Europos Sąjungos valstybių skolos rodiklių vertinimas

34 psl. / 9149 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas ir tyrimo poreikio pagrindimas. Valstybės ištekliai yra riboti, taigi labai dažnai susidaro skirtumas tarp valstybės pajamų ir išlaidų. Išlaidoms viršijant pajamas, susidaro biudžeto deficitas, kuris turi būti padengtas. Deficito padengimui yra naudojamos pasiskolintos lėšos. Jei skolinimasis būtų negalimas, valstybė turėtų mėginti sumažinti savo išlaidas arba bandyti susirinkti daugiau pajamų didinant mokesčius. Valstybės pasiskolintos lėšos yra įvardinamos kaip valstybės skola.

Tikslingas valstybės skolinimasis, kai pasiskolintos lėšos yra panaudojamos efektyviai ir atneša naudą ateityje, turi teigiamos įtakos visai valstybės ekonomikai. Tačiau yra valstybių, kurių skolinimasis nėra efektyvus ir neleidžia valstybės ekonomikai augti. Lietuvai būnant ES nare yra svarbu analizuoti Lietuvos ir kitų ES narių skolos rodiklius, norint įvertinti Lietuvos skolą Europos Sąjungos kontekste.

Tyrimo problema Kokie ir kodėl yra Europos Sąjungos valstybių skolos rodikliai?

Tyrimo objektas Europos sąjungos valstybių skolos rodikliai.

Tyrimo tikslas Išanalizuoti bei įvertinti Europos Sąjungos valstybių skolos rodiklius. Tyrimo tikslui pasiekti yra keliami tokie uždaviniai:

   1. Išanalizuoti valstybės skolos teorinius aspektus;
   2. Aptarti skolos rodiklių vertinimo metodika;
   3. Išanalizuoti ES valstybių skolos rodiklius bei jų dinamiką. Darbą sudaro trys pagrindinės dalys :

Pirmoje dalyje Pateikiama teorija apie valstybės skolą, bei jos valdymą. Apibrėžiama skolos sąvoka, aptariama kredito reitingų sąvoka, identifikuojami rodikliai leidžiantys įvertinti valstybės skolos būklę.

Antroje dalyje Pristatomas tyrimo tikslas, jo nuoseklumas bei metodologija, kuri pasirinkta norint įvertinti bei išanalizuoti Europos Sąjungos valstybių skolos rodiklius. Išskiriami tyrimo metu keliami klausimai. Įvardijami analizuojami skolos rodikliai, tyrimo imtis, naudotų duomenų šaltiniai, tyrimo ribotumas.

Trečioje dalyje Pristatomas tyrimas, kurio metu skaičiuojami ir analizuojami pagrindiniai skolos vertinimo rodikliai. Įvertinama Europos Sąjungos valstybių finansinė būklė.

Tyrimo metodai Mokslinės literatūros analizė, statistinių duomenų sisteminimas ir interpretavimas, grafinė palyginamoji analizė, finansinių rodiklių skaičiavimas.

Informacijos šaltiniai Eurostat duomenų bazės statistiniai duomenys, Europos Sąjungos valstybių centrinių bankų skelbiama valstybių skolos informacija, mokslinė literatūra.


Turinys

 • ĮVADAS2
 • I. VALSTYBĖS SKOLOS TEORINIAI ASPEKTAI3
 • 1.1. Valstybės skolos samprata ir jos valdymas3
 • 1.2. Valstybės patikimumo bei skolos rodiklių vertinimas6
 • II. EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ SKOLOS RODIKLIŲ ANALIZAVIMO BEI VERTINIMO METODOLOGIJA10
 • III. EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ SKOLOS RODIKLIŲ 2008-2017 METAIS
 • ANALIZĖ12
 • 3.1. Valstybės skolos ir BVP santykinis rodiklis (proc.)12
 • 3.2. Palūkanų už valstybės skolą ir valstybės skolos santykis15
 • 3.3. Palūkanų už valstybės skolą ir valstybės BVP santykis17
 • 3.4. Palūkanų už valstybės skolą ir biudžeto išlaidų santykis19
 • 3.5. Valstybės skolos ir gyventojų skaičiaus santykis20
 • IŠVADOS23
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS24
 • PRIEDAI

Reziumė

Autorius
samantag06
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€9.24
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 13, 2020
Publikuotas
2018 m.
Apimtis
34 psl.

Susiję darbai

Infliacija Europos Sąjungoje

Ekonomika Referatas gab13
Infliacija – tai piniginio vieneto perkamosios galios smukimas, pasireiškiantis ilgalaikiu vidutinio bendrojo kainų lygio kilimu. Infliacija reiškia, kad kyla bendras visų prekių ir...

Europos Sąjungos prekybos politika

Ekonomika Rašinys 2013 m. egidijus
Nuo senų laikų žmonija vertėsi mainais, kurie palaipsniui kito ir įgavo kitą formą - prekybos. Šis procesas vienokiu ar kitokiu būdu buvo ir...

Šešėlinė ekonomika Lietuvoje ir Europos Sąjungoje

Ekonomika Referatas 2015 m. matas.batas
Darbas aprašo Lietuvos ir Europos šešėlinę ekonomiką, analizuojama šešėlinė rinka bei jos formavimosi priežastys, palyginamas Europos valstybių šešėlio dydis bei padariniai ekonomikai. Darbas...