Urbanizacijos poveikio analizė

29 psl. / 4805 žod.

Ištrauka

Žemės ūkis – viena iš didžiausių pramonės šakų pasaulyje. Žemės ūkis teikia maisto produktus, pašarus bei kitus produktus.  Žemės ūkis ir kaimo plėtra Lietuvoje yra vienas iš svarbiausių ekonominių rodiklių. Kaimas visa labiau vertinamas kaip šalies infrastrukrūra, nuo  kurios priklauso kaime bei mieste gyvenančių žmonių  gyvenimo lygis. Žemės ūkis yra vienas iš reikšmingiausių Lietuvos ūkių sektorių iš kurio šiai dienai  gauname didžiulę naudą. Žemės ūkis sukuria didžiulę naudą, kuria sėkmingai naudojamės jau daug tūkstančių metų.

Žemės ūkis daugeliui lietuvių jau nuo seniausių laikų yra ne tik pragyvenimo šaltinis, bet ir gyvenimo būdas. Žemė yra patikima vertybė, tačiau tik žmogaus bei valstybės tinkamai naudojama. Žemės valdymas, kuris visais laikais buvo svarbus, šiai dienai yra ne mažiau aktualus. Pasaulyje nuolat keičiasi žemės naudojimo tikslai bei jo pobūdis. Tai įtakoja socialiniai, ekonominiai ir politiniai santykiai. Visgi, poreikis juos spręsti bei ieškoti naudos savininkui ir visuomenei visuomet tik didėja, kadangi žemės išteklius ir plotas yra ribotas.

Kaimo plėtra bei žemės ūkis priklauso nuo pačių kaimo žmonių, vyriausybės, bei tarptautinių  organizacijų  teikiamos pagalbos. Šiuo metu labai populiarinama tarptautinių  organizacijų pagalba. Tiems, kurie nori plėtoti žemės ūkį, padeda įvairios tarptautinės organizacijos. Kuo labiau šalyje vystoma žemdirbystė, tuo šalis tampa turtingesnė bei pajėgesnė aprūpinti  savo  šalies gyventojus maistu, bei suteikti jiems visapusišką gerovę.

Temos pasirinkimą nulėmė urbanizacijos aktualumas bei noras išsiaiškinti to priežastis, o taip pat ir Lietuvos gyventojų nuomonės.

Darbo objektas: urbanizacija ir žemės ūkis Lietuvoje.

Problema: urbanizacija apriboja žemės ūkio plėtrą.

Darbo tikslas: aptarti esamą padėtį Lietuvos žemės ūkyje.

Darbo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti žemės ūkio dabartinę situaciją.
 2. Aptarti netradicinio žemės ūkio veiklą.
 3. Įverinti urbanizacijos poveikį Lietuvos žemės ūkiui.

Tyrimo metodai:

 1. Mokslinės literatūros analizė.
 2. Urbanizacijos tyrimas Lietuvoje.
 3. Urbanizacijos žemės ūkyje problemų įvertinimas ir sprendimo būdų išdėstymas.

Hipotezė – didėjantis urbanizacijos lygis Lietuvoje daro neigiamą poveikį žemės ūkiui


Turinys

 • ĮVADAS2
 • RAKTINIAI ŽODŽIAI5
 • 1. ŽEMĖS ŪKIS LIETUVOJE6
 • 1.1. Žemės ūkio ir kaimo plėtros politika7
 • 1.2. Netradicinio žemės ūkio apžvalga9
 • 2. URBANIZACIJOS SAMPRATA10
 • 2.1. Urbanizacijos procesai11
 • 2.2. Stumiamieji bei traukiamieji procesai11
 • 3. AUGANTYS MIESTAI12
 • 3.1. Miestų problemos12
 • 4. VERTYBĖS MIESTUOSE IR KAIMUOSE13
 • 4.1. Pasiskirstymas kaimuose ir miestuose, to priežastys14
 • 4.2. Skirtumai tarp miesto ir kaimo15
 • Apklausa „Urbanizacija žemės ūkyje“15
 • IŠVADOS23
 • LITERATŪRA24
 • PRIEDAI25
 • 1 priedas25
 • 2 priedas27

Reziumė

Autorius
rozinerozine
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Mokslinė metodologija
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 9, 2020
Publikuotas
2018 m.
Apimtis
29 psl.

Susiję darbai

Duonos saugios gamybos naujovių analizė

Mokslinė metodologija Referatas 2012 m. ruby24
Duona yra sveikiausias maisto produktas ir neįkainojamas liaudies turtas. Duonos gaminiai jau nuo gilios senovės yra vertinami. Todėl šiam darbui pasirinkau rašyti apie...

Vaistų šalutiniai poveikiai

Mokslinė metodologija Referatas 2018 m. auryt
Niekam ne paslaptis, kad vaistai turi pašalinį poveikį. Kartais tai gali būti nedidelis bėrimas arba galvos skausmas, o kartais kur kas rimtesni sveikatos...