Skaitiniai metodai: Ash(x) skaičiavimas

15 psl. / 2249 žod.

Ištrauka

Skaitinių metodų kursinis darbas, kuriame nagrinėjamas funkcjijos Ash(x) (atvirkštinis hiperbolinis sinusas) skaičiavimas, naudojantis trimis skaitiniais metodais: laipsninių eilučių metodu, Hornerio schema bei racionaliaja Čebyševo aproksimacija . Pirmoji darbo dalis yra teorinė. Joje supažindinama su tiriama funkcija, Hornerio schema bei Čebyševo polinomais ir aproksimacija. Antroje dalyje trumpai pristatoma programa, skaičiuojanti Ash(x) reikšmę ir paklaidas (vidutinę ir makismalią) nurodytame intervale. Pateiktas programos kodas (Python kalba). Trečioje dalyje atliekama analizė, lyginami skaičiavimo metodai. Paskutinėje dalyje padaromos išvados.


Turinys

 • Turinys
 • 1. Teorija
 • 1.1 Funkcija Ash(x)
 • 1.2 Redukcija
 • 1.3 Hornerio schema
 • 1.4 Čebyšovo polinomai
 • 1.5 Čebyšovo aproksimacija
 • 2. Programos
 • 2.1 Tiriamoji programa
 • 2.2 Galutinė programa
 • 2.3 Programos kodas
 • 3. Tyrimo duomenys ir rezultatai
 • 3.1 Laipsninių eilučių metodas ir Hornerio schemos metodas. Palyginimas prieš redukciją
 • 3.2 Redukcija
 • 3.3 Laipsninių eilučių metodas ir Hornerio schemos metodas. Palyginimas po redukcijos
 • 3.5 Paklaidų atsiradimo priežastys
 • 4. Išvados
 • 5. Literatūra

Reziumė

Autorius
sinless
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Matematika
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 24, 2020
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
15 psl.

Susiję darbai

Skaičiavimo metodai

Matematika Laboratorinis darbas 2011/2012 m. dalinuosikonspektais
Tai skaitinių metodų laboratorinis darbas, skirtas diferencialinių lygčių sprendimo analizei. Visų pirma iškeliamas uždavinys, tada teoriškai papasakojami sprendimo metodai, tuo met sprendimo pavyzdys....

Skaitiniai metodai

Matematika Laboratorinis darbas 2011/2012 m. dalinuosikonspektais
Laboratorinis darbas skirtas skaitinių metodų paskaitai. Nagrinėjamas diferencialinės lygties sprendimas, suformuluojamas uždavinys, pateikiamas sprendimo algoritmas, tuomet pavyzdys. Tai bendras diferencialinės lygties aprašymas.

Turto nuvertėjimo skaičiavimas

Matematika Referatas rasa1995
Bėgant laikui dėl įvairių priežasčių naudojamas turtas praranda vertę. Turtas gali būti labai įvairus, tačiau jo vertės nustatymo metodai yra tie patys: tiesinis...

Skaičiavimo mechanizmų istorija

Matematika Prezentacija korneli_ja
•Nūdienis kompiuteris dar labai jaunas – jam vos pusšimtis metų. •Žmogus jau nuo seno stengėsi kurti įvairias priemones, kurios palengvintų jo intelektualinę veiklą...