UAB „NORDNET“ įmonės analizė ir problemų sprendimas pagal Lean Canvas metodologiją

45 psl. / 11154 žod.

Ištrauka

Darbo aktualumas – darbas padeda įvertinti bei analizuoti bendrovę ir jos veiklą, suprasti kokią vietą rinkoje užima įmonė ir jos teikiamos paslaugos, identifikuoti problemą ir pateikti jos sprendimus, susipažinti su jos buhalterine apskaita bei vadybos, organizacinės struktūros ir marketingo ypatybėmis, analizuoti kokybės užtikrinimo sistemą.

Darbo tikslas – atlikti įmonės analizę vadybos, kokybės vadybos, apskaitos bei marketingo aspektais, nustatyti problemą ir pateikti problemos sprendimą naudojant LEAN CANVAS metodą.

Darbo problema - darbuotojų nepasitenkinimas darbų organizavimu, sąlygomis, aplinka.

Darbo uždaviniai:

 1. Atlikti UAB „Nordnet“ analizę bei įdentifikuoti bendrovės problemą;
 2. Pateikti problemos sprendimą pagal LEAN CANVAS metodologiją;
 3. Atlikti UAB „Nordnet“ marketingo komplekso 7P analizę.
 4. Aprašyti įmonės apskaitos ir finansų funkcijas.
 5. Atlikti UAB „Nordnet“ mikro ir makro aplinkos analizę.
 6. Atlikti SSGG analizę.

Darbo objektas – įmonė UAB „Nordnet“, jos mikro bei makro aplinkos, tikslai, misija, apskaitos bei marketingo ypatybės, SSGG analizė bei kokybės užtikrinimo sistema.

Darbo metodai – projektinis darbas, darbų pasiskirstymas, informacijos paieška, SSGG analizė, 7P marketingo komplekso analizė, LEAN CANVAS metodologija.

Darbo struktūra: teorinėje dalyje pateikta įmonės valdymo teoriniai aspektai, praktinė dalis analizuoja bendrovės funkcines sritis bei jas vertina, aptaria įmonės aplinkas, misiją, tikslus, organizacinę struktūrą, marketingą, apskaitą, kokybės užtikrinimo sistemą. Trečioji dalis analizuoja įmonės problemą bei jos sprendimą naudojant LEAN CANVAS metodą.


Turinys

 • PAVEIKSLŲ IR LENTELIŲ SĄRAŠAS3
 • ĮVADAS4
 • 1. ĮMONĖS VALDYMO TEORINIAI ASPEKTAI5
 • 1.1. Vadybos teorinė dalis5
 • 1.2. Kokybės vadybos teorinė dalis5
 • 1.3. Marketingo teorinė dalis6
 • 1.4. Apskaitos ir finansų teorinė dalis7
 • 2. UAB „NORDNET“ ĮMONĖS FUNKCINIŲ SRIČIŲ ANALIZĖ IR VERTINIMAS11
 • 2.1 UAB „Nordnet“ įmonės aplinkų analizė11
 • 2.1.1 Makroaplinkos analizė11
 • 2.1.2 Mikroaplinkos analizė13
 • 2.2. UAB „Nordnet“ įmonės funkcinių veiklos sričių vertinimas14
 • 2.2.1 Įmonės misija, tikslai, organizacinė struktūra14
 • 2.2.2 Marketingas17
 • 2.2.3 Apskaita ir finansai21
 • 2.2.4 Kokybės užtikrinimo sistema29
 • 2.2.5 Įmonės SSGG analizė30
 • 3. PROBLEMOS SPRENDIMAS LEAN CANVAS METODU32
 • IŠVADOS35
 • LITERATŪRA IR KITI INFORMACIJOS ŠALTINIAI37

Reziumė

Autorius
FordFOCUS
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Logistika
Kaina
€10.20
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 30, 2023
Publikuotas
2020 m.
Apimtis
45 psl.

Susiję darbai

X įmonės krovinių transportavimo analizė

Logistika Referatas 2013 m. vaidute123
Temos aktualumas. Krovinių transportavimas yra neatsiejama šiuolaikinio verslo sistemos dalis. Kroviniai sudaro logistinės tiekimo grandinės materialaus srauto turinį, užpildo transport koridorius, užtikrina, kad...

Transporto įmonės "X" veiklos analizė

Logistika Kursinis darbas 2015 m. change
Įmonės ūkinės ir komercinės veiklos ekonominės analizės pagrindas - tai žinių apie ekonominės analizės organizavimą įmonėje, analizės būdus ir jų metodologinius pagrindus, analizės...

Ekspedijavimo ĮMONĖS UAB "Velsona" veiklos analizė

Logistika Praktikos ataskaita 2013 m. rasa13
UAB "VELSONA" - UAB vykdo veiklą šiose srityse: ekspedijavimo paslaugos, krovinių gabenimo tarptautinės automobilių transporto paslaugos, krovinių pervežimas, gabenimas tarptautiniais maršrutais, į užsienį....