Komandinio darbo reikšmė UAB „X“

31 psl. / 6052 žod.

Ištrauka

Jei anksčiau dalyvaujant komandos formavime svarbiausia būdavo sutarti bendrus darbo kartu principus, tai šiandien, be viso to, būtina įvardinti ir prasmę dirbti kartu. Spartėjant darbo tempui, o komandoms vis dažniau veikiant virtualiai tampa itin svarbu stiprinti komandos dvasią- narių tarpusavio bendradarbiavimą suprantant bendrą tikslą, kuriant pasitikėjimą vienas kitu ir akcentuojant darbo kartu svarbą bei naudą. Po sėkmingai atlikto komandos formavimo, komandoje didėja darbuotojų įsitraukimas, motyvacija, sąmoningumas, o tai padeda siekti geriausių rezultatų.

Temos aktualumas ir naujumas. Komandinio darbo reikšme šiandien jau neabejoja nei viena organizacija. Vis labiau suprantama, jog darnios komandos yra raktas į sėkmę, palengvinantis problemų sprendimą bei įnešantis daug naujų idėjų.

Darbo problema. Neįvertinta komandinio darbo reikšmė UAB „Termonamai“.

Darbo tikslas. Išsiaiškinti, kokią reikšmę turi komandinis darbas statybinių medžiagų prekybos įmonėje „Termonamai“.

Darbo uždaviniai:

 • Išanalizuoti teorinę komandinio darbo sampratą.
 • Išsiaiškinti komandinio darbo privalumus bei trūkumus.
 • Išnagrinėti komandų tipus bei jų formavimo prielaidas.
 • Išanalizuoti komandos efektyvumo veiksnius.
 • Nustatyti komandos narių asmenybių skirtumų reikšmę komandai.
 • Apibrėžti vadovo vaidmenį.
 • Atlikti komandinio darbo reikšmės tyrimą UAB „Termonamai“.
 • Pateikti tyrimo išvadas bei siūlymus.

Darbo objektas- komandinis darbas UAB „Termonamai“.

Darbo metodai:

 • Mokslinės literatūros analizė.
 • Mokslinių tyrimų analizė.
 • Anketinė apklausa.
 • Interviu.

Praktinė darbo reikšmė: Atliktas ir pristatytas tyrimas įmonės vadovui pasiūlo tobulintinas komandinio darbo organizavimo sritis, pasiūlo naujas idėjas. Darbuotojų anketinė anoniminė apklausa atskleidė silpnąsias įmonės veiklos organizavimo vietas.


Literatūros sąrašas


 1. Barvydienė, V.; Kasiulis, J. Vadovavimo psichologija. Kaunas: Technologija, 2005

 2. BIVAINIS, J. Vadyba studentams. Vilnius: Technika, 2011

 3. DIRŽYTĖ, A. ir kt. Verslo psichologija. Vilnius: Mykolo Riomerio universitetas, 2012

 4. DROMANTAITĖ, A. ir kt. Organizacinės elgsenos pagrindai. Vilnius: Mykolo Riomerio universitetas, 2012

 5. DROMANTAS, M. Komandinio darbo vaidmuo šiuolaikinėje darbo organizacijoje. Iš: Viešoji politika ir administravimas. 2007, Nr. 22, 33 p., ISSN 1648-2603

 6. GINEITIENĖ, Z. Verslo kūrimas ir valdymas. Vilnius: Rosma, 2005

 7. GRAŽULIS, V. Komandinis darbas organizacijose. Vilnius: Mykolo Riomerio universitetas, 2014

 8. GRAŽULIS, V. ir kt. Žmogiškųjų išteklių valdymas. Vilnius: Mykolo Riomerio universitetas, 2015

 9. JUCEVIČIENĖ, P. Organizacijos elgsena. Kaunas: Technologija, 1996

 10. KORSAKIENĖ, R., LOBANOVA, L., STANKEVIČIENĖ, A. Žmogiškųjų išteklių valdymo strategijos ir procedūros. Vilnius: Technika, 2011

 11. Lipinskienė, D. Personalo vadyba. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2012

 12. MISIUKONIS, T. Koučingo praktika vadovams. Vilnius: Vaga, 2016

 13. OBRAZCOVAS, V. Valdymo ir administravimo metodai. Vilnius: Eugrimas, 2006

 14. STANAITIS, A. Vadovas ir pavaldinys. Marijampolė: Piko valanda, 2013

 15. Šalkauskienė, L. Komandinis darbas šiuolaikinėje organizacijos vadyboje: Efektyvios komandos formavimo ypatumai. Mokslas ir edukaciniai procesai. Šiaulių universitetas, p. 63 – 77, 2006

 16. Šalkauskienė, L., Žalys, L., Žalienė, I. (2006). Komandinis darbas paslaugų sferoje. Šiauliai: Lucilijus.

