Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Elektroninės valdžios aspektai LR valstybinės mokesčių inspekcijos veikloje

1 atsiliepimas
Autorius:
Šiuolaikinės informacinės ir telekomunikacinės technologijos išsivysčiusiose valstybėse jau tapo neatsiejama informacijos apie valdžios įstaigų struktūrą, funkcijas ir veiklą teikimo, taip pat įvairiapusės statistinės informacijos bei kitų paslaugų teikimo, priemone.
Elektroninės valdžios (toliau – e. valdžia) raidos tendencijos, jos svarba valdžios įstaigų veiklos efektyvumui didinti bei demokratijai plėtoti ir kiti bruožai mokslinėje literatūroje nagrinėjami įvairiais požiūriais. Yra pateikta daugybė e.valdžios sąvokos aiškinimų bei jos esmės vertinimų. Daugumoje tų aiškinimų pripažįstama, jog esminis e. valdžios bruožas yra tas, kad, taikant šiuolaikines informacines ir komunikacines technologijas, atveriamos naujų galimybių valdžios įstaigoms bendradarbiauti ir šių įstaigų paslaugoms teikti kitoms organizacijoms ir piliečiams. Siauresne prasme, e. valdžia - tai valstybinis informacinės infrastruktūros institutas, laiduojantis patogią viešosios informacijos prieigą bei apykaitą ir teikiantis viešąsias paslaugas informacinių technologijų pagrindu. (Domarkas V., Lukoševičienė V., 2006, p. 73).
Lietuvos Respublikos valstybinė mokesčių inspekcija taip pat padarė ryškią pažangą, taikydama šiuolaikines informacines technologijas bei didindama savo internetinės svetainės informatyvumą, ir tuo sudarė palankias prielaidas toliau vystyti e. valdžią.
Valstybinė mokesčių inspekcija – valstybės valdžios institucija, įsteigta prie Finansų ministerijos, finansuojama iš valstybės biudžeto ir atskaitinga finansų ministrui. Ji atsakinga už mokesčių, išskyrus muitus, administravimą Lietuvos Respublikoje. Valstybinę mokesčių inspekciją (toliau – VMI) sudaro: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), kuri yra centrinis mokesčių administratorius ir teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos – vietos mokesčių administratoriai.
Nustatant VMI sąsajas su e. valdžia, šios institucijos tinklalapio struktūrą, įdomesnius jo elementus, teikiamas paslaugas, informacijos savitumą ir kitus ypatumus galėsime apibrėžti elektroninės valdžios aspektus Valstybinės mokesčių inspekcijos veikloje.


Darbo objektas:
VMI veikla sietina su e. valdžia.

Darbo tikslas:
Apžvelgti elektroninės valdžios aspektus VMI veikloje.


Darbo uždaviniai:

1. Nurodyti elektroninės valdžios savitumus.
2. Aptarti pasirinktos institucijos (VMI) svarbą viešojo administravimo kontekste.
3. Išsiaiškinti VMI sąsajas su elektronine valdžia.
4. Aprašyti VMI institucijos tinklalapio struktūros, įdomesnių elementų ypatumus.
5. Apžvelgti VMI teikiamas paslaugas, informaciją.
6. Parengti išvadas.

Darbo metodai:
Mokslinės literatūros analizės metodas.
Tinklalapio turinio analizė.
Darbo tipas:
Apimtis:
2893 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS SVARBA VIEŠĄJAME ADMINISTRAVIME5
  • 2. VMI SĄSAJOS SU ELEKTRONINE VALDŽIA6
  • 3. VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS TINKLALAPIO STRUKTŪRA6
  • 4. VMI TINKLALAPIO ĮDOMESNI ELEMENTAI9
  • 5. VMI TINKLALAPIO TEIKIAMOS PASLAUGOS9
  • 6. VMI ATNAUJINAMOS INFORMACIJOS SAVITUMAS12
  • IŠVADOS13
  • LITERATŪRA14

Skaitytojų atsiliepimai

tik darbą įsigijusių klientų įvertinimai
, 2013-01-07

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Elektroninė valdžia LR Valstybinėje mokeščių inspekcijoje
Referatas Elektroninė valdžia LR Valstybinėje mokeščių inspekcijoje

Temos aktualumas:Šiuolaikinėse išsivyščiose šalyse informacinės ir telekomunikacinės technologijos yra neatsiejama sių laikų valdžios įmonių struktūra.

