Politinių partijų svarba LR viešojo administravimo sistemų kontekste

17 psl. / 4148 žod.

Ištrauka

Visuomenės dalyvavimas viešajame administravime Lietuvoje įgyvendinamas įvairiais būdais: pavienių asmenų ir interesų grupių veikla, rengiant viešus svarstymus, pranešimus ir komentarus, organizuojant demonstracijas, vykdant rinkimines kampanijas bei lobizmą, dalyvaujant nevyriausybinių organizacijų, profsąjungų, politinių partijų bei kitų visuomeninių junginių veikloje. Piliečiai veikdami kartu gali daryti didesnę įtaką valdžiai ir jos priimamiems sprendimams, todėl šiuolaikinėse valstybėse pagrindiniai organizuoto poveikio dariniai yra interesų grupės, nevyriausybinės organizacijos ir politinės partijos. Pagal LR Viešojo Administravimo įstatymą valstybės valdymo administravimo sistemą sudaro tokie administravimo subjektai: valstybinio administravimo (centriniai, teritoriniai), savivaldybių administravimo ir kiti administravimo subjektai. Prie kitų administravimo subjektų priskiriamos ir politinės partijos, kurių veiklą nagrinėsiu šiame darbe.
Itin svarbus tarpininko vaidmuo tarp pilietinės visuomenės ir valstybės institucijų tenka politinėms partijoms, kurios tarpusavyje skiriasi veiklos tikslais ir metodais, įtakos valdžiai šaltiniais ir kitomis ypatybėmis. Partija - vienas iš pagrindinių šiuolaikinės visuomenės institutų, be kurių būtų neįmanomas atstovaujamosios demokratijos funkcionavimas. Politinės partijos, kurių pagrindu susiformuoja partinės sistemos, praktiškai yra vieni svarbiausių institutų, inspiruojančių atstovaujamosios demokratijos funkcionavimą. Šie, skirtingas interesų grupes vienijantys ir atstovaujantys institutai, piliečiams suteikia galimybę ne tik tiesiogiai dalyvauti politikoje, bet ir turėti savo atstovus renkamuose valdžios organuose. Politinės partijos identifikuoja skirtingų ideologinių pažiūrų piliečius ir atstovaudamos juos kaip institucijos išreiškia piliečių nuomonę. Nors apie partijas buvo kalbama dar Antikoje, tačiau JAV ir Europoje apie jas dar ilgą laiką vyravo neigiamos nuostatos. Pasaulyje politinės partijos paplito tik XX a., o iki XIX a. vidurio politinės partijos Anglijoje dar nedalyvavo parlamentiniuose rinkimuose. Tuo metu buvo manoma, kad siekdamos valdžios partijos skaldo visuomenę.
Politinės partijos kūrėsi įvairiais pagrindais: religiniu, klasiniu, regioniniu, etniniu ir kt. Šiuolaikinėse valstybėse buvo pradedama suvokti partijų kaip žmonių interesams atstovaujančiųjų institucijų svarba. Jų vaidmuo dar labiau išaugo industrinėse visuomenėse.
Darbo objektas: politinių partijų svarba Lietuvos Respublikos viešojo administravimo sistemų kontekste.
Darbo tikslas: išanalizuoti politinių partijų svarbą Lietuvos Respublikos viešojo administravimo sistemų kontekste.
Darbo uždaviniai:
1. Atskleisti politinių partijų sampratą.
2. Aptarti politinių partijų raidą Lietuvoje.
3. Apžvelgti politinių partijų struktūrą ir funkcijas.
4. Išsiaiškinti politinių partijų veiklą ir svarbą LR viešojo administravimo sistemų kontekste.
Darbo metodas: mokslinės literatūros ir norminių aktų analizė.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. POLITINIŲ PARTIJŲ SAMPRATA5
 • 2. POLITINIŲ PARTIJŲ RAIDA LIETUVOJE6
 • 3. POLITINIŲ PARTIJŲ STEIGIMAS, STRUKTŪRA IR FUNKCIJOS9
 • 3. 1. Politinių partijų steigimas9
 • 3. 2. Politinių partijų struktūra ir funkcijos11
 • 4. POLITINIŲ PARTIJŲ SVARBA LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SISTEMŲ KONTEKSTE12
 • 4. 1. Politinių partijų veikla valstybės valdyme12
 • 4. 2. Politinių partijų svarba Lietuvos Respublikos viešojo administravimo sistemų kontekste13
 • IŠVADOS16
 • NAUDOTA LITERATŪRA17

Reziumė

Autorius
odesa
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Politologija
Kaina
€8.05
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 8, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
17 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
Darbas ganėtinai geras. Neturiu didelių priekaištų, tačiau galėjo būti plačiau akcentuojama politinių partijų svarba VA kontekste.

Susiję darbai

Politinių partijų rūšys

Politologija Prezentacija 2009 m. astrida
R. Gunther ir L. Diamond straipsniu "Politinių partijų rūšys. Nauja tipologija" atlikta išsami partijų rūšių ir jų raidos analizė, apimanti 15 partijų rūšių...

Politika ir viešasis administravimas

Politologija Prezentacija odesa
Wilson teigimu “Viešasis administravimas turėjo tik įgyvendinti politiką”. Dabar viešasis administravimas apibūdinamas ne tik kaip viešosios politikos įgyvendinimas, bet ir kaip viešosios politikos...

Lietuvos politinės partijos ir partinė sistema

Politologija Kursinis darbas 2009 m. my.vica
Atkūrus nepriklausomybės aktą, prasidėjo nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo procesas, nulėmęs labai dinamišką partinės sistemos formavimąsi, teisiškai įteisintą Lietuvos Respublikos konstitucijoje, priimtoje 1992 m....

Politinės partijos ir partinės sistemos

Politologija Prezentacija evitkus
Kas yra politinė partija?(Partijos esmė) Kaip kuriamos politinės partijos? Kokios yra politinių partijų funkcijos ir jų įtaka politiniam procesui? Kas yra partinė sistema?...