UAB "Ermitažas" marketingo strategijos analizė

21 psl. / 4063 žod.

Ištrauka

Marketingo strategija laikoma viena iš funkcinių įmonės strategijų, kurių visuma sudaro bendrąją verslo strategiją. Tačiau marketingo strategijos reikšmė bendrajai verslo strategijai yra labai didelė, kadangi marketingas kontroliuoja pagrindines įmonės santykių su išorine aplinka palaikymo funkcijas – prekės pristatymo rinkai ir pardavimo. Iš kitos pusės, įmonės strategija turi būti tikslinga, t. y. orientuota į tam tikrus apibrėžtus įmonės tikslus. Porter (1998) akcentuoja konkuravimo tikslą. Jo nuomone, marketingo strategija turi būti konkurencinė. Svarbiausias jos tikslas – atlikti puolamuosius arba gynybinius veiksmus, kuriant tvirtą poziciją rinkoje, taip pat užtikrinti įmonės investicijų pelningą grįžtamumą. Porter (1998) nuomone, strategija – tai atsakymas į du pagrindinius klausimus:

 • koks yra ilgalaikis konkurencinis įmonės pranašumas;
 • kaip sukurti ilgalaikį konkurencinį pranašumą.

Atsakant į šiuos klausimus, galima teigti, kad ilgalaikis konkurencinis pranašumas bus tik tada, kai jis naudingas vartotojui, unikalus, pelningas įmonei ir sunkiai nukopijuojamas. Todėl įmonė turi nuolat kurti vis naujus konkurencinius pranašumus, tuo pačiu naikindama konkurentų pranašumus. Kita vertus, tai ir yra marketingo strategijos tikslas. Be to, marketingas gali būti suvokiamas kaip aukščiausia strateginio valdymo funkcija (Porter, 1980). Taigi marketingo strategija sudaro esminį strateginio įmonės valdymo aspektą, be kurio pats įmonės valdymas negali būti pakankamai efektyvus.

Kotler (1997) marketingo strategijos kūrimą laiko vienu iš marketingo valdymo elementų. Tam, kad būtų parengta marketingo strategija, atitinkanti įmonės tikslus, reikia išsamios situacijos analizės (išorinės ir vidinės aplinkos bei SSGG analizė), segmentavimo, tikslinių rinkų nustatymo ir pozicionavimo, konkurencinio pranašumo įgijimo ir konkuravimo strategijos parinkimo, marketingo strategijos pagal komplekso elementus parengimo bei marketingo strategijos įgyvendinimo ir kontrolės.

Winer (2007) marketingo strategijos rengimo etapai pateikti 1 pav. Jis teigia, kad pirmiausiai turi būti suformuluoti marketingo tikslai. Marketingo tikslams įgyvendinti pirmiausiai atliekamas rinkos segmentavimas ir nustatoma tikslinė rinka. Vienai ar kelioms pasirinktoms tikslinėms rinkoms numatomos konkurencinio pranašumo įgijimo priemonės. Pats svarbiausias marketingo strategijos komponentas – vertės vartotojui pasiūlymas. Siekiant įgyvendinti marketingo strategijas, parengiamas marketingo kompleksas. Be to, būtina pažymėti, kad sėkmingas strategijos įgyvendinimas priklauso nuo įmonės santykių su vartotojais.

1 pav. Marketingo strategijos rengimo etapai

Strategijos planavimo, pasirinkimo ir įgyvendinimo procesų variantų įvairovė gali būti papildomai pritaikyta organizacijos veiklos valdymo procesui kaip bendrinė valdymo visuma, nurodanti tų procesų vietą organizacijos įėjimo resursų keitimo į išėjimo rezultatus proceso schemoje su grįžtamuoju ryšiu. Jis įgalina atlikti patikslinimus, procedūrų papildymus, suteikia galimybę išbandyti įvairius sprendimų variantus.

Šio darbo tikslas yra parengti marketingo strategijas UAB ERMITAŽAS, remiantis duomenimis, surinktais atliekant pagrindinius reikiamus tyrimus, tokius kaip: mikroaplinkos tyrimas, makroaplinkos tyrimas, PEST analizė, SSGG analizė ir t.t.