Elektroninė valdžia mokesčių inspekcijoje
Referatas Elektroninė valdžia mokesčių inspekcijoje

Interneto naudojimas, tarp valdžios ir piliečių, kaip priemonė ryšiams ir komunikacijai plėtoti, jau yra ne [...]

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos veikla
Referatas Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos veikla

Valstybinės įstaigos atlieka svarbų vaidmenį kiekvieno iš mūsų gyvenime. Su vienomis iš jų susiduriame dažniau [...]

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo veiklos aspektai sietini su valstybės valdymo ir administravimo sistemomis
Kursinis darbas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo veiklos aspektai sietini su valstybės valdymo ir administravimo sistemomis

Išplitusi konstitucinė justicija, be jokios abejonės, - labiausiai krintąs į akis XX amžiaus antrosios pusės [...]

Mokestiniai ginčai ir jų sprendimo teisinis reglamentavimas: teoriniai ir praktiniai aspektai
Diplominis darbas Mokestiniai ginčai ir jų sprendimo teisinis reglamentavimas: teoriniai ir praktiniai aspektai

Visų valstybės atliekamų funkcijų įgyvendinimui reikalingi pinigai, todėl kiekvienos valstybės ekonomikos pagrindas yra surenkami mokesčiai.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie LR susisiekimo ministerijos
Referatas Valstybinė kelių transporto inspekcija prie LR susisiekimo ministerijos

Pagrindinis šio darbo objektas yra Valstybinė kelių transporto inspekcija prie LR Susisiekimo ministerijos. Tai yra [...]

Elektroninė valdžia SODROS institucijoje
Referatas Elektroninė valdžia SODROS institucijoje

Elektroninė valdžia yra vienas iš būdų modernizuoti valstybės valdymą, sėkmingai vykdyti valstybės reformą, prisitaikant prie [...]

Elektroninė valdžia Lietuvos darbo biržoje
Referatas Elektroninė valdžia Lietuvos darbo biržoje

Šiuolaikinės žinių visuomenės sąlygomis kiekvienas bedarbis turi gebėti prisitaikyti prie besikeičiančių darbo rinkos sąlygų. Norint [...]

Mokesčiai ir valstybės rinkliava
Referatas Mokesčiai ir valstybės rinkliava

    Vykdant ekonominę veiklą privaloma mokėti mokesčius. Juos moka pavieniai asmenys, įmonės, kiti ekonominiai subjektai [...]

Kova už tiesą: kino filmo „Kruvinas deimantas“ herojaus profesinės veiklos aspektai žurnalistinės/medijų kultūros aptarimo požiūriu
Rašinys Kova už tiesą: kino filmo „Kruvinas deimantas“ herojaus profesinės veiklos aspektai žurnalistinės/medijų kultūros aptarimo požiūriu

1999 metai. Vakarų Afrikos valstybėje Siera Leonėje vyksta pilietinis karas dėl deimantų. Kai kas nors [...]

Švietimo organizacijų vadovų veikla skatinant daugiakalbystės kultūrą (projektinės veiklos aspektu)
Kursinis darbas Švietimo organizacijų vadovų veikla skatinant daugiakalbystės kultūrą (projektinės veiklos aspektu)

Tyrimo aktualumas. Per pastaruosius du dešimtmečius švietimo politika smarkiai pasikeitė. Įgyvendinant naujas reikšmingas švietimo naujoves [...]

LR Valstybinė Darbo Inspekcija
Referatas LR Valstybinė Darbo Inspekcija

    Po­rei­kis veik­ti, dirb­ti žmo­gui yra įgim­tas, ins­tink­ty­vus. Todėl darbas žmogui yra labai svarbi jo [...]

Informacija, kurią privalu pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai
Referatas Informacija, kurią privalu pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos yra centrinis šalies mokesčių administratorius. Tai biudžetinė [...]

Valstybės mokesčių inspekcijos pokyčio įgyvendinimo analizė
Referatas Valstybės mokesčių inspekcijos pokyčio įgyvendinimo analizė

Pokyčiai organizacijų veikloje yra nuolatiniai, juos lemia daugelis dalykų, jų neįmanoma išvengti, todėl žvelgti į [...]

LR valstybės Saugumo departamento institucinė ir veiklos analizė
Referatas LR valstybės Saugumo departamento institucinė ir veiklos analizė

Darbe analizuojamas LR Valstybės saugumo departamento funkcijos, veikla, struktūra bei teisinė bazė, išskiriamos pagrindinės šios [...]