Prekės ženklo "X" integruotos marketingo komunikacijos planas

36 psl. / 8348 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Pasauliui tampant vis labiau globaliam, prekių asortimentas prekybos vietose yra labai didelis, tad kiekviena prekė turi vartotojams parodyti savo išskirtinumą, patraukti jo dėmesį, kitu atveju produktas tiesiog gali paskęsti visumoje, būti nežinomas ir neperkamas. Kiekvienas prekinis ženklas turi kurti strategijas kaip savo produkciją ir patį save pateikti vartotojui, kad jis jį įsigytų.

Darbo problema, atlikus analizę, buvo nustatyta pagrindinė darbo problema – mažas prekinio ženklo „Genys Brewing“ populiarumas.

Darbo tikslas, nustatyti vartotojų segmentą, atlikti vartotojų nuomonės tyrimą, išanalizuoti rezultatus, sukurti integruotos marketingo komunikacijos planą.

Darbo uždaviniai: Išanalizuoti esamą prekės ženklo situaciją rinkoje; atlikti vartotojų tyrimą – anketą, ją išanalizuoti ir parengti IMK strategiją.

Darbo objektas, šiame darbe analizuojamas prekinis ženklas „Genys Brewing“.

Darbo metodai, tikslinės rinkos analizė, pozicijos analizė, komunikacijos analizė, mokslinės literatūros analizė, internetinės anketinės apklausos analizė.

Darbo struktūra, pirmoje projekto dalyje analizuojama esama prekinio ženklo situacija – rinkos segmentas, pozicija, konkurentai, stipriosios ir silpnosios įmonės vietos. Antroje dalyje pateikiama pagrindinė vartotojų nuomonės analizė ir rezultatai, trečioje projekto dalyje pateikiamas IMK planas, nustatytos problemos sprendimo būdui.


Turinys

 • TURINYS
 • LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS.3
 • ĮVADAS.4
 • 1     PREKĖS ŽENKLO SITUACIJOS RINKOJE ANALIZĖ5
 • 1.1      Vartotojų segmentas.5
 • 1.2      Prekės ženklo komunikacijos analizė.6
 • 1.3      Prekės ženklo pozicija rinkoje.8
 • 1.4      PŽ stiprybės ir silpnybės.11
 • 2     PREKĖS ŽENKLO VARTOTOJŲ NUOMONĖS TYRIMAS.13
 • 2.1      Tyrimo tikslas, metodas ir pasirinkimo pagrindimas.13
 • 2.2      Atrankos ir imties dydžio nustatymas.14
 • 2.3      Tyrimo rezultatų analizė.14
 • 3     IMK PLANO PARENGIMAS.22
 • 3.1      Tikslinės grupės identifikavimas.22
 • 3.2      Komunikaciniai tikslai23
 • 3.3      Kūrybinė strategija.25
 • 3.4      Biudžetas.26
 • 3.5      IMK kompleksas ir kampanija.27
 • IŠVADOS.30
 • Literatūros ir kiti šaltiniai31
 • PRIEDAI.32
 •  

Literatūros sąrašas


 1. Bakanauskas A. Integruotosios marketingo komunikacijos. Mokomoji knyga. VDU. Kaunas, 2012.

 2. Bakanauskas A. Marketingo komunikacijos. Mokomoji knyga. VDU. Kaunas, 2012.

 3. Kotler, P., Keller, L. K. Marketingo valdymo pagrindai. Klaipėda, 2007.

 4. Ries A., Trout. J. Pozicionavimas. Kova dėl pirkėjo. Kaunas, 2005. 1. Narkotikų, tabako, alkoholio kontrolės departamentas“. Prieiga per internetą: https://ntakd.lrv.lt/lt/statistika-ir-tyrimai (žiūrėta: 2019.10.05);

 2. Įvaizdžio kūrimas. Prieiga per internetą: http://remarketingas.lt (žiūrėta 2019.10.16)

 3. Reklaminių stendų kainos. Prieiga per internetą: http://www.oohpro.lt/ (žiūrėta 2019.10.20)


Reziumė

Autorius
Didi
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€9.00
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 6, 2021
Publikuotas
2019 m.
Apimtis
36 psl.

Susiję darbai

Naujų gaminių kūrimo marketingo planas

Rinkodara Kursinis darbas 2004 m. audriusm
Kurdama naujus gaminius firma įgyja galimybę rasti naujų rinkos nišų. Naujas gaminys gali užpildyti tuščia rinkos dalį ir sėkmingai joje dominuoti, kol konkurentai...

Prekės ženklų registravimas Lietuvoje

Rinkodara Referatas rasaaaaa
Jau nuo senų laikų, kuomet buvo pradėta vystyti prekyba kiekvieno tam tikros prekės gamintojo siekis buvoišskirti savo gaminamus produktus iš kitų prekyboje esančių...

Marketingo strategija ir planavimas

Rinkodara Referatas 2016 m. eklektika
Sparčiai besikeičiančioje ir dinamiškoje XXI amžiaus aplinkoje sąvokos marketingas ir marketingo strategija yra plačiai paplitusios. Greitai kintančioje aplinkoje, susiduriant su nuožmia konkurencija įmonės,...

Rinkodaros planas "Adidas" prekės ženklui

Rinkodara Referatas 2019 m. kristinakis
Kas dieną prekybai vystantis vis sparčiau ir verslininkams siūlant vis įvairesnes prekes labai svarbiu uždaviniu įmonėms tampa išlaikyti savo originalumą ir populiarumą. Tam...