Elektroninės valdžios aspektai LR valstybinės mokesčių inspekcijos veikloje

14 psl. / 2893 žod.

Ištrauka

Šiuolaikinės informacinės ir telekomunikacinės technologijos išsivysčiusiose valstybėse jau tapo neatsiejama informacijos apie valdžios įstaigų struktūrą, funkcijas ir veiklą teikimo, taip pat įvairiapusės statistinės informacijos bei kitų paslaugų teikimo, priemone.
Elektroninės valdžios (toliau – e. valdžia) raidos tendencijos, jos svarba valdžios įstaigų veiklos efektyvumui didinti bei demokratijai plėtoti ir kiti bruožai mokslinėje literatūroje nagrinėjami įvairiais požiūriais. Yra pateikta daugybė e.valdžios sąvokos aiškinimų bei jos esmės vertinimų. Daugumoje tų aiškinimų pripažįstama, jog esminis e. valdžios bruožas yra tas, kad, taikant šiuolaikines informacines ir komunikacines technologijas, atveriamos naujų galimybių valdžios įstaigoms bendradarbiauti ir šių įstaigų paslaugoms teikti kitoms organizacijoms ir piliečiams. Siauresne prasme, e. valdžia - tai valstybinis informacinės infrastruktūros institutas, laiduojantis patogią viešosios informacijos prieigą bei apykaitą ir teikiantis viešąsias paslaugas informacinių technologijų pagrindu. (Domarkas V., Lukoševičienė V., 2006, p. 73).
Lietuvos Respublikos valstybinė mokesčių inspekcija taip pat padarė ryškią pažangą, taikydama šiuolaikines informacines technologijas bei didindama savo internetinės svetainės informatyvumą, ir tuo sudarė palankias prielaidas toliau vystyti e. valdžią.
Valstybinė mokesčių inspekcija – valstybės valdžios institucija, įsteigta prie Finansų ministerijos, finansuojama iš valstybės biudžeto ir atskaitinga finansų ministrui. Ji atsakinga už mokesčių, išskyrus muitus, administravimą Lietuvos Respublikoje. Valstybinę mokesčių inspekciją (toliau – VMI) sudaro: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), kuri yra centrinis mokesčių administratorius ir teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos – vietos mokesčių administratoriai.
Nustatant VMI sąsajas su e. valdžia, šios institucijos tinklalapio struktūrą, įdomesnius jo elementus, teikiamas paslaugas, informacijos savitumą ir kitus ypatumus galėsime apibrėžti elektroninės valdžios aspektus Valstybinės mokesčių inspekcijos veikloje.


Darbo objektas:
VMI veikla sietina su e. valdžia.

Darbo tikslas:
Apžvelgti elektroninės valdžios aspektus VMI veikloje.


Darbo uždaviniai:

1. Nurodyti elektroninės valdžios savitumus.
2. Aptarti pasirinktos institucijos (VMI) svarbą viešojo administravimo kontekste.
3. Išsiaiškinti VMI sąsajas su elektronine valdžia.
4. Aprašyti VMI institucijos tinklalapio struktūros, įdomesnių elementų ypatumus.
5. Apžvelgti VMI teikiamas paslaugas, informaciją.
6. Parengti išvadas.

Darbo metodai:
Mokslinės literatūros analizės metodas.
Tinklalapio turinio analizė.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS SVARBA VIEŠĄJAME ADMINISTRAVIME5
  • 2. VMI SĄSAJOS SU ELEKTRONINE VALDŽIA6
  • 3. VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS TINKLALAPIO STRUKTŪRA6
  • 4. VMI TINKLALAPIO ĮDOMESNI ELEMENTAI9
  • 5. VMI TINKLALAPIO TEIKIAMOS PASLAUGOS9
  • 6. VMI ATNAUJINAMOS INFORMACIJOS SAVITUMAS12
  • IŠVADOS13
  • LITERATŪRA14

Reziumė

Autorius
kiuskiuskius
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€8.05
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 12, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
14 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas

Susiję darbai

Valstybės saugumo departamento veiklos efektyvumas

Viešasis administravimas Referatas 2013 m. miliaa9
Kiekviena institucija visuomenėje atlieka skirtingus vaidmenis ir pagal tai užsitarnauja vienokį ar kitokį visuomenės vertinimą. Ne išmitis ir viena iš Lietuvos saugumo ir...

Elektroninė valdžia mokesčių inspekcijoje

Viešasis administravimas Referatas sandrjoos
Interneto naudojimas, tarp valdžios ir piliečių, kaip priemonė ryšiams ir komunikacijai plėtoti, jau yra ne šiuolaikiška privilegija, o valstybės pareiga. Informacijos bei komunikacijų...

Elektroninė valdžia SODROS institucijoje

Viešasis administravimas Referatas 2013 m. ausrytuuukas
Elektroninė valdžia yra vienas iš būdų modernizuoti valstybės valdymą, sėkmingai vykdyti valstybės reformą, prisitaikant prie žinių visuomenės ir valdžios ryšio kokybę. Šiuolaikinės informacinės...