Socialiniai mokslai / Politologija

Politinių partijų svarba LR viešojo administravimo sistemų kontekste

1 atsiliepimas
Autorius:
Visuomenės dalyvavimas viešajame administravime Lietuvoje įgyvendinamas įvairiais būdais: pavienių asmenų ir interesų grupių veikla, rengiant viešus svarstymus, pranešimus ir komentarus, organizuojant demonstracijas, vykdant rinkimines kampanijas bei lobizmą, dalyvaujant nevyriausybinių organizacijų, profsąjungų, politinių partijų bei kitų visuomeninių junginių veikloje. Piliečiai veikdami kartu gali daryti didesnę įtaką valdžiai ir jos priimamiems sprendimams, todėl šiuolaikinėse valstybėse pagrindiniai organizuoto poveikio dariniai yra interesų grupės, nevyriausybinės organizacijos ir politinės partijos. Pagal LR Viešojo Administravimo įstatymą valstybės valdymo administravimo sistemą sudaro tokie administravimo subjektai: valstybinio administravimo (centriniai, teritoriniai), savivaldybių administravimo ir kiti administravimo subjektai. Prie kitų administravimo subjektų priskiriamos ir politinės partijos, kurių veiklą nagrinėsiu šiame darbe.
Itin svarbus tarpininko vaidmuo tarp pilietinės visuomenės ir valstybės institucijų tenka politinėms partijoms, kurios tarpusavyje skiriasi veiklos tikslais ir metodais, įtakos valdžiai šaltiniais ir kitomis ypatybėmis. Partija - vienas iš pagrindinių šiuolaikinės visuomenės institutų, be kurių būtų neįmanomas atstovaujamosios demokratijos funkcionavimas. Politinės partijos, kurių pagrindu susiformuoja partinės sistemos, praktiškai yra vieni svarbiausių institutų, inspiruojančių atstovaujamosios demokratijos funkcionavimą. Šie, skirtingas interesų grupes vienijantys ir atstovaujantys institutai, piliečiams suteikia galimybę ne tik tiesiogiai dalyvauti politikoje, bet ir turėti savo atstovus renkamuose valdžios organuose. Politinės partijos identifikuoja skirtingų ideologinių pažiūrų piliečius ir atstovaudamos juos kaip institucijos išreiškia piliečių nuomonę. Nors apie partijas buvo kalbama dar Antikoje, tačiau JAV ir Europoje apie jas dar ilgą laiką vyravo neigiamos nuostatos. Pasaulyje politinės partijos paplito tik XX a., o iki XIX a. vidurio politinės partijos Anglijoje dar nedalyvavo parlamentiniuose rinkimuose. Tuo metu buvo manoma, kad siekdamos valdžios partijos skaldo visuomenę.
Politinės partijos kūrėsi įvairiais pagrindais: religiniu, klasiniu, regioniniu, etniniu ir kt. Šiuolaikinėse valstybėse buvo pradedama suvokti partijų kaip žmonių interesams atstovaujančiųjų institucijų svarba. Jų vaidmuo dar labiau išaugo industrinėse visuomenėse.
Darbo objektas: politinių partijų svarba Lietuvos Respublikos viešojo administravimo sistemų kontekste.
Darbo tikslas: išanalizuoti politinių partijų svarbą Lietuvos Respublikos viešojo administravimo sistemų kontekste.
Darbo uždaviniai:
1. Atskleisti politinių partijų sampratą.
2. Aptarti politinių partijų raidą Lietuvoje.
3. Apžvelgti politinių partijų struktūrą ir funkcijas.
4. Išsiaiškinti politinių partijų veiklą ir svarbą LR viešojo administravimo sistemų kontekste.
Darbo metodas: mokslinės literatūros ir norminių aktų analizė.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4148 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. POLITINIŲ PARTIJŲ SAMPRATA5
 • 2. POLITINIŲ PARTIJŲ RAIDA LIETUVOJE6
 • 3. POLITINIŲ PARTIJŲ STEIGIMAS, STRUKTŪRA IR FUNKCIJOS9
 • 3. 1. Politinių partijų steigimas9
 • 3. 2. Politinių partijų struktūra ir funkcijos11
 • 4. POLITINIŲ PARTIJŲ SVARBA LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SISTEMŲ KONTEKSTE12
 • 4. 1. Politinių partijų veikla valstybės valdyme12
 • 4. 2. Politinių partijų svarba Lietuvos Respublikos viešojo administravimo sistemų kontekste13
 • IŠVADOS16
 • NAUDOTA LITERATŪRA17

Skaitytojų atsiliepimai

tik darbą įsigijusių klientų įvertinimai
Darbas ganėtinai geras. Neturiu didelių priekaištų, tačiau galėjo būti plačiau akcentuojama politinių partijų svarba VA kontekste.
, 2012-12-19

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Viešojo administravimo sistema
Referatas Viešojo administravimo sistema

ĮVADAS Viešuoju administravimu, kaip valdymo rūšimi, susidomėta XIX a. pabaigoje. XX a. pradžioje viešasis administravimas pradėjo [...]