Turinys

 • ĮVADAS4
 • TRUMPA ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA. ĮMONĖS MISIJA, VIZIJA IR TIKSLAI6
 • UAB ERMITAŽAS PERSPEKTYVŲ TYRIMAS7
 • 3.1. Tarptautinė aplinka7
 • 3.2. Konkurencinė aplinka7
 • 3.3. Makroaplinkos PEST analizė8
 • 3.3.1.Ekonominė aplinka8
 • 3.3.2. Politinė-teisinė aplinka8
 • 3.3.3. Socialinė-kultūrinė aplinka10
 • 3.3.4. Mokslinė-technologinė aplinka10
 • 3.3.5. Gamtinė aplinka10
 • 3.4. Mikroaplinkos analizė11
 • 3.4.1. Pirkėjai ir rinkos11
 • 3.4.2. Partneriai11
 • 3.4.3. Konkurentai12
 • 3.4.4. Turimi ištekliai12
 • 3.5. UAB ERMITAŽAS marketingo komplekso analizė13
 • 3.5.1. Prekių/paslaugų analizė13
 • 3.5.2. Kainų analizė13
 • 3.5.3. Paskirstymo analizė14
 • 3.5.4. Rėminio analizė14
 • 3.6. UAB ERMITAŽAS SSGG (SWOT) analizė15
 • 3.7. UAB ERMITAŽAS plėtros strateginiai tikslai16
 • MARKETINGO STRATEGIJA16
 • 4.1. Konkuravimo būdo strategijos16
 • 4.2. Marketingo strategija pagal tikslinę rinką17
 • 4.3. Marketingo strategiją pagal pozicionavimą17
 • 4.4. Marketingo strategija pagal marketingo komplekso elementus18
 • 4.4.1. Prekės/paslaugų strategijos vidaus ir globalinėse rinkose18
 • 4.4.2. Kainų strategijos vidaus ir globalinėse rinkose18
 • 4.4.3. Paskirstymo strategijos vidaus ir globalinėse rinkose19
 • 4.4.4. Rėmimo strategijos vidaus ir globalinėse rinkose19
 • MARKETINGO STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS IR KONTROLĖ19
 • IŠVADOS21
 • NAUDOTA LITERATŪRA22

Literatūros sąrašas


 1. Pranulis V., Pajuodis A., Urbonavičius S., Virvilaitė R. Marketingas. – Vilnius, 2000.

 2. Merkevičius J. Strateginis marketingas. – Vilnius.

 3. Kotler P. Marketingo pagrindai.

 4. http://distance.ktu.lt/kursai/verslumas/rinkos_aplinkos_tyrimai_II/116680.html

 5. http://www.verslas.in/ssgg-swot-analize/

 6. http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2009~D_20090827_103942-79610/DS.005.0.01.ETD


Reziumė

Autorius
guuru
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 10, 2021
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
21 psl.

Susiję darbai

Marketingo strategija AB “Kauno dujotiekio statyba”

Rinkodara Diplominis darbas donatak
Marketingo strategija yra funkcinė strategija, susijusi su kainų nustatymų, organizacijos produktų rėmimu ir paskirstymų, tai įmonės galimybių išsiaiškinimas, tikslų ir uždavinių nustatymas, bei...

UAB “Maxima” marketingo analizė

Rinkodara Kursinis darbas 2013 m. justxxx1
Marketingas, neatsiejama kiekvienos įmonės sudedamoji dalis, kurią žmonės vis labiau vysto, stengiasi ją tobulinti vardan vartotojų, kad jie susidomėtų siūlomomis paslaugomis ar prekėmis,...

Žurnalo ŽMONĖS analizė marketinginiu aspektu

Rinkodara Referatas 2010 m. gute332
„Žmonės“ yra perkamiausias žurnalas Lietuvoje, todėl jo leidžiamų tiražų skaičius- pats didžiausias. Pradžioj buvęs paprastu skaitalu, ilgaainiui tapo visų mėgstamu leidiniu, kuriame galima...

“Corny big” marketingo analizė

Rinkodara Referatas 2012 m. skye101
Mūsų grupės darbo tikslas buvo savo nuožiūra pasirinkti prekę ir ją ištirti. Taigi, pasirinkome Vokietijos kompanijos „Schwartauer Werke” gaminamą javų batonėlį „Corny big“....

Marketingo strategijų ypatumai

Rinkodara Referatas 2011 m. daiva_pirmūnė
Formuojantis rinkos ekonomikai Lietuvoje, labai svarbu plėtoti verslą ir ieškoti rinkos jo gaminiams ir paslaugoms. Vartotojų poreikiai tampa organizacijų veiklos orientyru sėkmingai įgyvendinant...