Prekės ženklo "Gintaro Sino" integruotos marketingo komunikacijos planas

39 psl. / 8959 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Įmonėms veikiant rinkos ekonomikos ir globalizacijos sąlygomis, reikia įvertinti prekės ženklo žinomumo ir įvaizdžio aspektus, kurie dažnai yra sunkiai išmatuojami, bet turi didelį poveikį tiek vartotojų, tiek įmonių elgsenai. Siekiant, kad vartotojas pasirinktų būtent įmonės siūlomą prekę iš daugelio siūlomų rinkoje, įmonėms būtina išskirti prekę iš konkurentų. Todėl kiekvienas prekės ženklas yra priverstas kuo geriau save pateikti vartotojams.

Darbo problema, atlikus analizes, buvo surasta probleminė prekės ženklo „Gintaro Sino“ vieta – mažas žinomumas.

Darbo tikslas, nustatyti vartotojų segmentą, atlikti komunikacijos analizę, atlikti ir išanalizuoti pasirinktą tyrimą, sukurti prekės ženklo žinomumo didinimo strategiją

Darbo uždaviniai: Išanalizuoti esamą prekės ženklo situaciją rinkoje; atlikti prekės ženklo vartotojų nuomonių tyrimą, parengti prekės ženklo IMK planą.

Darbo objektas, darbe analizuojamas lietuviško vyno „Gintaro Sino“ prekės ženklas.

Darbo metodai, mokslinė literatūra; silpnybių, stiprybių analizė; anketinė apklausa.

Darbo struktūra, pirmoje dalyje analizuojamas vartotojų segmentas, esama komunikacija ir pozicija rinkoje, bei surandamos PŽ stiprybės ir silpnybės. Antroje darbo dalyje išanalizuojamas tyrimo metodas (anketinė apklausa) bei pateikiama tyrimo rezultatų analizė. Trečioje dalyje pateikiami komunikaciniai tikslai, identifikuojama tikslinė grupė, pateikiama kūrybinė strategija, aptariamas skiriamas biudžetas bei pateikiamas integruotų marketingo komunikacijų kompleksas.


Turinys

 • TURINYS
 • LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS.3
 • ĮVADAS.4
 • PREKĖS ŽENKLO SITUACIJOS RINKOJE ANALIZĖ5
 • 1.1      Vartotojų segmento nustatymas.5
 • 1.2      Komunikacijos analizė.7
 • 1.3      PŽ pozicijos rinkoje ir silpnybių, stiprybių nustatymas.8
 • Prekės ženklo vartotojų nuomonių tyrimas.13
 • 2.1      Tyrimo tikslai ir uždaviniai13
 • 2.2      Tyrimo metodo parinkimo pagrindimas.13
 • 2.3      Atrankos ir imties dydžio nustatymas.13
 • 2.4      Tyrimo rezultatų analizė.15
 • IMK plano parengimas.24
 • 3.1      Tikslinės grupės identifikavimas.24
 • 3.2      Komunikaciniai tikslai25
 • 3.3      Kūrybinė strategija ir biudžetas.28
 • 3.4      IMK kompleksas ir IMK kampanija.30
 • IŠVADOS.33
 • LITERATŪTA IR KITI INFORMACIJOS ŠALTINIAI.34
 • PRIEDAI.35
 •  

Reziumė

Autorius
Didi
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€9.24
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 6, 2021
Publikuotas
2019 m.
Apimtis
39 psl.

Susiję darbai

Naujų gaminių kūrimo marketingo planas

Rinkodara Kursinis darbas 2004 m. audriusm
Kurdama naujus gaminius firma įgyja galimybę rasti naujų rinkos nišų. Naujas gaminys gali užpildyti tuščia rinkos dalį ir sėkmingai joje dominuoti, kol konkurentai...

Prekės ženklų registravimas Lietuvoje

Rinkodara Referatas rasaaaaa
Jau nuo senų laikų, kuomet buvo pradėta vystyti prekyba kiekvieno tam tikros prekės gamintojo siekis buvoišskirti savo gaminamus produktus iš kitų prekyboje esančių...

Marketingo strategija ir planavimas

Rinkodara Referatas 2016 m. eklektika
Sparčiai besikeičiančioje ir dinamiškoje XXI amžiaus aplinkoje sąvokos marketingas ir marketingo strategija yra plačiai paplitusios. Greitai kintančioje aplinkoje, susiduriant su nuožmia konkurencija įmonės,...

Rinkodaros planas "Adidas" prekės ženklui

Rinkodara Referatas 2019 m. kristinakis
Kas dieną prekybai vystantis vis sparčiau ir verslininkams siūlant vis įvairesnes prekes labai svarbiu uždaviniu įmonėms tampa išlaikyti savo originalumą ir populiarumą. Tam...