidmuo tarptautinėje prekyboje

Rinkodara Prezentacija 2008 m. audriusm
Reklama – informacija, skirta paveikti potencialius pirkėjus atlikti įvairius veiksmus, susijusius su prekės ar paslaugos pirkimu ir vartojimu. Reklama yra žinių, duomenų apie...

"Karūnos" ženklo reklamos kampanija

Rinkodara Referatas 2017 m. brighiitaa
Darbo aktualumas. Reklama šiandien labai aktyviai skverbiasi į įvairias gyvenimo sritis. Be jos neįsivaizduojame ne tik prekybos, paslaugų teikimo, bet ir daugelio ekonominių...

Sudominimo būdai renginių studentams reklamose

Rinkodara Referatas 2015 m. skye101
Šiame, sparčiai tobulėjančių technologijų bei komunikacijos amžiuje, itin svarbi yra reklama, kuri kasdien turi būti vis geresnė, paveikesnė ir vis labiau patraukianti adresato...

UAB “X” reklamos strategijos įgyvendinimas

Rinkodara Kursinis darbas 2010 m. guoba
Temos aktualumas. Reklama yra svarbi tiek verslo įmonėms, tiek vartotojams. Gerai sugalvota ir pateikta reklama patraukia daugelio žmonių dėmesį. Įmonės, norėdamos susirasti rinką...