Elektroninių cigarečių gamybos ekonominis pagrindimas

27 psl. / 3965 žod.

Ištrauka

Ekonomine prasme išlaidos – tai visų panaudotų gamybos išteklių vertė. Išlaidos nusako įmonės galimybes pasiūlyti prekę rinkai. Produkto išlaidų nustatymas dar yra vadinamas savikainos kalkuliacija. Produkto savikaina įvertinama jam priskiriant tiesiogines ir netiesiogines išlaidas ir pridedant dalį netiesioginių išlaidu.

Produkcijos kalkuliavimo motodų yra ne vienas, tad geriau apželkime 3: pilnasis, dalinis ir užsakyminis. Pilnasis ir dalinis skaičiavimo metodai yra ganėtinai panašūs. Vienas iš skirtumų tarp šių kalkuliacijos metodų yra jog daliniame produkcijos savikainos kalkuliavimo metode pastovios netiesioginės gamybinės išlaidos neskaičiuojamos į produkcijos savikainą, kuomet pilnasis produkcijos savikainos kalkuliavimo metodas įtraukia tai į produkcijos savikainą.


Turinys

 • TURINYS.2
 • ĮVADAS.3
 • GAMINIO GAMYBOS EKONOMINIO PAGRINDIMO TEORINIAI ASPEKTAI4
 • 1.1.     Verslo aplinkos tyrimo metodai (PEST ir SSGG analizė)4
 • 1.2.     Gamybos procesas ir pagrindinės jo sudedamosios dalys.7
 • 1.3.     Gaminio savikainos apskaičiavimas ir jo kainos nustatymas9
 • 1.4.     Įmonės finansavimo šaltinių apžvalga.10
 • 1.5.     Pagrindiniai įmonės finansiniai rodikliai11
 • Elektrinių paspirtukų gamybos ekonominis pagrindimas.13
 • 2.1.     Verslo aplinkos analizė (PEST ir SSGG analizė)13
 • 2.2.     Įmonės veiklos apibūdinimas.14
 • 2.3.     Elektroninių cigarečių gamybos technologinio proceso aprašymas (gamybinių atsargų įsigijimas, gaminio gamybos procesas, produkcijos realizavimas)16
 • 2.4.     Elektroninių cigarečių komercinės savikainos apskaičiavimas ir jo kainos nustatymas 17
 • 2.5.     Turto struktūros ir jo finansavimo šaltinių nustatymas.21
 • 2.6.     Įmonės finansinės ataskaitos.22
 • 2.6.1. Ukinės veiklos pradžios balanso sudarymas.22
 • 2.6.2. Pelno (nuostolių) ataskaitos sudarymas.23
 • 2.7.     Lūžio taško apskaičiavimas ir įmonės finansinės būklės vertinimas.24
 • 2.7.1. Lūžio taško apskaičiavimas.24
 • 2.7.2. Įmonės finansinės būklės vertinimas.25
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS:28

Literatūros sąrašasReziumė

Autorius
HoodieRokas
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 6, 2022
Publikuotas
2021 m.
Apimtis
27 psl.

Susiję darbai

Maisto kainų kitimo pasaulyje įtaka ekonomikai

Ekonomika Referatas zenyte2013
Tikriausiai kiekvienas girdėjo apie augančią infliaciją Lietuvoje, o parduotuvių lentynose pastebėjo padidėjusias maisto produktų kainas. Šis maisto kainų augimas nėra tik vietinis reiškinys,...

Ekonomikos profesija

Ekonomika Prezentacija 2013 m. geminish
**PUIKIAI ĮVERTINTAS DARBAS** Aprašomos ekonomikos studijos, kas tiksliai yra ekonomistas. Keli universitetai, kuriuose yra ekonomikos studijos, Lietuvoje ir keli- užsienyje. Pateikti Lietuvos universitetų...

Gyvulininkystės produktų gamybos verslas

Ekonomika Tyrimas 2012 m. rasa13
Rinkos situacija ir gyvulininkystės produktų gamybos verslo organizavimas šiandieninėmis sąlygomis yra sudėtinga, nes didelė konkurencija realizuojant mėsos gaminius. Nors asortimentas ir plečiasi mažėja...

Šešėlinė ekonomika Baltijos šalyse

Ekonomika Referatas 2016 m. grazinab
Lietuva bei kitos Baltijos šalys nori sukurti modernią ir civilizuotą visuomenę. Tačiau, šiame ilgame kelyje susiduriama su begale įvairių kliūčių. Viena iš jų-...