Kelionių agentūros „NOVATURAS“ teikiamų paslaugų paklausos analizė

27 psl. / 4428 žod.

Ištrauka

Darbo temos aktualumas. Turizmo plėtra turi didelę reikšmę socialinei ekonominei būklei gerinti. Plėtojant turizmo paslaugų verslą ir infrastruktūrą skatinama ekonomika, vystomas verslas. Šiuo metu Lietuvoje atsiranda vis daugiau turizmo agentūrų, teikiančių turizmo paslaugas. Tikslinga nagrinėti teikiamų paslaugų paklausą.

Šiame darbe nagrinėsime kelionių agentūros „Novaturas“ teikiamų paslaugų paklausą.

Darbo objektas – kelionių agentūra „Novaturas“.

Darbo tikslas – atlikus literatūros teorinę apžvalgą, ištirti kelionių agentūros „Novaturas“ teikiamų paslaugų paklausą, atliekant anketinį tyrimą.

Darbo uždaviniai:

 • išnagrinėti paklausos ir paslaugos teorinius aspektus;
 • pristatyti kelionių agentūra „Novaturas“ veiklos charakteristiką;
 • atlikti anketinį apklausą;
 • pateikti rekomendacijas ir išvadas.

Darbo metodai:

 • mokslinės literatūros analizė;
 • statistinių duomenų analizė;
 • anketinė apklausa;
 • grafiniai duomenų vaizdavimo būdai;

Šiame darbe naudotasi Lietuvos Respublikos Statistikos departamento internetine svetaine, Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo ir Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymo duomenimis bei kitų internetinių svetainių duomenimis.

Darbą sudaro: santrauka, įvadas, tyrimo metodika ir organizavimas, rezultatai, išvados, literatūros sąrašas ir priedai. Šiame darbe yra: 1 lentelė, 15 paveikslėlių, 2 priedai ir 10 literatūros šaltinių.


Turinys

 • SANTRAUKA3
 • ĮVADAS4
 • 1. TIKSLINĖS TEMOS IŠTIRTUMAS5
 • 1.1. Paklausos ir paslaugos sampratos5
 • 1.2. Turizmo industrija6
 • 2. KELIONIŲ AGENTŪROS „NOVATURAS“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ PAKLAUSOS TYRIMO METODIKA IR ORGANIZAVIMAS9
 • 2.1. Kelionių agentūros „Novaturas“ veiklos charakteristika9
 • 2.2. Tyrimo metodika ir organizavimas9
 • 3. KELIONIŲ AGENTŪROS „NOVATURAS“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ PAKLAUSOS TYRIMO REZULTATAI12
 • 4. KELIONIŲ AGENTŪROS „NOVATURAS“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ PAKLAUSOS TYRIMO REZULTATŲ APTARIMAS19
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI21
 • LITERATŪRA22
 • 1 priedas23
 • 2 priedas24

Reziumė

Autorius
neringabra
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 16, 2020
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
27 psl.

Susiję darbai

UAB „X“ kazino teikiamų paslaugų analizė

Vadyba Praktikos ataskaita edita27
Lošimai ir sėkmės (kitaip tariant pasisekimų, laime grindžiami) žaidžiami jau tūkstančius metų ir sutinkami visose kultūrose. Nors praeityje ne sykį mėginta juos uždrausti,...

Įmonės „x“ teikiamų paslaugų analizė

Vadyba Kursinis darbas magnolija
Temos aktualumas. Transportas, svarbi ūkio šaka, apimanti krovinių ir keleivių gabenimą įvairiomis transporto priemonėmis. Transportui tenka svarbus vaidmuo kuriant materialines vertybes, racionaliai išdėstant...

Kelionių agentūros vadybinė analizė

Vadyba Referatas 2017 m. study555
Atlikta Klaipėdoje veikiančios kelionių agentūros vadybinė analizė. Ruošiant darbą buvo naudojama ne tik internete rasta teorinė informacija, bet ir pritaikytos žinios, įgytos gamybinės...