 17. TRACY, B. Auksinės vadovavimo taisyklės. Iš anglų kalbos vertė Auksė Mardosaitė. Vilnius: Algarvė, 2005

 18. ULRICH, D., BROCKBANK, W. Personalo vadyba: vertės pasiūlymas. Vilnius: Verslo žinios, 2007

 19. Vijeikienė, B., Vijeikis, J. Komandinio darbo pagrindai. Vilnius: Rosma, 2000

 20. ZABIELAVIČIENĖ, I. Komandinio darbo specifika inovacijų sferoje. Iš: Verslo ir teisės aktualijos. Vilnius: Vilniaus teisės ir verslo kolegija, 2009, t. 3.

 21. Kaip vadovauti „sunkiems“ darbuotojams. Versta iš knygos: Dealing with difficult people. Iš anglų kalbos vertė Simona Persson. Vilnius: Verslo žinios, 2006

 22. Vadovas, lyderis ar administratorius. Ar egzistuoja balansas? Akademija manager [žiūrėta 2017-05-08]. Prieiga per internetą: http://akademija.manager.lt/

 23. Komandos darbas ir formavimas. OVC, [žiūrėta 2017-05-08] Prieiga per internetą: http://ovc.lt/

 24. Kas yra koučingas? Koučingo centras, [žiūrėta 2017-05-08]. Prieiga per internetą: http://www.koucingocentras.lt/

 25. Komandinis darbas. Verslas in, [žiūrėta 2017-05-08]. Prieiga per internetą: http://www.verslas.in/

 26. Skirtingų kartų bendradarbiai: ar įmanoma sutarti? Lietuvos žinios, [žiūrėta 2017-05-08]. Prieiga per internetą: http://lzinios.lt/

 27. Komandinis darbas. Laikas verslui, [žiūrėta 2017-05-08]. Prieiga per internetą: http://laikasverslui.lt/index.php?aid=474

 28. Profsąjungų gidas, [žiūrėta 2017-05-08]. Prieiga per internetą: http://manoteises.lt/wpcontent/uploads/2014/08/

 29. Prieiga per internetą http://people.wku.edu/richard.miller


Reziumė

Autorius
lauramind14
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€7.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 28, 2022
Publikuotas
2017 m.
Apimtis
31 psl.

Susiję darbai

Komandinis darbas viešajame sektoriuje

Viešasis administravimas Referatas giedere1
Šiuolaikinės visuomenės gyvenimo tempas bei sudėtingumas, kurį sukelia piliečių veiklos įvairovė dėl nuolatinės mokslo pažangos, technologijų bei technikos sudėtingumo verčia žmones burtis į...

Darbuotojų motyvacijos sistemos kūrimas

Viešasis administravimas Prezentacija 2006 m. ssselencik
Parengta prezentacija, kurioje labai nesiplečiant (trumpa drūtai) atskleidžiami motyvacijos sistemos kūrimo aspektai. Aptariami šiuolaikiniai mokslininkų požiūriai į motyvaciją kaip procesą.

Strateginio planavimo reikšmė viešajam administravimui

Viešasis administravimas Prezentacija s1ndrute
Anot Živilės Stunčikienės: „Vienas iš viešojo sektoriaus institucijų efektyvaus valdymo įrankių – strateginis planavimas. Viešajame sektoriuje strateginis planavimas yra teisiškai reglamentuotas ir formalizuotas...

Ekoturizmo reikšmė

Viešasis administravimas Prezentacija 2017 m. gamber
Ekoturizmo reikšmė. Sąvokų aiškinimas, vaizdai ir įdomybės apie šią sritį. Su šaltiniais. Darbas parengtas turizmo studentės.