UAB „X“ finansinės būklės analizė

30 psl. / 6855 žod.

Ištrauka

Šiandieninė Lietuvos ar bet kokios kitos valstybės įmonė neišsilaikytų rinkoje, jeigu periodiškai neįvertintų savo finansinės būklės. Šių dienų ekonomikos sąlygos nenumaldomai kinta, todėl laiku neįvertinus savo finansinės būklės, galima sulaukti ir bankroto. Periodiškai atliekant finansinę analizę, galima pasiekti geresnių veiklos rezultatų. Tokia finansinės būklės analizė yra aktuali kiekvienam rinkos dalyviui. Uždarajai akcinei bendrovei „Lietuvos kinas“ siekiant išlaikyti konkurencingumą rinkoje yra aktualu periodiškai atlikti finansinės būklės įvertinimą.

Finansų analizė dažnai nagrinėta, apibendrinta bei aprašyta ir lietuvių, ir užsienio autorių darbuose. Pasirinkta įmonė periodiškai neatlieka finansinės būklės analizės, neskaičiuoja santykinių rodiklių ir patys neįsivertina savo finansinės padėties, todėl mano atliktas finansinės būklės įvertinimas yra aktualus įmonei. Pasirinkus šią temą, UAB „Lietuvos kinas“ bus įvertinta finansinė būklė ir pateiktos analizės išvados, kurios padėtų įmonei priimti tam tikrus sprendimus, siekiant išlaikyti konkurencingumą. Šiame darbe nagrinėjamas ir atliekamas pasirinktos įmonės vertinimas sujungiant finansinių ataskaitų ir santykinių rodiklių analizės metodus.

Darbo objektas. Uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos kinas“ finansinės būklės rodikliai.

Kursinio darbo tikslas. Išanalizavus finansinės analizės teorinius aspektus bei remiantis įmonės finansinių rodiklių duomenimis, įvertinti UAB „Lietuvos kinas“ finansinę būklę.

Uždaviniai:

 1. Remiantis moksline literatūra, apibrėžti finansinės analizės teorinius aspektus, apibūdinti pagrindinius santykinius rodiklius;
 2. Atlikti UAB „Lietuvos kinas“ balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos vertikaliąją ir horizontaliąją analizę;
 3. Įvertinti UAB „Lietuvos kinas“ finansinę būklę pagal santykinius rodiklius.

Darbo metodai. Darbe naudojami finansinės analizės mokslinės literatūros apibendrinimo, sisteminimo, grafiniai bei duomenų grupavimo metodai. Praktinėje darbo dalyje įvertinti įmonės finansinei būklei taikyti vertikaliosios ir horizontaliosios bei santykinių rodiklių analizes.


Turinys

 • ĮVADAS4
 • 1. FINANSINĖS ANALIZĖS TEORINIAI ASPEKTAI5
 • 1.1. FINANSINĖS ANALIZĖS SAMPRATA IR REIKŠMĖ5
 • 1.2. FINANSINĖS ANALIZĖS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI7
 • 1.3. FINANSINĖS ANALIZĖS RŪŠYS, BŪDAI IR METODAI8
 • 1.4. SANTYKINIAI RODIKLIAI IR JŲ GRUPAVIMAS10
 • 2. UAB „LIETUVOS KINAS“ 2015–2018 M. FINANSINĖS BŪKLĖS ANALIZĖ14
 • 2.1. ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA14
 • 2.2. BALANSO VERTIKALIOJI IR HORIZONTALIOJI ANALIZĖ15
 • 2.3. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITOS VERTIKALIOJI IR HORIZONTALIOJI ANALIZĖ20
 • 2.4. MOKUMO RODIKLIŲ ANALIZĖ22
 • 2.4.1. Trumpalaikio mokumo rodiklių analizė22
 • 2.4.2. Ilgalaikio mokumo rodiklių analizė24
 • IŠVADOS26
 • INFORMACIJOS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS27
 • PRIEDAI28

Reziumė

Autorius
laiva
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Finansai
Kaina
€8.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 28, 2020
Publikuotas
2019 m.
Apimtis
30 psl.

Susiję darbai

Finansinė įmonės analizė turto požiūriu

Finansai Referatas 2013 m. karmis2
Finansų analizė rinkos ekonomikos sąlygomis yra mikroekonomikos mokslo šaka, apibendrinanti praktikoje vykstančius finansinės veiklos procesus, jų dėsningumus. Finansų analizė susijusi su tam tikros...

Santykinių finansinių rodiklių analizė

Finansai Laboratorinis darbas 2016 m. dovilijus
Santykinių finansinių rodiklių analizė yra viena iš aktyviausių įmonės valdymo sistemos funkcijų. Ši analizė dar vadinama finansinių koeficientų analize. Ji padeda nustatyti įmonės...