Logistikos procesai bei jų teisinis reglamentavimas gabenant krovinį maršrutu Ukraina - Lietuva

44 psl. / 8794 žod.

Ištrauka

Darbo aktualumas. Atsižvelgiant į šių dienų transporto svarbą žmogaus kasdieniame gyvenime ir jo įtaką įmonių veiklai, susidaro įspūdis, kad transporto paslaugos, o tiksliau - krovinių vežimai, turi ir privalo būti tinkamai planuojami ir organizuojami. Krovinio vežimas iš taško A į tašką B yra procesas, reikalaujantis visų jame dalyvaujančių asmenų glaudaus bendradarbiavimo, dalijimosi informacija. Krovinių gabenimas apima vežėjo, transporto priemonės bei transporto rūšies parinkimą, krovinių talpinimą transporto priemonėje, krovos darbus, krovinų tvirtinimą, optimalaus maršruto parinkimą bei jo kontrolę, krovinio savybių išsaugojimą, tvarkingą ir teisingai užpildytą dokumentaciją, muitinės patikrų atlikimą ir daugybę kitų punktų.

Darbo tikslas – išanalizuoti pasirinkto krovinio gabenimo iš trečiosios šalies į Europos Bendriją ypatumus.

Darbo metodai - mokslinės literatūros, teisės aktų, teismų praktikos bei logistikos veiklos dokumentų analizės.

Darbo uždaviniai :

 1. Aprašyti gabenimui pasirinktą krovinį, jo rūšį, kiekį, įpakavimą, transportavimo būdą, krovinio gabenimo maršrutą.
 2. Atlikti mokslinės literatūros, teisės aktų, logistikos veiklos dokumentų bei teismų praktikos analizę pagal įvykusį draudiminį įvykį.
 3. Aprašyti ir analizuoti muitinės procedūras ir rinkliavų sumokėjimą.
 4. Aprašyti ir analizuoti sandėliavimo, krovinių grupavimo, žymėjimo procedūras.
 5. Aprašyti krovinio gabenimo sutarties pagrindines sąlygas su krovinio vežėjais.
 6. Aprašyti ir įvertinti įvykusio draudiminio įvykio faktines aplinkybes.
 7. Aprašyti tinkamo įvykdymo ir apmokėjimo sąlygas už gautas logistikos paslaugas.

Darbo struktūra. Pirmojoje darbo dalyje aprašomas krovinys, kurį ketinama gabenti iš trečiosios šalies – Ukrainos į Europos Bendriją. Toliau analizuojami su krovinio gabenimu susiję teisės aktai, logistikos veiklos dokumentai, o pagal atsitikusį draudiminį įvykį analizuojama teismų praktika. Vėliau aprašomos muitinės procedūros, analizuojami sandėliavimo, krovinio žymėjimo procesai, aprašomos krovinio gabenimo sutarties pagrindinės sąlygos. Šeštoje dalyje įvertinamos draudiminio įvykio faktinės aplinkybės, nustatoma vežėjo atsakomybė pagal CMR konvenciją. Darbo pabaigoje aprašomos tinkamos įvykdymo ir apmokėjimo sąlygos už gautas logistikos paslaugas gavėjams ES šalyse.


Turinys

 • Turinys
 • turinys                                                                                                                                                  2
 • ĮVADAS                                                                                                                                                    3
 • 1.Krovinio aprašas ir jo gabenimo maršrutas                                                           4
 • 2.TEISINIO REGLAMENTAVIMO ANALIZĖ TEORINIU ASPEKTU                                         8
 • 2.1 CMR Konvencijos analizė                                                                                                                 8
 • 2.2 Krovinių tarptautinių vežimų kelių transportu taisyklių analizė                                               10
 • 2.3 Muitinės konvencijos dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis (1975 m. TIR konvencijos) analizė                                                                                                                               11
 • 2.4 Logistikos veiklos dokumentų analizė                                                                                            12
 • 2.5 Teismų praktikos analizė pagal pasirinktą draudiminį įvykį                                                      14
 • 3.KROVINIO IMPORTUI TAIKOMOS MUITINĖS PROCEDŪROS IR RINKLIAVŲ MOKĖJIMAS                                                                                                                                                                  17
 • 4.krovinio sandėliavimo, grupavimo bei žymėjimo procedūros                 20
 • 5.pagrindinės krovinio gabenimo sąlygos                                                                 23
 • draudiminio įvykio faktinės aplinkybės ir vežėjo atsakomybė pagal CMR konvenciją27
 • 7.tinkamos sutarties  įvykdymo ir apmokėjimo sąlygos                                 29
 • 8.išvados                                                                                                                                             30
 • 9.LITERATŪRA IR INFORMACINIAI ŠALTINIAI                                                                       32
 • TEISMŲ PRAKTIKA                                                                                                                           33
 • priedai                                                                                                                                                 34
 •  

Literatūros sąrašas

 1. Baublys, A. (2016). Krovinių vežimas. Vilnius: Technika.
 2. Europos statistikos portalas. [žiūrėta 2020-05-01]. Prieiga per internetą: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
 3. Internetinis žemėlapis. [žiūrėta 2020-05-03]. Prieiga per internetą: https://www.google.lt/maps/dir/U%C5%BEhorodas,+U%C5%BEkarpat%C4%97,+Ukraina/Kaunas/@51.6833825,17.8757719,6z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x473919b944b6e3d9:0xda6ae0130042a3c!2m2!1d22.287883!2d48.6208!1m5!1m1!1s0x46e72270b167d343:0x614bd1e0c7378bbc!2m2!1d23.9035965!2d54.8985207!3e0
 4. Jakubauskas, J., Rimkus, R. (2012). Intermodalinio transporto terminų žinynas. Vilnius: Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla.
 5. Jaržemskis, A., Jaržemskis, V. (2014). Krovininis transportas. Vilnius: Technika.
 6. Krovinių tarptautinių vežimų kelių transportu taisyklės. Valstybės žinios, 1998, Nr. 115-3261. [žiūrėta 2020-04-30]. Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.69985/veSuwZwwSf
 7. Laurinavičius A. ir kt. Muitinė tarptautinės prekybos logistinėje grandinėje. Mokslo studija. Vilnius: MRU, 2014, p. 276
 8. Lietuvos Respublikos muitinė. [žiūrėta 2020-05-27]. Prieiga per internetą: https://lrmuitine.lt/web/guest/746
 9. Muitinės konvencija dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis (1975 m. TIR konvencija). Valstybės žinios, 2000, Nr. 6-155. [žiūėta 2020-05-01]. Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.94494
 10. Palšaitis, R. (2011). Tarptautinio verslo logistinis aptarnavimas. Vilnius: Technika.
 11. Sarapinienė S. ir J.Š. Avižienis (2008). Muitinės procedūros. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas.
 12. Tamulevičius, J. (2002). Muitinės terminų žinynas. Kaunas: Rosma.
 13. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (CMR). Valstybės žinios, 1998, Nr. 107-2932. [žiūrėta 2020-04-29]. Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.68227
 14. Vasiliauskas, A. V. (2013). Krovinių vežimo technologijos. Klaipėda: Viešoji įstaiga Socialinių mokslų kolegija.
 15. Zinkevičiūtė, V., Vasiliauskas, A. V. (2013). Gamybos logistika. Gamybos vadyba. Vadovėlis. Klaipėda.


Reziumė

Autorius
Bagdonavičienė
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Logistika
Kaina
€9.24
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 13, 2021
Publikuotas
2020 m.
Apimtis
44 psl.

Susiję darbai