„Žemaitijos pieno“ vertinimas ir vertės apskaičiavimas

24 psl. / 6403 žod.

Ištrauka

Aktualumas. Verslo vertinimas gali būti atliekamas dėl daugelio priežasčių, pavyzdžiui siekiantsujungti verslus, parduoti, plečiant veiklą ar vykstant įvairiems pasikeitimams organizacijos viduje.Vertinimo procesas priklauso užsakovo norų, poreikių bei vertinimo tikslų. Žinoti verslo vertęlabiausiai aktualu yra savininkams, kadangi vienas iš pagrindinių verslo valdymo tikslų yra įmonėsvertės maksimizavimas. Įmonės vertės nustatymas parodo ar įmonės vadovų priimami sprendimaiyra tinkami ir efektyvūs, bei parodo kaip įmonei sekasi vykdyti savo veiklą.Vertinimas gali padėti akcininkams bei vadovams įvertinti esamą situaciją ir priimti sprendimą, kurispadėtų ją pakeisti. Obejktyviai atliktas vertinima staip pat gali parodyti vertės augimo potencialą.Netikslus vertinimas gali paskatinti vadovus priimti netinkamus sprendimus ir taip pakenkti veiklosrezultatui, todėl vertinimą reikia atlikti itin tiksliai.Darbo tikslas. Išanalizavus įmonės konkurencingumą rinkoje, nustatyti įmonės vertę pasirinktaismetodais ir palyginti gautas verčių reikšmes tarpusavyje.Uždaviniai:1. Pristatyti AB ,,Žemaitijos pienas” įmonę, jos konkurentus ir įvertinti analizuojamos įmonėskonkurencingumą.2. Nustatyti AB „Žemaitijos pienas” įmonės vertę pasirinktais dviem vertės nustatymo metodais iratlikti lyginamąją analizę tarp metodų.3. Atlikti AB “Žemaitijos pienas” vertybių ir kultūros vertinimą.Naudojama metodika. Analizuojamos įmonės vertės vertinimas atliktas diskontuotų pinigų srautų(DCF) metodu ir ekonominio pridėtinės vertės (EVA) metodu.


Turinys

  • Įvadas 41. AB ,,Žemaitijos pienas” charakteristika ir konkurencinis pranašumas 51.1. Įmonės charakteristika 51.2. Įmonės konkurencinis pranašumas rinkoje 51.3. Rinkos patrauklumas 61.4. Analizuojamos įmonės konkurencingumas 92. Verslo vertės nustatymas 132.1. Įmonės vertės nustatymas diskontuotų pinigų srautų metodu 142.2. Įmonės vertė ekonominio pridėtinės vertės metodu 173. Įmonės organizacinė kultūra 193.1. Įmonės kultūros ir vertybių vertinimas 193.2. Įmonės santykių vertinimas su suinteresuotomis šalimis 20Išvados 23Literatūros šaltiniai24

Literatūros sąrašas

1. AB ,,Žemaitijos pienas“ 2020 metų socialinės atsakomybės ataskaita. Prieiga per internetą:
https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/d3190b5e-b53f-4457-9955-
dbf0533701b7
2. AB „Žemaitijos pienas“ finansinės ataskaitos 2020 m. Prieiga per ineternetą:
https://www.nasdaqbaltic.com/market/upload/reports/zmp/2020_ar_lt_eur_con_ias.pdf
3.
AB „Žemaitijos pienas“ finansinės ataskaitos 2020 m. Prieiga per ineternetą:
https://www.nasdaqbaltic.com/market/upload/reports/zmp/2019_ar_lt_eur_con_ias.pdf
4. AB „Žemaitijos pienas“ tinklalapis. Prieiga per internetą: https://www.zpienas.lt/lt
5. AB „Žemaitijos pienas“. Vikipedija. Prieiga per internetą:
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDemaitijos_pienas
6. Beta koeficientas. A. Damodaran (2021). Prieiga per internetą:
https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
7. World government bonds. Prieiga per internetą:
http://www.worldgovernmentbonds.com/bond-historical-data/lithuania/10-years/


Reziumė

Autorius
gabrijelee
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€8.04
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 15, 2022
Publikuotas
2021 m.
Apimtis
24 psl.

Susiję darbai

Rizikos veiksnių vertinimas atliekant vidaus auditą

Apskaita Diplominis darbas evysniux@gmail.com
Temos aktualumas. Šiuolaikiniame verslo ir ekonomikos pasaulyje auditas yra viena reikšmingiausių ir atsakingiausių veiklos sričių. Auditas padeda apsaugoti nuo įvairių manipuliacijų, apgaulių, finansinės...

De jure apskaitos harmonizavimo vertinimas Japonijoje

Apskaita Tyrimas 2012 m. maiguolida
Aktualumas ir problematika. Per pastaruosius du dešimtmečius pasaulyje susiformavo ir sparčiai vystosi globalizacijos procesas, apimantis įvairias sritis. Siekiant vienodai suvokti ir interpretuoti skirtingų...

UAB ,,K“ atsakomybės centrų veiklos vertinimas

Apskaita Referatas 2016 m. soul_crash
Šiame referate bandoma apžvelgti UAB ,,K" atsakomybės centrų veikimą, kontrolės procedūras, biudžeto sudarymo principus, galimas vertės grandinės modifikacijas norint sukurti didesnę vertę pačiai...