Socialinio pedagogo veikla teikiant pagalbą socialinės rizikos vaikams ugdymo įstaigose

20 psl. / 4183 žod.

Ištrauka

„Šiandienos socialiniam darbuotojui būtina kompleksiškai mąstyti“, – teigia Rimkus (2015). Šiuo atveju svarbus nuolatinis savo patirties ir žinių perkratymas, jų kritiškas įvertinimas, tai padeda turimas žinias ir patirtį pritaikyti besikeičiančioje realybėje. Socialinis darbas tampa kažkuo daugiau nei vien „veiksmu“. Jis tampa refleksyvia, kritiniu mąstymu pagrįsta veikla, aprėpiančia praktinius įgūdžius, žinias, vertybes, mintis, jausmus ir veiksmus. Socialinis darbas – tai tarsi kūrybiškas pasirinkimo iš daugelio variantų veiksmas.

      Šiаndien, аnalizuojant sociаlinių pedаgogų dаrbo prаktiką gаlima teigti, kad mūsų mokyklose vis didėjа sociаlinės rizikos grupės vаikų skaičius. Būtent todėl lаbai svarbu tinkаmai organizuoti darbą su tokiаis vaikais ir pаdėti jų tėvams, išrinkti tinkаmiausius dаrbo metodus ir ieškoti tokių, kurių pagаlba vaikai įsitrauks į pozityviąją veiklą.

Tema: socialinio pedagogo veikla teikiant pagalbą socialinės rizikos vaikams ugdymo įstaigose.

Darbo objektas: socialinio pedagogo darbas ugdymo įstaigose.

Darbo tikslas: įvertinti socialinio pedagogo darbo svarbą su socialinės rizikos vaikais. Uždaviniai: 

1) Išanalizuoti socialinio pedagogo darbo ugdymo įstaigose specifiką, dirbant su socialinės rizikos vaikais. 2) Identifikuoti su kokiais mokiniais, kokių problemų turinčiais vaikais, ugdymo įstaigose dirba socialiniai pedagogai.

Darbo metodai: mokslinės ir publicistinės literatūros apžvalga, analizė, savo įžvalgų išdėstymas.


Turinys

  • ĮVADAS5
  • I. SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS UGDYMO ĮSTAIGOSE ASPEKTAI6
  • 1.1. Socialinio pedagogo veikla ir jos reikšmė6
  • 1.2. Socialinio pedagogo funkcijos ir taikomi darbo metodai7
  • II. SOCIALINIO PEDAGOGO DARBO SU SOCIALINĖS RIZIKOS MOKINIAIS YPATUMAI12
  • 2.1. Socialinės rizikos šeimos samprata12
  • 2.2. Darbo su socialinės rizikos mokiniais specifika13
  • IŠVADOS18
  • LITERATŪRA19

Reziumė

Autorius
dzastyna
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Pedagogika
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 16, 2020
Publikuotas
2020 m.
Apimtis
20 psl.

Susiję darbai