Kaimo bendruomeninio verslo vaidmens stiprinimas vystant kaimo vietoves

25 psl. / 4478 žod.

Ištrauka

Nuolat atitinkamoje kaimo teritorijoje gyvenantys bei bendrais poreikiais ir interesais susiję kaimo gyventojai sudaro kaimo bendruomenę. Kaip ir kiekvienas kaimas, taip ir jame esančios kaimo bendruomenės yra savaip išskirtinės. Kokiu tikslu veikia kaimo bendruomenė priklauso nuo daugelio aspektų, tačiau kiekviena stengiasi gerinti kaimo gyventojų gyvenimo kokybę bei atitinkamai vystyti plėtrą kaime.

Vis labiau vertinamos kaimo bendruomenės, kurios bando kurti alternatyvias veiklas savo kaime ir stengiasi diegti naujas verslo idėjas. Praktika rodo, kad jau neviena kaimiška bendruomenė savo kaime vysto verslą, į kurį yra įtraukta labai didelė dalis bendruomenės gyventojų. Šiuo principu veikdama bendruomenė turi konkurencinį pranašumą prieš kitas bendruomenes, nes ne visos bendruomenės gali aktyviai vystyti verslą į kurį norėtų būti įtraukiami dauguma bendruomenės gyventojų ir svarbiausia kelti savo kaimiškos vietovės ekonominį lygį.

Skirtingų autorių požiūriai nesutampa kalbant apie kaimo bendruomeninio verslo vaidmenį kaime, todėl, kad vieni tai aiškina kaip labai svarbų kaimo vystymo elementą, o kiti tai mato kitur. Taigi, šio darbo aktualumas tame, kad kaimo bendruomeninio verslo vaidmuo yra labai svarbus siekiant vystyti kaimo vietoves kaip ekonomiškai stiprias vietas, kuriose gali norėti dirbti ir stengtis vietoves išsaugoti būtent jaunesnio amžiaus gyventojai, nes jaunas žmogus, kaip jau žinome, nelabai yra linkęs pasilikti gyventi kaime. Darbe bus pateikta bendruomeninio verslo samprata bei jį lemaintys veiksniai, taip pat analizuojami būtent verslių kaimo bendruomenių, kurios sėkmingai vysto bendruomeninį verslą pavyzdžiai ir svarbiausia bus nurodomos kryptys ir galimybės norint stiprinti kaimo bendruomeninį verslą. Šiuo darbu yra siekiama parodyti, kad kaimas gali būti taip pat gerai vystomas kaip miestas, tačiau

Darbo objektas: Kaimo bendruomeninis verslo stiprinimas.

Darbo tikslas: nurodyti kaimo bendruomeninio verslo stiprinimo galimybes vystant kaimo vietoves.

Darbo uždaviniai:

 1. Apibūdinti kaimo bendruomeninį verslą ir jį lemiančius veiksnius.
 2. Išanalizuoti kaimo bendruomeninio verslo gerosios praktikos pavyzdžius.
 3. Pateikti kaimo bendruomeninio verslo ir jo vaidmens stiprinimo kryptis ir galimybes.

Darbo metodai: pirminių ir antrinių duomenų analizė, empirinio tyrimo metodas, SSGG analizė ir mokslinės literatūros analizė.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. KAIMO BENDRUOMENINIO VERSLO SAMPRATA IR JĮ LEMIANTYS VEIKSNIAI5
 • 2. KAIMO BENDRUOMENINIO VERSLO GEROSIOS PRAKTIKOS PAVYZDŽIŲ ANALIZĖ9
 • 2.1. Kaimo bendruomeninio verslo gerosios praktikos pavyzdžių tyrimo metodika9
 • 2.2. Kaimo bendruomeninio verslo gerosios praktikos pavyzdžių vertinimas11
 • 2.3. Kaimo bendruomeninio verslo gerosios praktikos pavyzdžių SSGG analizė15
 • 3. KAIMO BENDRUOMENINIO VERSLO IR JO VAIDMENS STIPRINIMO KRYPTYS17
 • IŠVADOS18
 • NAUDOTA LITERATŪRA19
 • 1 priedas21

Reziumė

Autorius
vakarėd
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 8, 2020
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
25 psl.

Susiję darbai

Verslo planas: kaimo turizmo sodyba

Vadyba Verslo planas 2014 m. kristinut93
Verslo planavimas padeda įvertinti įmonės steigimo realias galimybes.Verslo sėkmė siejasi ir dažnai priklauso nuo konkurencijos veiksnių t.y. darbo jėgos kvalifikacijos, mokslo ir žinių...

Kaimo turizmo sodybos verslo planas

Vadyba Verslo planas 2008 m. astux1996
Kaimo turizmas vis labiau populiarėjanti verslo šaka Lietuvoje. Kiekvienais metais kaimo turizmo verslu ima verstis vis daugiau žmonių, nes daugėja vartotojų, kurie mieliau...

Netradiciniai verslai kaime

Vadyba Referatas 2015 m. rramuneaa
Darbo tikslas – susipažinti su Lietuvoje esančiais netradiciniais verslais kaime. Darbo uždaviniai: • Susipažinti su netradicine žemdirbyste – vejų bei šilauogių auginimu; •...