Lietuvos politinės partijos ir partinė sistema
Kursinis darbas Lietuvos politinės partijos ir partinė sistema

Atkūrus nepriklausomybės aktą, prasidėjo nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo procesas, nulėmęs labai dinamišką partinės sistemos formavimąsi [...]

Lietuvos viešojo administravimo sistema
Referatas Lietuvos viešojo administravimo sistema

Konstitucija - pagrindinis valstybės įstatymas, kuriame nustatoma valstybės santvarka, jos valdžios institucijos bei jų tarpusavio [...]

Viešojo administravimo sistema Latvijoje
Referatas Viešojo administravimo sistema Latvijoje

Visose valstybėse vykdomos viešojo valdymo reformos, kuriomis valdžia siekia pagerinti padėtį tam tikrose valstybės srityse.

Viešojo administravimo sistema Nyderlandų kalaralystė
Referatas Viešojo administravimo sistema Nyderlandų kalaralystė

Temos aktualumas:Šiandiena neisivaizduojame nei vienos valstybės, kuri neturi savo sukurtos sistemos,kuria remiantis vyksta visas valstybės [...]

Kanada (Politinis medijų ir komunikacijos sistemų vystymosi kontekstas)
Referatas Kanada (Politinis medijų ir komunikacijos sistemų vystymosi kontekstas)

Kanada - antra didžiausia pasaulio valstybė pagal plotą, užimanti didelę Šiaurės Amerikos dalį tarp Atlanto [...]

Viešojo administravimo sistema Lenkijoje
Referatas Viešojo administravimo sistema Lenkijoje

Viešojo administravimo sistema tai kiekvienos teisinės valstybės dalis. Skirtingose šalyse taikomi skirtingi viešojo administravimo modeliai.

Politika ir viešasis administravimas
Prezentacija Politika ir viešasis administravimas

Wilson teigimu “Viešasis administravimas turėjo tik įgyvendinti politiką”. Dabar viešasis administravimas apibūdinamas ne tik kaip [...]

Lyginamųjų viešojo administravimo publikacijų analizė žurnale „Viešoji politika ir administravimas“ 2006 – 2013 metais
Referatas Lyginamųjų viešojo administravimo publikacijų analizė žurnale „Viešoji politika ir administravimas“ 2006 – 2013 metais

Temos aktualumas. 2001 m. Birželio 25 dieną buvo pasirašytas susitarimas, įsteigti mokslo žurnalą „Viešoji politika [...]

Lyginamojo viešojo administravimo publikacijos žurnale
Referatas Lyginamojo viešojo administravimo publikacijos žurnale "Viešoji politika ir administravimas" 2006-2013 metais

Viešasis administravimas – kiekvienos valstybės neatsiejama dalis. Tačiau modernėjant valstybei, keičiasi bei tobulėja ir pats [...]

Lyginamojo viešojo administravimo publikacijos žurnaluose “Viešoji politika ir administravimas” ir “Viešasis administravimas” 2010-2013 metais
Referatas Lyginamojo viešojo administravimo publikacijos žurnaluose “Viešoji politika ir administravimas” ir “Viešasis administravimas” 2010-2013 metais

Temos aktualumas.  Moksliniai žurnalai „Viešoji politika ir administravimas“ ir “Viešasis administravimas”- tai du specializuoti moksliniai [...]

Politinės partijos ir partinės sistemos
Prezentacija Politinės partijos ir partinės sistemos

Kas yra politinė partija?(Partijos esmė) Kaip kuriamos politinės partijos? Kokios yra politinių partijų funkcijos ir jų įtaka [...]

Viešieji ryšiai. Politinės partijos strateginė komunikacija rinkimų metu
Referatas Viešieji ryšiai. Politinės partijos strateginė komunikacija rinkimų metu

Politika yra neatsiejama nuo komunikacijos, kadangi politiniai procesai yra įgyvendinami per komunikaciją: nuo rinkėjų interesų [...]

Politinės partijos ir partinės sistemsos: jų funkcijos, klasifikacija
Referatas Politinės partijos ir partinės sistemsos: jų funkcijos, klasifikacija

 Šiuolaikinėse valstybėse yra politinių partijų, kurios labai svarbios valstybės valdyme. Visuomenėje yra grupės, kurios susiburia [...]

JAV partinė sistema istoriniame kontekste
Referatas JAV partinė sistema istoriniame kontekste

Jungtinės Amerikos Valstijos, vienintelė šiuo metu egzistuojanti supervalstybė, neabejotinai yra viena įtakingiausių pasaulio šalių, daranti [...]