Strateginis veiklos planavimas Vilniaus rajono savivaldybėje

19 psl. / 4012 žod.

Ištrauka

Pasaulyje vyksta spartūs inovaciniai pokyčiai. Todėl vadovavimo įgūdžius būtina papildyti strateginio planavimo įgūdžiais. Kad organizacija pasiektų tikslą, jos vadovai apie galimybes ir besikeičiančių sąlygų poveikį turi mąstyti strategiškai. Norėdami žinoti, kada pradėti strateginius pakeitimus savivaldybėse, jie privalo atidžiai stebėti išorinę aplinką, taip pat tai turi daryti ir piliečiai. Bendriausia prasme planavimas vilniaus rajono savivaldybėje, ir aplamai jose,  yra valdymo ciklo funkcija. Ją įgyvendinant apibrėžiami organizacijos tikslai ir nustatomi veiksmai bei priemonės tiems tikslams įgyvendinti. Planavimas kuria pagrindą kitoms valdymo funkcijoms: organizavimui (vykdytojų parinkimas, funkcijų perdavimas, grupių formavimas ir t.t.), įtakos darymui (motyvacija, komandavimas, komunikacijos ir t.t.), kontrolei (plano vykdymo matavimas, nukrypimų išaiškinimas, plano koregavimas, jo gerinimas ir t.t

Darbo objektas : Strateginis veiklos planavimas Vilniaus rajono savivaldybėje.

Darvo tikslas : Išanalizuoti ir perprasti strateginį veiklos planą Vilniaus rajono              savivaldybėje.

Darbo uždaviniai : Išsiaiškinti:

1.  Strateginio planavimo reikšmę viešosiose institucijose;

2. 2018-2020 Vilniaus rajono savivaldybės strateginį  veiklos planą;

2. 2016–2018 m. Vilniaus rajono savivaldybės  strateginį veiklos planą;

3 Pateikti strategio planavimo gerinimo kryptis.

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros, ir kitų dokumentų analizė ir apibendrinimas.


Turinys

 • ĮVADAS2
 • 1. SRATEGINIO PLANAVIMO REIKŠMĖ VIEŠOSIOSE INSTITUCIJOSE4
 • 1.1 Strateginio planavimo esmė.5
 • 1.2 Strateginis planavimas savivaldybėje ir įgyvendinimas.5
 • 2. STRATEGINIŲ VEIKLOS PLANŲ ANALIZĖ VILNIAUS RAJONO SAVIVLADYBĖJE7
 • 2.1 Atlikti tyrimai apie strateginį planavą viešosiose institucijose7
 • 2.2 Vilniaus rajono savivaldybės pristatymas8
 • 2.3 2016–2018 m. Vilniaus rajono savivaldybės strateginis veiklos planas.9
 • 2.4 Strateginių planų įgyvendinimas Vilniaus rajono savivaldybėje 2018-202010
 • 2.5 Taip pat dar yra vystoma Vilniaus rajono savivaldybės turizmo rinkodaros strategija ir veiksmų planas 2016–2022 metams.12
 • 2.6 Vilniaus rajono turizmo ištekliai.13
 • 3. STRATEGINIO VEIKLOS PLANAVIMO GERINIMO KRYPTIS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖJE.14
 • IŠVADOS15
 • LITERATŪRA17

Reziumė

Autorius
m55boy
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 20, 2020
Publikuotas
2019 m.
Apimtis
19 psl.

Susiję darbai

Akmenės rajono savivaldybės veikla

Viešasis administravimas Referatas 2012 m. gabriele155
Savivaldybės sąvoka Lietuvoje, valstybės teritorijoje, yra suprantama dviem požiūriais: platesniu ir siauresniu. Platesniuoju požiūriu – savivaldybė – tai ypatinga žmonių bendruomenė (žmonių santalka,...