Įmonės vadovų lyderystė ir vadybinių kompetencijų raiška šiuolaikinio verslo procesų valdyme

26 psl. / 5467 žod.

Ištrauka

                      Temos aktualumas. Paslaugų sferoje dirbančios įmonės kasdien susiduria su iššūkiais, neapibrėžtumu, klaidomis ir netikslumais – visi šie dažniausiai nuo pačios įmonės nepriklausantys veiksniai sąlygoja veiklos efektyvumo mažėjimą. Kad išvengtų klaidų, kurios mažina veiklos efektyvumą, kiekvienai įmonei būtų privalu susikurti ir diegti efektyviausią valdymo strategiją, kuri apimtų projektų tikslus, įmonės veiklą, finansinių ir laiko išteklių bei rezultatų kokybės vadybą, ne išimtis ir viešbučiuose. Viešbučių procese svarbiausiu veiklos sėkmės garantu yra laikomas padalinių vadovų darbas ir jų sugebėjimas valdyti viešbutį, suformuoti tinkamą viešbučio komandą, kuri būtų motyvuota siekti užsibrėžtų tikslų.

                      Darbo problema. Nuolat besikeičianti aplinka kelia vis naujus iššūkius viešbučių versle, prie kurių šiuolaikinis viešbutis privalo prisitaikyti žaibišku greičiu, siekdamas išlikti aršioje konkurencingas. Todėl viešbučių versle kyla poreikis kompetentingiems, lyderio savybėmis pasižymintiems vadovams, kurie sėkmingai įgyvendintų ir pasiektų viešbučio iškeltus tikslus. Todėl kyla problema ar viešbučio „Kempinski“ vadovai yra pakankamai kompetentingi?

                      Darbo objektas. Viešbučio „Kempinski“ vadovų kompetencijos.

                      Darbo tikslas. Atlikti viešbučio ”Kempinski” vadovų lyderystės ir vadybinių kompetencijų raiškos tyrimą  šiuolaikinio verslo procesų valdyme.

                      Darbo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti lyderystės kompetencijos sampratą teoriniu aspektu.
 2. Išanalizuoti vadybinės kompetencijos sampratą teoriniu aspektu.
 3. Pristatyti viešbučio „Kempinski“ veiklą ir jos vadovus.
 4. Pateikti vadovų lyderystės ir vadybinės kompetencijos tyrimo viešbutyje „Kempinski“ rezultatus.

Darbo metodai. Rengiant​ baigiamojo darbo teorinę dalį, buvo naudotas mokslinės literatūros analizės, palyginimo bei apibendrinimo metodai. Praktinėje darbo dalyje atliktas empirinis kokybinis tyrimas, kurio rezultatų analizei naudotas palyginimo bei loginės analizės metodai. Tyrimo duomenys pateikti diagramose bei lentelėse, taikant statistinės analizėse metodą bei rezultatus išreiškiant procentine išraiška.

Darbo struktūra. Darbas sudarytas iš dviejų pagrindinių struktūrinių darbo dalių, pagrindžiančių darbo temą. Pirmojoje, teorinėje darbo dalyje analizuojama įmonių vadovų lyderystės bei vadybinių kompetencijų samprata bei raida. Tiriamojoje darbo dalyje pateikiama analizuojamo viešbučio veikla, jame dirbantys vadovai, bei tyrimo rezultatų analizė.


Turinys

 • ĮVADAS4
 • 1. TEORINĖ LYDERYSTĖS IR VADYBINĖS KOMPETENCIJOS ANALIZĖ5
 • 1.1. Lyderystės kompetencijos samprata5
 • 1.2. Vadovo vadybinės kompetencijos samprata7
 • 1.3. Vadovo funkcijos organizacijos veikloje11
 • 2. VIEŠBUČIO „KEMPINSKI“ VADOVŲ LYDERYSTĖS IR VADYBINĖS KOMPETENCIJOS VERTINIMAS13
 • 2.1. Tyrimo metodika13
 • 2.2. Viešbučio „Kempinski“ veiklos pristatymas14
 • 2.3. Viešbučio „Kempinski“ vadovų lyderystės ir vadybinės kompetencijos vertinimas16
 • 2.4. Pasiūlymai vadovų lyderystės ir vadybinės kompetencijos tobulinimui21
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS23
 • LITERATŪRA24
 • PRIEDAI26

Reziumė

Autorius
simonadauk
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€7.56
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 31, 2020
Publikuotas
2020 m.
Apimtis
26 psl.

Susiję darbai

AB “Ragutis” verslo procesų analizė

Vadyba Referatas smilinggirl88
Lietuvos alaus darykla „Ragutis“ gyvuoja nuo XIX a. vidurio, kai 1853 m. Kaune pirklys I.B.Volfas pastatė garinį alaus bei salyklo fabriką ir pradėjo...

Verslo procesų valdymas organizacijoje

Vadyba Kursinis darbas jurgute
Šiomis didelės pokyčių spartos dienomis organizacijos valdymui klasikinės vadybos jau neužtenka. Siekiant įgyvendinti organizacijoje užsibrėžtus tikslus, atsiranda poreikis tobulinti jos valdymą, kyla būtinybė...