Tepalo siurblio cilindro vienetinio technologijos proceso projektavimas

21 psl. / 2972 žod.

Ištrauka

Mašinų gamybos technologija- mokslas, nustatantis tam tikrus ruošinių apdirbimo ir mašinų bei mechanizmų detalių surinkimo technologinių procesų našumo ir ekonomiškumo kėlimo dėsningumą. Tam, kad mašinų gamybos pramonės įmonių produkcija būtų konkurentabili, turėtų paklausą ir plačią realizavimo rinką, būtina į ją pastoviai diegti naujausius mokslo ir technikos pasiekimus, kelti darbo kultūrą, didinti darbuotojų profesinį išprusimą ir jų darbo drausmę, sparčiai diegti jų gaminamos produkcijos gamyboje kompiuterinio valdymo ir skaičiavimo technikos bei įvairias elektronines gamybos procesų automatizavimo priemones.

Dabartiniu metu pasaulinėje mašinų gamybos ir kitų pramonės šakų praktikoje gamyba pagrindinai vykdoma lanksčios automatizuotos gamybos sąlygomis, tai leidžia gaminti gana didelės nomenklatūros gaminius, greitai pertvarkyti gamybą, pasikeitus gaminio modeliui. Be to daugelyje firmų vyrauja integruota lanksti gamyba, apjungianti visus gamybos proceso komponentus į vieną automatizuotą kompleksą, pradedant projektavimo darbais bei gamybos technologiniu paruošimu ir baigiant gatavais gaminiais ir jų realizavimu

Didelis dėmesys šiuolaikiniame ekonomikos vystimosi laikotarpyje turi būti skiriamas naujų konstrukcinių medžiagų kūrimui, jų naudojimui, jų apdorojamo progresyvių būdų kūrimui, naujų technologijų diegimui bei gaminių konstrukcijos tobulinimui.

Darbo tikslas: suprojektuoti tepalo siurblio cilindro vienetinio technologijos procesą ir pademostruoti įgytas žinias studiju metu.

Darbo uždaviniai:

Išanalizuoti detalės konstrukciją;

Nustatyti detalės masę;

Išanalizuoti detalės technologiškumą;

Nustatyti gamybos apimtį ir tipą, bei juos aprašyti;

Parinkti ruošinį ir jo gamybos būdą;

Sudaryti detalės apdirbimo technologijos maršruto schemą;

Aprašyti parinktų įrenginių technines charakteristikas;

Nustatyti užlaidas ir operacinius matmenis paviršiams analiziniu metodu;

Paskaičiuoti ruošinio masės, medžiagos sunaudojimo normos ir medžiagos sunaudojimo koeficientus;

Paskaičiuoti pjovimo rėžimus ir laiko normas vienai technologijos pakopai. Taipat nustatyti jas operacijoms;

Sudaryti mechaninio apdirbimo technologijos maršrutine kortelę

Parengti išvadas;

Sudaryti literatūros šaltinių sąrašą


Turinys

 • 1.ĮVADAS
 • ANALITINĖ DALIS.
 •     2.1. DETALĖS TECHNOLOGIŠKUMO ANALIZĖ
 •     2.2. DETALĖS MASĖS NUSTATYMAS
 •     2.3. DETALĖS TECHNOLOGIŠKUMO ANALIZĖ
 •     2.4. GAMYBOS APIMTIES IR TIPO NUSTATYMAS
 • 3.TECHNOLOGINĖ DALIS
 •     3.1. RUOŠINIO IR JO GAMYBOS BŪDO PARINKIMAS
 •     3.2. DETALĖS APDIRBIMO TECHNOLOGIJOS MARŠRUTO SCHEMOS SUDARYMAS
 •     3.3. PARINKTŲ ĮRENGINIŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
 •     3.4.UŽLAIDŲ IR OPERACINIŲ MATMENŲ NUSTATYMAS VIENAM PAVIRŠIUI ANALIZINIU METODU IR PARINKIMAS KITIEMS PAVIRŠIAMS
 •     3.5. RUOŠINIO MASĖS, MEDŽIAGOS SUNAUDOJIMO NORMOS IR MEDŽIAGOS SUNAUDOJIMO KOEFICIENTO SKAIČIAVIMAS
 •      3.6.PJOVIMO RĖŽIMŲ IR LAIKO NORMŲ SKAIČIAVIMAS VIENAI TECHNOLOGIJOS PAKOPAI
 •      3.7.PJOVIMO RĖŽIMŲ IR LAIKO NORMŲ NUSTATYMAS OPERACIJOMS
 •      3.8.MECHANINIO APDIRBIMO TECHNOLOGIJOS MARŠRUTINĖS KORTELĖS SUDARYMAS
 • 4.IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
 • 5.IFORMACIJOS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS  

Literatūros sąrašas


 1. Fischer, U. Mechanikos inžinieriaus žinynas. 1-oji laida, 2014

 2. Jurevičius, M. Mašinų ir prietaisų gamybos technologija. Vilnius: technika, 2006. ISBN9955-28-073

 3. Rudzianskas, J. Žinynas mechanikams. Kaunas : Orda, 1994

 4. Rimkus, J. Mašinų gamybos technologija : kursinis projektavimas. Šiauliai, 2003

 5. Bražiūnas, A.J. Mašinų gamybos technologijos pagrindai : vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams. Kaunas : Technologija, 2004.

 6. Senulienė, R. Techninis normavimas. Konspektas. Vilnius: VTDK, 2016.

 7. Senulienė, R. Matuliauskas, R. Darbo normavimas:paskaitų konspektas Vilnius: VTDK, 2011.

 8. Prieiga per internetą: http://toolguide.sandvik.coromant.com/


Reziumė

Autorius
mindusha
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Mechanika
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 3, 2020
Publikuotas
2017 m.
Apimtis
21 psl.

Susiję darbai

Trauklių įtaiso projektavimas

Mechanika Referatas moo bot
Vairo sistemos trauklių ir svirčių paskirtis yra perduoti judesį iš vairo reduktoriaus vairuojamiesiems ratams. Jos pakreipia ratus norima kryptimi. Skersinės traukės dažniausiai...