Logistikos centrų ir sandėliavimo reikšmė tiekimo grandinėje

22 psl. / 5110 žod.

Ištrauka

Kursinis darbas jame pateikta informacija; Logistikos centras, logistikos centro analizė,veikla, vietos pasirinkimas. Sandėliavimas, sandėlių rūšys, sandėlių funkcijos. Tiekimo grandinė, jos samprata, valdymo procesai bei kita aktuali informacija susyjusi su šia tema.

Logistika dabartiniame verslo pasaulyje yra neatsiejama kiekvienos įmonės, kuri užsiima prekių ar paslaugų verslu, dalis. Jos veikla yra daugiabriaunė, apimanti transporto, sandėlių, atsargų, personalo valdymą, informacinių sistemų organizavimą, komercinę veiklą ir daugelį kitų sričių. Logistiką vadiname materialiųjų srautų judėjimą vietos ir laiko erdvėje minimaliausiais kaštais. Tam, kad šis judėjimas vyktų efektyviai, galėtų konkuruoti užsienio rinkose, įmonės privalo taikyti pačias naujausias technologijas. Šių dienų konkurencinė verslo aplinka verčia įmones nuolat stengtis mažinti veiklos kaštus, kurti naujas paslaugas didesniam vartotojų pasitenkinimui, kuriant efektyvias ir patikimas tiekimo grandines (Bellamy ir Basole, 2013). Logistika ir tiekimo grandinė yra vieni iš svarbiausių aspektų iš esmės bet kokioje gamybinėje organizacijoje. Efektyvus tiekimo grandinės ir logistikos valdymas yra pagrindinis konkurencinio pranašumo generavimo šaltinis

Darbo objektas: Tiekimo grandinėje.

Darbo tikslas: Išanalizuoti logistikos centrų ir sandėliavimo reikšmę tiekimo grandinei.

Darbo uždaviniai:

Išanalizuoti logistikos centro sampratą, jo paslaugas ir veiklą bei vietos parinkimą.Išsiaiškinti sandėlių rūšis ir jų atliekamas funkcijas.Išanalizuoti tiekimo grandinės sampratą ir valdymo procesus.Išsiaiškinti, logistikos centrų ir sandėliavimo reikšmę tiekimo grandinėje.

Tyrimo metodas: Mokslinės literatūros lyginamoji analizė.


Turinys

  • LOGISTIKOS CENTRAS4
  • 1. Logistikos centro samprata 42. Logistikos centro paslaugos ir veikla 53. Logistikos centro vietos parinkimas 8SANDĖLIAVIMAS 91. Sandėlių rušys 92. Sandėlių funkcijos 13TIEKIMOS GRANDINĖ 141. Teikimo grandinės samprata 142. Tiekimo grandinės valdymo procesai 15LOGISTIKOS CENTRŲ IR SANDĖLIAVIMO REIKŠMĖ TIEKIMO GRANDINĘ 171. Logistikos centro įtaką tiekimo grandinėje 17IŠVADOS21

