Gyventojų skaičiaus kitimo Panevėžio apskrityje statistinis tyrimas

45 psl. / 7309 žod.

Ištrauka

Gyventojų skaičiaus kitimo Panevėžio apskrityje statistinis tyrimas
(EKONOMINĖS STATISTIKOS KURSINIS DARBAS)
"Kursinį darbą sudaro trys dalys: pirmoji – gyventojų skaičiaus tyrimo teorinis pagrindimas. Šioje dalyje aprašomas statistinių lentelių ir diagramų naudojimas tiriant gyventojų skaičių, formulių naudojimas atliekant statistinį tyrimą, ekonominių reiškinių tarpusavio priklausomybė ir prognozavimas. Antroji dalis – gyventojų skaičiaus Panevėžio apskrityje statistinio tyrimo eiga ir instrumentai, išdėstyti metodai, kaip buvo rašomas kursinis darbas, kokios naudojamos programos, kokiomis formulėmis atlikti skaičiavimai. Trečioji dalis – statistinio tyrimo rezultatai, pateikiami gauti rezultatai ir nauji duomenys, grafikai, lentelės. Prieduose pateikiami statistinių rodiklių apskaičiavimo pavyzdžiai.".
Gavau 9.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. GYVENTOJŲ SKAIČIAUS TYRIMO TEORINIS PAGRINDIMAS4
 • 1.1. Statistinių lentelių ir diagramų naudojimas tiriant gyventojų skaičių4
 • 1.2. Formulių naudojimas atliekant statistinį tyrimą8
 • 1.3. Ekonominių reiškinių tarpusavio priklausomybė14
 • 1.4. Prognozavimas16
 • 2. GYVENTOJŲ SKAIČIAUS PANEVĖŽIO APSKRITYJE STATISTINIO TYRIMO EIGA IR INSTRUMENTAI17
 • 3. GYVENTOJŲ SKAIČIAUS PANEVĖŽIO APSKRITYJE STATISTINIS TYRIMAS19
 • 3.1. Bendrieji duomenys19
 • IŠVADOS35
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS36
 • 4. PRIEDAI38

Reziumė

Autorius
ausruks
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€8.52
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 1, 2012
Publikuotas
2009 m.
Apimtis
45 psl.

Susiję darbai

Bedarbystės Lietuvoje statistinis tyrimas

Ekonomika Tyrimas 2013 m. teraja
Statistika – tai mokslas apie duomenų rinkimą, jų vaizdavimą ir analizę. Ekonominė statistinė analizė – tai tam tikra metodika, kuri paremta plačiu statistinių...