Literatūros sąrašas

INFORMACIJOS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS

Meidutė I. (2007) „Logistikos centrų įtakos tranzitinio transporto srautui tyrimas“. Daktaro disertacija
Konings, J. W. (1994) Integrated Centres for the Transshipment, Storage, Collection, Distribution of Goods. Transport Policy, Vol III, No 1/2, p. 3–11.
Breitzmann, K. H., ir Wenske, Ch. (2003) NeLoc: Planning Of Logistics Centres. Final report. Gdansk, 12 p.
Šakalys A. (2002) Transporto ir tranzito plėtros strategija. Knygoje „Lietuvos mokslas“. Vilnius: Spauda, . 363–395 p
Baublys, A., ir Petrauskas, B. (2002) Transporto terminalai. Monografija. Vilnius: Technika, 286 p.
Gu, J., Goetschalckx, M., ir McGinnis, L. (2010). Research on warehouse design and performance evaluation: A comprehensive review. European Journal of Operational Research, Vol. 203, p. 539-549.
Gollner, M. (2011). Warehouse commodity classification from fundamental principles. Fire Safety Journal, Vol.46, Iss. 6, p.305-316
Hong, J. (2007). Transport and the location of foreign logistics firms: The Chinese experience. Transportation Research: Policy and Practice, Vol.41, Iss. 6, p.597-609.
Baker, P. ir Canessa,M. (2009). Warehouse design: a structured approach. European Journal of Operational Research, Vol.193, Iss. 2, p.425–436
Higgins, C. ir Kanaroglou, P. (2012). Varieties of Logistics Centers: Developing Standardized Typology and Hierarchy. Transportation Research Record: Journalof the Transportation Research Board, No.2288, p.9-18.
Gong, Y. ir de Koster, R. (2011). A review on stochastic models and analysis of warehouse operations. Logistics Research, Vol.3, Iss. 4, p.191-205
Roorda, M. (2010). A conceptual framework for agent-based modelling of logistics services. Transportation Research: Logistics and Transportation Review, Vol.46, Iss. 1, p.18-31.
Faber, N., de Koster, R. ir Smidts, A. (2013). Organizing warehouse management. International Journal of Operations & Production Management, Vol.33, Iss. 9, p.1230-1256.
Richards, G. (2014). Warehouse Management: A Complete Guide to Improving Efficiency and Minimizing Costs in the Modern Warehouse. Londobn: Kogans Page.
Sadler, I. (2007). Logistics and Supply Chain Integration. –Sage Publications, Ltd.
Lee H. ir Billington C. (1992) Managing supply chain inventory: pitfalls and opportunities. Sloan Management Review, Vol. 33, No. 3, p. 65-73.
Benušienė. I. ir Stankevičienė. J., (2007) Logistikos vaidmuo tiekimo grandinėje. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. 1 (8). p. 24-29.
Baublys, A., Palšaits, R., Vasilis Vasiliauskas, A. ir Ivankovas,V. (2004). Intermodalinio transporto plėtros galimybių analizė ir logistikos centrų valdymo principų nustatymas. Ataskaita. Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva.
Lambert, D.M., Cooper, M.C. ir Pagh, J.D. (1998). Supply Chain Management: Implementation Issues and Research Opportunities, International Journal of Logistics Management, Vol. 9, No. 2.
Christopher, M. (1992) Logistics and Supply Chain Management. Strategies for Reducing Costs and Improving Services. Pitman Publishing
Ofner, G. (2004). Bendravimo su klientais vadyba ir tiekimo valdymas elektroninėje prekyboje. Kaunas: Technologija
Douglas M. (2008). Supply Chain Management: Process, Partnership, Performance. United States of America: The Harley press. 9–12p.
Waters, C.D.J. (2010). Global Logistics: New Directions in Supply Chain Management. –Kogan Page
Europlatforms EEIG (2004). Logistics centers directions for use. p. 8-9.
Tsamboulas D. A., ir Kapros S. (2000) Decision-making process in intermodal transportation. Transportation Research Record, 1707, p. 86–93.
Apatjev, I.B. ir Levin C.B. (2003) The Logistical System Of Transport (Логистические Транспортно–Грузовые Системы). Moscow, 304 p.
Palšaitis, R. (2006) "Logistinių paslaugų plėtojimo kryptys". Transporto vadybos problemos Lietuvoje. mokslinės konferencijos medžiaga, atsakingasis redaktorius Juozas Baublys, Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2006, pp. 12-23.
Lodienė, D. (2012) Globalios tiekimo grandinės įtaka verslo organizacijai. Management theory and studies for rural business and infrastructuredevelopment. Nr. 3 (32). p. 98
Eroglu, C., ir Hofer, C. (2011).“Inventory Types and FirmPerformance: Vector Autoregressive and Vector ErrorCorrection Models.”Journal of Business Logistics32(3):227–39.
Janilionis, V. (2015) .Logistikos centro cilindrinių automatizuotų transportavimo sistemų kūrimas ir tyrimas:doctoral dissertation: technologijos mokslai, transporto inžinerija (03T). -Kaunas: Kauno technologijos universitetas.
Wagener, N. (2017). Intermodal logistics centres and freight corridors-concepts and trends. LogForum, 13(3).
Waller, M. ir Esper, T. (2014). Definitive Guide to Inventory Management, The Principles and Strategies for the Efficient Flow of Inventory across the Supply Chain.
Christopher, M. ir Peck, H. (2004). Building the Resilient Supply Chain. The International Journal of Logistics Management 15(2):1–14.
Afolabi1, O. J., Onifadel, M. K. ir Olumide, O. (2017). Evaluation of the Role of Inventory Management in Logistics Chain of an Organisation.
Bellamy, M. A. ir Basole, R. C. (2013). Network analysis of supply chain systems: A systematic review and future research. Systems Engineering, 16(2), 235–249.
Paulauskas V. Logistika. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2005.
Cook, C. (2004). A Logistics Primer for Exporters.
Wisner J., Tan. K. C., ir Keong Leong. G. (2012). Principles of supply chain management. A balanced approach. Vol.3 p. 209
Monczka, R., Handfield, R., Giunipero, L., ir Patterson, J. (2014). Purchasing and supply chain management. Vol. 6. P 629
Hugos, M. (2018). Essentials of Supply chain management. Vol. 4. P. 169


Reziumė

Autorius
Dovydas2
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Logistika
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 8, 2021
Publikuotas
2020 m.
Apimtis
22 psl.

Susiję darbai

Tiekimo grandinės valdymas: siuvimo manekenai

Logistika Referatas student
Kiekviena verslo bendrovė siekia didžiausio įmanomo efektyvumo jos vykdomoje veikloje. Tačiau ne visi vienodai siekia šio efektyvumo. Dažnai būna priimami klaidingi sprendimai, vykdomi...

UAB "X" tiekimo/aprūpinimo logistikos analizė

Logistika Referatas 2015 m. eivina
Logistika darosi vis reikšmingesnė vartotojiškos visuomenės gyvenime, besiplečiančioje prekyboje bei importo / eksporto procedūrose. Logistikos įmonių sistemų pamatiniai tikslai: savo klientams kurti realią...

Tiekimo vieta logistikoje

Logistika Referatas 2011 m. gatulytė
Kiekvienos įmonės veikloje logistika turėtų užimti labai svarbią vietą. Pagrindinė logistikos užduotis įmonėje – nukreipti įvairių specialistų profesinę veiklą į kuo geresnį klientų...

Produkto logistikos grandinės analizė

Logistika Referatas 2016 m. karolisci
Dar visai neseniai pagrindinė įmonių veikla koncentravosi apie rinkodarą ir gamybą, o kitos veiklos (transportavimas, sandėliavimas, aprūpinimas) buvo traktuojamos kaip pagalbinės. Toks požiūris...